În cadrul UTM FET  Studii superioare de master (ciclul II) se efectuează în limbile română  cu finanţare din buget şi prin contract, la următoarele programe de studii:

Programe de studii:

Durata studiilor: 1,5 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.

Admiterea se efectuează în baza diplomei studiilor superioare de licenţă. Absolventilor ciclului II li se conferă titlul de inginer-master. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului II este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de ingineri cu categorie mai înaltă, experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţi ciclului II pot să urmeze studiile de doctorat (ciclul III).