De-a lugul timpului, FET a obţinut peste 150 de brevete de invenţie şi patente, menţionate cu diplome şi medalii la expoziţiile internaţionale. Rezultatele cercetărilor sunt recunoscute pe plan internaţional, fiind apreciate cu diplome şi premii ale Academiilor de Ştiinţe din România, SUA, Ucraina, Belarus, cu Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi sunt utilizate în procesul de instruire, sporind calitatea studiilor.

  • În laboratorul de Micro-Optoelectronică se efectuează cercetări în domeniul senzorilor de radiaţie optică, senzorilor de gaze, sistemelor optoelectronice pentru comunicaţii prin fibre optice şi atmosferă, dispozitivelor microoptoelectronice cu destinaţie medicală şi specială
  • În cadrul departamentelor Fizică şi Telecomunicaţii se efectuează cercetări fundamentale ale semiconductorilor, laserelor pe bază de semiconductori şi a dispozitivelor micro-optoelectronice
  • În cadrul departamentului Sisteme şi Dispozitive Electronice se efectuează cercetări privind elaborarea sistemului de navigaţie şi control a satelitului şi metode de diagnosticare, protecţie şi restabilire a informaţiei
  • În cadrul departamentului Telecomunicaţii se efectuează cercetări privind elaborarea structurilor pentru sistemele de comunicaţii şi prelucrare a informaţiei optice, elaborarea algoritmilor de optimizare, metodelor, modelelor şi analiza funcţionării reţelelor de comunicaţii, elaborarea metodelor şi dispozitivelor de reducere a acţiunii câmpului electromagnetic asupra beneficiarilor comunicaţiilor mobile