Studiile la facultatea Electronică și Telecomunicații:

Ciclul I Licenţă, au o durată de 4 ani cu frecvenţă şi 5 ani fără frecvenţă. Avem cinci specialităţi şi fiecare oferă perspective deosebite şi garanţia unui loc de muncă pe măsura aşteptărilor. Eşti curios? Informează-te despre fiecare în parte, urmează-ţi pasiunea şi aplică la una dintre specialităţi. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat.

Ciclul II master, reprezintă o investiţie în viitorul tău şi o şansă de a-ţi dezvolta capacităţile şi de fi cu un pas înainte în carieră. Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii oferă 3 programe de studii cu frecvenţă. Explorează domeniul care te pasionează, iar noi te vom ajuta să aplici cele învăţate şi să-ţi împlineşti scopul de a deveni un inginer profesionist.

Durata studiilor: 1,5 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.

Admiterea se efectuează în baza diplomei studiilor superioare de licenţă. Absolventilor ciclului II li se conferă titlul de inginer-master. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului II este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de ingineri cu categorie mai înaltă, experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţi ciclului II pot să urmeze studiile de doctorat (ciclul III).