Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii a fost fondată la 1 august 1987, ca urmare a divizării Facultăţii de Electrofizică. Iniţial, denumirea facultăţii a fost Facultatea de Radioelectronică.  Mai apoi, în anul 2001 facultatea, a fost redenumită în Facultatea de Radioelectronică şi Telecomunicaţii, iar din 30 octombrie 2012 – în Facultatea de Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii. În procesul de reorganizare a universității în perioada 2016-2017, la 22 martie 2017 facultatea este redenumită în Facultatea Electronică și Telecomunicații.

La înființarea Institutului politehnic (1964) în cadrul Facultăţii de Electrotehnică a fost iniţiată specialitatea „Aparate semiconductoare”. În anul 1967 Facultatea de Electrotehnică a fost divizată în două facultăţi: „Energetică” şi „Electrofizică”. La rândul său facultatea de Electrofizică în anul 1987 s-a divizat la fel în două facultăţi: „Calculatoare, informatică şi Microelectronică” şi „Radioelectrinică” în scopul pregătirii specialiştilor cu studii superioare în domeniul Electronicii şi  Comunicaţiilor. 

Treptatat, la facultate au fost promovate următoarele specialități:

 • a. 1968 – ”Construirea și producerea aparatajului radio”;
 • a. 1977 -”Construirea și poducerea aparatajului electronic de calcul”;
 • a. 1984 – ”Telecomunicații automate”;
 • a. 1987 – ”Radioaparatură și Telecomunicații”;
 • a. 1987 – ”Construirea și producerea aparatajului radioelectronic”;
 • a. 1995 –”Sisteme Optoelectronice”;
 • a. 1997 – ” Ininerie și Management în Telecomunicații”;
 • a.2000- specialitatea „Telecomunicații automate” este redenumită în „Telecomunicaţii”;
 • a. 2016 – redenumirea facutății ”Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații” în Facultatea Electronică și Telecomunicații;
 • a. 2016 – specialitatea ”Comunicații radio și televiziune”;
 • a.2016 – specialitatea  ”Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații”.

Calitatea procesului de pregătire a cadrelor inginereşti este asigurată prin implicarea cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică. Pot fi menționate următoarele aspecte ale activității menționate:

 1. Au fost organizate şi desfăşurate cinci ediţii a Conferinţei Internaţionale „Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică” (2006-ediția a I; 2008- ediția II; 2010-ediţia a III-a; 2012-ediţia a IV ; 2015-ediția V):
 • Au fost prezentate peste 40 rapoarte în şedinţele plenare;
 • Rezultatele cercetărilor au fost prezentate şi discutate în 11 secţiuni cu participarea colaboratorilor ştiinţifici din 12 ţări;
 • Au fost editate şi publicate peste 100 de articole în 8 volume (câte 2 la fiecare ediţie) cu un volum total de 4446 de pagini;
 1. Au fost organizate conferinţele Tehnico-Ştiinţifice a Colaboratorilor, Doctoranzilor, Masteranzilor şi Studenţilor, la care au participat cca.140 de competitori;
 2. Au fost realizate 9 proiecte instituţionale, programe de stat, bilaterale, granturi internaţionale, de inovare şi transfer tehnologic cu un volum total de finanţare de cca. 2 ml. 700 mii lei;
 3. Actualmente, colaboratorii, doctoranzii, masteranzii şi studenţii facultăţii participă activ în elaborarea primului satelit moldovenesc;
 4. În cadrul Saloanelor şi Expoziţiilor Internaţionale de inventică au fost obţinute:
 • Medalii de aur – 20;
 • Medalii de argint – 13;
 • Medalii de bronz  – 5.