Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice colaborează cu entitățile economice din domeniul comunicațiilor electronice. Aceasta se referă atât la stagiile de practică a studenților cât și la organizarea diferitor excursii în cadrul companiilor de profil. Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice are de mai mulți ani contracte de colaborare cu SA MOLDTELECOM, Compania ORANGE, ÎS RADIOCOMUNICAȚII, Compania STAR NET, Uzina TOPAZ, SA  Video Security, etc. Subliniem faptul că SA MOLDTELECOM ne oferă locuri pentru practica în producție și practica de licență nu numai în orașul Chișinău ci și în filialele sale din raioanele Republicii Moldova.

          Recent au fost încheiate contracte de colaborare cu : SRL „INTELECTSOFT” , director general Nicolae Suman și  IT * Lab  system integrator, Director Alexei Cioban.

           A fost intocmit un program de lucru în cooperare între Facultatea  Electronică și Telecomunicații  cu Universitatea  Tehnică  Națională din  Ucraina   “Institutul Politehnic din  Kiev Igor Sicorschii”

         Pentru CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ  UTM ,  Departamentul Formare Continuă Cadre Didactice a fost elaborat  Programul de formare continuă la cursul  „Tehnologii în Electronică și Telecomunicații

Întreprinderi și organizații

Universităţi

 ÎM MOLDCELL SA  Asociația PROfizica Vaslui
Ericsson Telecommunications SRL ÎCS  Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui
I.S. RADIOCOMUNICAȚII, Chișinău UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU”, Chişinău
SRL SONDRILIONA, Chișinău CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ, Chișinău
SRL ECO EVOLUSION, Chișinău ACADEMIA DE TELECOMUNICAȚII ,  Odesa, Ucraina
ACADEMIA DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA, Chișinău UNIVERSITAEA TEHNICĂ DIN KIEV , Ucraina
SRL STEFAN&COSMIN, Chișinău  
SRL ANODILIA, Chișinău  
S.A. MOLTELECOM, Strășeni  
ORANGE, MOLDOVA  
SRL VERSUS VIVIDUS, Soroca  
S.A. MOLTELECOM, Bălți  
S.A. MOLTELECOM, Telenești  
S.A. MOLTELECOM, Fălești  
S.A. MOLTELECOM,Briceni    
UZINA TOPAZ, Chișinău  
VILA VERDE, Chișinău  
SRL FOOTBALL STATISTICS, Chișinău  
SRL ECOMAX TOTAL, Chișinău  
S.A. MOLTELECOM, Anenii Noi  
ÎL CAZZACU CRISTIN, Râșcani  
SRL GETOSIS, Chișinău  
SRL MGH “GROUND HANDLING”, Chișinău  
SRL SC SYSTEM, Chișinău  
SRL SUN COMMUNICATIONS, Chișinău  
S.A. MOLTELECOM, Ștefan Vodă  
SRL 47th PARALLEL, Chișinău  
ÎS MoldATSA, Chișinău  
SRL EXCELLENCE, Chișinău  
S.A. APĂ-CANAL, Chișinău  
ALINA ELECTRONIC, Chișinău  
SRL VICTOR COMMUNICATION, Chișinău  
SRL STAR NET, Chișinău  
SRL AUTOALTERNATIVA, Chișinău  
SA TERMOELECTRICA, Chișinău  
POȘTA MOLDOVEI, Chișinău  
SRL GENERAL MEDIA GRUP, Chișinău  
SRL TELECOM-PAGER, Chișinău  
SRL EMILIA TROFIMOV, Chișinău  
SRL TRABO-PLUS, Chișinău  
SRL AV ELECTRONIC, Chișinău  
SRL TEHNOAVANTAJ, Chișinău  
SRL BÂLȚI GAZ, Bălți  
SRL ASTELI MOBILE, Chișinău  
SRL MUZSERVIS, Chișinău  
SA VOTUM, Chișinău  
SRL ALLAS, Chișinău  
SRL  INTELECTSOFT, Chișinău  
SRL AC TECHNOLOGIES, Chișinău  
 SRL  „ISS SISTEM”, Chișinău  
SRL  ,MMP SSTAR”, Chișinău  
SRL„ONE SERVICE” , Chișinău  
ÎCS RED UNION FENOSA SA, Chişinău  
 IP  SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ, Chișinău  
SRL  ENTER, Chișinău  
SRL  VIATEL , Chișinău  
SRL SHIMADY ART , Chișinău  
SC AUTO LANDRUM” SRL, Chișinău  
SRL  PENTALOG, România  
RADIO STUDENTUS UTM, Chișinău  
Academia CISCO, Chișinău  
SC AUTO LANDRUM SRL, Chișinău  
Video Security, Chișinău