Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice colaborează cu entitățile economice din domeniul comunicațiilor electronice. Aceasta se referă atât la stagiile de practică a studenților cât și la organizarea diferitor excursii în cadrul companiilor de profil. Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice are de mai mulți ani contracte de colaborare cu S.A. MOLDTELECOM, Î.S. RADIOCOMUNICAȚII, Compania StarNet, S.A.  Video Security, etc. Subliniem faptul că S.A. MOLDTELECOM ne oferă locuri pentru practica în producție și practica de licență nu numai în orașul Chișinău ci și în filialele sale din raioanele Republicii Moldova.

Pentru CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ UTM ,  Departamentul Formare Continuă Cadre Didactice a fost elaborat  Programul de formare continuă la cursul  „Tehnologii în Electronică și Telecomunicații

Întreprinderi și organizații

Universităţi și instituții

                    Î.M. MOLDCELL S.A., Chișinău

Asociația PROfizica, Vaslui     
                                  I.S. RADIOCOMUNICAȚII, Chișinău UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU”, Chişinău
                           S.R.L. StarNet, Chișinău CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ, Chișinău

                      S.R.L. IT-LAB GRUP, Chișinău

ACADEMIA DE TELECOMUNICAȚII, Ucraina
          S.A. MOLDTELECOM, Chișinău UNIVERSITAEA TEHNICĂ DIN KIEV, Ucraina

              S.R.L. ARAX SOFT, Chișinău

Liceul Tehnologic „Ion Mincu”, Vaslui

                                     Î.C.S. GILAT SATELLITE NETWORKS MDC S.R.L.

                                 S.R.L. STS EXPERT, Chișinău

                             I.P. Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio, Chișinău

                     S.R.L. STEFANINI MOL, Chișinău

                        S.R.L. VideoSecurity, Chișinău

 Î.C.S. US Software Solutions, Chișinău
                       CISCO Networking Academy
                           S.A. A-E Electronics, Bacău
                                       Î.M. ORANGE MOLDOVA S.A., Chișinău
     S.R.L. INTELECTSOFT, Chișinău
                                        S.R.L. MEDIA SECURITY, Chișinău
                                    S.R.L. SELEN, Chișinău