În vara anului 1987 a fost luată decizia, prin care din cadrul Facultăţii Electrofizică a fost formată Facultatea de Radioelectronică.  Mai apoi, în anul 2001 facultatea, a fost redenumită în Facultatea de Radioelectronică şi Telecomunicaţii, iar din 30 octombrie 2012 – în Facultatea de Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii. În procesul de reorganizare a universității în perioada 2016-2017, la 22 martie 2017 facultatea este redenumită în Facultatea Electronică și Telecomunicații.

La facultatea Radioelectronică au fost fondate catedrele:

 • Construirea și proiectarea aparatajului electronic – 1987 (şefi: Borșevici S., Mardari I., Șestacova T.) a fost iniţiată pregătirea inginerilor la specialităţile:
 • „Proiectarea şi construirea aparatajului radio;
 • „Construirea tehnicilor de calcul”.
 • Sisteme optoelectronice (şefi P. NISTIRIUC (1997), a fost iniţiată pregătirea inginerilor la specialităţile:
 • „Sisteme optoelectronice”, actualmente – „Rețele și software de telecomunicații” (1995);
 • „Ingineria și management în telecomunicații” (1997).
 • Telecomunicații (Sîrbu N., Dimitrachi S., Bejan N.– 1987).

Reorganizarea catedrelor în departamente:

 • Catedra “Construirea și producerea aparatajului electronic”, a fost reorganizată  în Departament Sisteme și Dispozitive Electronice în 01 aprilie 2017.
 • Departamentul Telecomunicații în baza comasării a trei catedre: Telecomunicații, Radiocomunicații și Sisteme Optoelectronice a fost fondat din 22 martie 2017.
 • Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice (TSE) a fost constituit în urma fuzionării Departamentului Sisteme și Dispozitive Electronice și a Departamentului Telecomunicații – 16 mai 2019.

Treptatat, la facultate au fost promovate următoarele specialități:

 • 1968 – ”Construirea și producerea aparatajului radio”;
 • 1977 – ”Construirea și poducerea aparatajului electronic de calcul”;
 • 1984 – ”Telecomunicații automate”;
 • 1987 – ”Radioaparatură și Telecomunicații”;
 • 1987 – ”Construirea și producerea aparatajului radioelectronic”;
 • 1995 – ”Sisteme Optoelectronice” actualmente este redenumită în „Rețele și software de telecomunicații”;
 • 1997 – ”Inginerie și Management în Telecomunicații”;
 • 2000 – specialitatea „Telecomunicații automate” este redenumită în „Telecomunicaţii” actualmente – „Tehnologii și Sisteme de Telecomunicațiiți ”;;
 • 2016 – specialitatea ”Comunicații radio și televiziune”;
 • 2016 – specialitatea  ”Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații”.

Deasemenea, departamentul TSE asigură procesul de învățământ în domeniul de Electronică și Comunicații la programul de studiu ciclul 2 master:

 • Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații
 • Sisteme și Comunicații Electronice
 • Securitatea Informației în Sistemele și Rețelele de Comunicații.
 • Administrarea Sistemelor Informaționale de Comunicații în Afaceri