Planuri de învățământ programul de studii Inginerie şi management în telecomunicaţii

Ediția 2021

0710.1 Inginerie şi management în telecomunicaţii

Ediția 2019

0710.1 Inginerie şi management în telecomunicaţii

Fișile unităților de curs:

Fișa unităților de curs anul de studii I, ciclul I, ediția 2021

Cod Denumirea   disciplinei/modulului Total  ore Numărul de ore pe tipuri de activităţi Forma de evaluare Nr. SNCS
Total Contact direct Studiul individual
Curs Seminare Lucrări practice Lucrări de laborator Proiect
Anul I
Semestrul I
F.01.O.001 Analiză matematică I 120 60 60 30 30 E 4
F.01.O.002 Algebra liniară și geometria analitică 90 45 45 30 15 E 3
F.01.O.005 Fizica I 150 75 75 30 15 30 E 5
F.01.O.007 Grafica inginerească 150 75 75 30 15 30 E 5
F.01.O.008 Programarea 120 60 60 30 30 E 4
G.01.O.011 Tehnologii informaţionale 90 45 45 30 15 E 3
G.01.O.013 Limba străină I 120 60 60 60 E 4
G.01.O.015 Educaţia fizică I 60 30 30 30 E* 0
G.01.O.019 Limba română I (alolingvi) 60 30 30 30 E* 2
U.01.O.022 Etica și integritatea academică 60 30 30 30 E 2
U.01.O.023 Comportament organizațional
Total   semestrul I 900 450 450 210 135 0 105 8E 30
450
Semestrul II
F.02.O.003 Analiză matematică II 120 60 60 30 30 E 4
F.02.O.004 Matematici speciale 90 45 45 30 15 E 3
F.02.O.006 Fizica II 150 75 75 30 15 30 E 5
F.02.O.009 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 180 90 90 45 15 30 E 6
G.02.O.012 Tehnologii informaţionale aplicate 150 75 75 45 30 E 5
G.01.O.014 Limba străină II 120 60 60 60 E 4
G.01.O.016 Educaţia fizică II 60 30 30 30 E* 0
G.01.O.020 Limba română II (alolingvi) 60 30 30 30 E* 2
G.02.O.021 Comunicare și scriere academică 90 45 45 30 15 E 3
Total   semestrul II 900 450 450 210 150 0 90 7E 30
450
Total anul I 1800 900 900 420 285 0 195 15E 60

Fișa unităților de curs anul de studii II, ciclul I, ediția 2021

Cod Denumirea   disciplinei/modulului Total  ore Numărul de ore pe tipuri de activităţi Forma de evaluare Nr. SNCS
Total Contact direct Studiul individual
Curs Seminare Lucrări practice Lucrări de laborator Proiect
Anul II
Semestrul III
F.03.O.010 Semnale și circuite 120 60 60 30 15 15 E 4
G.03.O.017 Educaţia fizică III 60 30 30 30 E* 0
U.03.O.024 Bazele statului și dreptului 60 30 30 30 E 2
U.03.O.025 Dreptul și proprietatea intelectuală
D.03.O.028 Dispozitive și circuite electronice 180 90 90 45 15 30 E,PA 6
D.03.O.029 Teoria transmisiunii informației 180 90 90 45 15 30 E 6
D.03.O.030 Electronica digitală I 120 60 60 30 15 15 E 4
D.03.O.031 Baze de date 120 60 60 30 30 E 4
D.03.O.032 Sisteme de operare 120 60 60 30 30 E 4
Total   semestrul III 900 450 450 240 15 105 90 7E ,      1 PA 30
450
Semestrul IV
G.04.O.018 Educaţia fizică IV 60 30 30 30 E* 0
U.04.O.026 Filosofie și gândire critică 120 60 60 30 30 E 4
U.04.O.027 Filosofie și gândire inginerească
D.04.O.033 Electronica digitală II 150 75 75 45 15 15 E 5
D.04.O.034 Optoelectronica 150 75 75 45 30 E,PA 5
D.04.O.035 Rețele de calculatoare 120 60 60 30 30 E 4
S.04.A.051 Măsurări electronice 120 60 60 30 15 15 E 4
S.04.A.052 Metrologie, standartizare și certificare
S.04.O.061 Practica tehnologică 240 240 4 săptămâni x 60 ore E 8
Total   semestrul IV 900 330 570 180 30 30 90 6E ,  1PA 30
330
Total anul II 1800 780 1020 420 45 135 180 13E,  2PA 60

Fișa unităților de curs anul de studii II, ciclul I, ediția 2019

Discipline Cod Denumirea   unităţii de curs/modulului Total  ore Numărul de ore pe tipuri de activităţi Forma de evaluare Nr. credite
Total Contact direct Studiul individual
Prelgeri Seminare Laborator săptămânal
Semestrul   3 (15 săptămâni)
Discipline obligatorii F.03.O.008 Microeconomie și Macroeconomie 150 75 75 45 30 0 5 E 5
F.03.O.009 Semnale, circuite și sisteme 180 90 90 45 15 30 6 E 6
F.03.O.010 Teoria transmisiunii informației 180 90 90 45 15 30 6 E 6
G.03.O.017 Engleza in specialitate 60 30 30 30 2 E 2
S.03.O.032 Baze de date 150 75 75 45 0 30 5 E 5
Discipline opţionale S.03.A.045 Optoelectronica 180 90 90 45 15 30 6 E, PA 6
S.03.A.046 Dispozitive optoelectronice
Total  ore în semestru 3 900 450 450 225 105 120 30 6E, 1 PA 30
450
Semestrul   4 (15 săptămâni)
Discipline obligatorii F.04.O.011 Statistica ramurii 150 75 75 45 30 0 5 E 5
F.04.O.012 Dispozitive și circuite electronice 180 90 90 45 15 30 6 E,PA 6
F.04.O.013 Electronica digitală 180 90 90 45 15 30 6 E 6
S.04.O.033 Rețele de calculatoare 120 60 60 30 30 4 E 4
Discipline opţionale U.04.A.024 Bazele statului şi dreptului 60 30 30 30 0 0 2 E 2
U.04.A.025 Drept constituțional
U.04.A.026 Filosofia gândirii inginereşti 90 45 45 30 15 0 3 E 3
U.04.A.027 Probleme filosofice ale domeniului
Total  ore în semestru 4 780 390 390 225 75 90 26 6E, 1PA 26
390
Practica de inițiere în specialitate 120 120 E 4
Total Anul II 1800 840 960 450 180 210 56 12E, 2PA 60

Fișa unităților de curs anul de studii III, ciclul I, ediția 2019

Discipline Cod Denumirea   unităţii de curs/modulului Total  ore Numărul de ore pe tipuri de activităţi Forma de evaluare Nr. credite
Total Contact direct Studiul individual
Prelgeri Seminare Laborator săptămânal
Semestrul   5 (15 săptămâni)
Discipline obligatorii S.05.O.034 Securitatea informației 150 75 75 45 15 15 5 E 5
S.05.O.035 Protocoale, modelarea și analiza rețelelor de comunicații  150 75 75 45 30 5 E 5
S.05.O.037 Sisteme și trafic de telecomunicații 180 90 90 60 15 15 6 E 6
S.05.O.038 Securitatea și sănătatea în muncă 150 75 75 45 0 30 5 E 5
Discipline opţionale U.05.A.028 Managementul întreprinderii 120 60 60 30 30 0 4 E 4
U.05.A.029 Leadership și managementul capitalului uman
S.05.A.047 Microprocesoare 150 75 75 45 15 15 5 E, PA 5
S.05.A.048 Structuri microprocesorale
Total  ore în semestru 5 900 450 450 270 75 105 30 6E, 1PA 30
450
Semestrul   6 (15 săptămâni)
Discipline obligatorii S.07.O.036 Sisteme de operare 180 90 90 45 15 30 6 E 6
S.06.O.039 Comunicații mobile 180 90 90 45 15 30 6 E 6
S.06.O.040 Sisteme de transmisiuni optoelectronice 120 60 60 30 15 15 4 E, PA 4
S.06.O.041 Aplicații software specializate I 150 75 75 45 30 5 E 5
Discipline opţionale U.06.A.030 Economia întreprinderii 150 75 75 45 30 0 5 E 5
U.06.A.031 Dezvoltarea durabilă și management în situații de risc
Practica Practica în producție 120 0 120 4 săptămâni x 30 ore E 4
Total  ore în semestru 6 900 390 510 210 75 105 26 6E, 1PA 30
390
Total Anul III 1800 840 960 480 150 210 56 12E, 2PA 60

Fișa unităților de curs anul de studii IV, ciclul I, ediția 2019

Discipline Cod Denumirea   unităţii de curs/modulului Total  ore Numărul de ore pe tipuri de activităţi Forma de evaluare Nr. credite
Total Contact direct Studiul individual
Prelgeri Seminare Laborator săptămânal
Semestrul   7 (15 săptămâni)
Disciplini obligatorii S.07.O.042 Marketing și logistică 180 90 90 45 45 0 6 E,PA 6
S.07.O.043 Tehnologii moderne de telecomunicații 180 90 90 45 15 30 6 E 6
S.07.O.044 Relații economice internaționale 180 90 90 45 45 0 6 E 6
Discipline opţionale S.07.A.049 Managementul afacerii 180 90 90 45 45 0 6 E 6
S.07.A.050 Analiza și planificarea afacerii.
S.07.A.051 Contabilitatea și sisteme informaționale în contabilitate 180 90 90 45 45 0 6 E 6
S.07.A.052 Managementul financiar
Total  ore în semestru 7 900 450 450 225 195 30 30 6E, 1PA 30
450