Noutăți / Evenimente

Facultatea Electronică și Telecomunicații

Susţinerea cu succes a tezelor de master pentru masteranzii-absolvenţi ai Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii, anul 2020, va contribui la noi realizări şi succese în domeniul de formare profesională.

   Cei 50 de masteranzi care au susţinut tezele în cadrul programelor de master “Sisteme şi Comunicaţii Electronice”, “Securitatea Informaţiei în Sisteme şi Reţele de Comunicaţii” şi “Mentenanţa şi Managementul…