Dacă vă doriți să fiți pregătiți de a fi  recrutați în compania dorită vă invităm să participați la

 

WORKSHOP 

 

How to: ACE that interview! TIPS and tricks

from HR.

 

Pe data 14 decembrie 2022 ora 13:00 blocul de studii nr.1 UTM sala 1-205.

Facultatea Electronică și Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei se declară onorată de vizita domnului Alexandru ANDRONIC, manager general, compania Gilat Satellite Networks Moldova, și a doamnei Oxana CALCIU, System integration Testing Engineer, având ca obiectiv stabilirea unui parteneriat strategic.

Cooperarea bilaterală se va concentra pe oferirea oportunităților de instruire calitativă a studenților pentru a le garanta un viitor luminos și promițător în Republica Moldova.

Un dialog fructuos între Gilat și FET, UTM a fost stabilit pentru a pune bazele unor activități comune de succes. Așteptăm cu nerăbdare fondarea unui laborator, implicarea studenților în diverse training-uri, seminarii, stagii și alte activități care îi vor ajuta pe studenți să-și dezvolte potențialul într-un mediu tehnologic modern.

Colaborarea cu GILAT Moldova va oferi viitorilor specialiști TIC șansa de a obține experiență practică în cadrul proiectelor noastre internaționale.

Dorim să ne exprimăm aprecierea și respectul sincer față de partenerii Gilat Satellite Networks Moldova pentru susținerea instruirii și dezvoltării tinerilor specialiști la FET.

Împreună, vom obține rezultate deosebite și îi vom încuraja pe tinerii noștri să-și lase amprenta pe viitoarele descoperiri tehnologice.

Felicitări tuturor profesorilor cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului! Vă mulțumim pentru efort și dedicație, pentru cunoștințele pe care le oferiți fiecărui student, pentru dăruirea voastră maximală. Vă dorim multă sănătate, răbdare, roade frumoase în urma muncii Dvs. și fie ca totul în viața Dvs. să se aranjeze cu bine.

Pe 26 septembrie, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice și Departamentul Fizică, Facultatea Electronică și Telecomunicații, UTM și-au onorat cadrele didactice care au absolvit cu succes programul de formare profesională continuă „Psihopedagogie (Strategii de predare-învățare-evaluare)”, modulul A „Excel pentru activitatea didactică”, modulul B „Psihopedagogie” şi modulul C „Branding profesional” (75 ore – contact direct și 225 – lucru individual).

Felicitările și aprecierile pe care le-au primit cu emoție la festivitatea de înmânare a certificatelor de perfecționare profesorii le-au atribuit deopotrivă și formatorilor din cadrul Centrului de Formare Continuă: conf. univ., dr. Valentina TÎRȘU și lect. univ. Veronica RUSOV, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Declarându-se mândri de faptul că sunt primii absolvenți ai cursului respectiv, profesorii FET i-au îndemnat să le urmeze exemplul și pe colegii de la alte facultăți interesați de utilizarea Excel în activitatea didactică.

La invitația prof. univ., dr. Mihai DIMIAN, prorector cu activitatea științifică în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, un grup de cercetători științifici de la Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei a participat la cea de-a XIII-a ediție a Workshop-ului Internațional de Compatibilitate Electromagnetică CEM-2022.

Organizat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Inginerie Electrică, în cooperare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea POLITEHNICA din București și Asociația pentru compatibilitate Electromagnetică din România, evenimentul a constituit un bun motiv pentru:

 • promovarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice;
 • cunoașterea ultimelor realizări în domeniul tematic;
 • menținerea contactului direct între cercetători;
 • identificarea posibilității de a crea noi idei de cercetare pentru obținerea rezultatelor valoroase în scopul abordării proiectelor și participării la programele europene de cercetare-dezvoltare.
 • Totodată, a fost o manifestație de anvergură, un mediu ideal pentru întâlniri între cercetători, inventatori și reprezentanți ai sectorului de cercetare și dezvoltare în inginerie. În ceea ce ne privește, echipa care a reprezentat UTM a fost premiată cu diplome și medalii pentru participarea activă.

  Aducem sincere mulțumiri organizatorilor CEM-2022 pentru buna organizare și ospitalitate!

  Ne bucurăm să vă împărtășim faptul că, pe 20 aprilie, Stefanini MOL – companie de IT prezentă în peste 40 de țări, inclusiv în R. Moldova, reprezentată de Talent Acquisition Consultants, Corina PLĂMĂDEALĂ și Tamara MARDARI, a organizat un workshop interactiv pe tema: „Prepare your ticket for the interview”, la care au participat peste 60 de studenți de la ciclul I Licență, Facultatea  Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei.

  În cadrul workshop-ului au fost abordate următoarele subiecte:

  1. Cum să întocmești și să scrii un CV.
  2. Unde să cauți un loc de muncă.
  3. Cum să te pregătești de interviu.
  4. Cum să te prezinți la interviu.

  Prin acest atelier, studenții au reușit să înțeleagă cele mai importante aspecte atunci când aplică pentru un loc de muncă și participă la un interviu. Participanții au declanșat o discuție aprinsă și au împărtășit unele dintre cele mai interesante și provocatoare experiențe.

  La final, studenților le-au fost dezvăluite momentele cheie de care trebuie să țină cont când elaborează CV-ul, precum și când urmează să participe la un interviu.

  Studenții au fost premiați de companie, astfel motivându-i să fie mai activi, mai perseverenți, mai curajoși!

  Mulțumim companiei Stefanini pentru orientarea corectă a studenților FET, pentru implicarea lor în dezvoltarea competențelor practice și oferirea oportunităților de angajare.

  Studenții programelor de studii „Inginerie și management în telecomunicații” și „Rețele și software de telecomunicații”, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei au avut prilejul unei excursii la SA Moldtelecom – operatorul național de telecomunicații în domeniul serviciilor internet, televiziune, telefonie mobilă și internet mobil.

   

  Organizatorul și ghidul excursiei, dna Daniela MALAI, specialist Direcția Resurse Umane, a menționat că această ieșire în teren cu scop informativ, are o importanță deosebită în formarea tinerilor specialiști în domeniu, ei având astfel posibilitatea de a descoperi misiunea și obiectivele companiei în prestarea serviciilor calitative și diversificate pentru a satisface necesitările clienților.

  Studenții au avut ineditul prilej de a purta un dialog cu opt specialiști din cadrul companiei:

  • Constantin ROȘIORU, șef Secție Internet și Rețele transport;
  • Ecaterina POPA, specialist principal, Serviciul Suport Clienți;
  • Vasile MALANCIUC, specialist Dezvoltare, Serviciul Suport Tehnic;
  • Alexandr NICU, șef Serviciu, NOC;
  • Gheorghe ODAINAI, șef Serviciu monitorizare rețea;
  • Ghenadie CARAMAN, șef Serviciu Comutație Nivel I;
  • Ion JOSAN, șef Serviciu Monitorizare MPLS/DWDM și rețele de acces;
  • Mihai IOVU, șef Serviciu operare și mentenanță rețele celulare.

  Specialiștii companiei i-au condus pe studenți în secțiile în care activează și i-au familiarizat cu specificul și impactul acestor subdiviziuni în dezvoltarea continuă a comunicațiilor electronice, confirmând impactul inginerilor în dezvoltarea societății și menționând principalele motivații economice și sociale de dezvoltare profesională și personală a studenților ce aleg să-și practice meseria de inginer în TIC.

  Administrația companiei consideră că o învățare continuă pe parcursul vieții combinată cu informații practice oferite de agenții economici de profil oferă studenților beneficii pe plan profesional și social, având de câștigat și companiile pentru care aceștia urmează să activeze și să contribuie la dezvoltarea lor.

  Printre principalele argumente ale cooperării companiei Moldtelecom cu Facultatea Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Tehnice a Moldovei au fost menționate:

  • Organizarea stagiilor de practică pentru studenții FET;
  • Recrutarea lor în câmpul muncii;
  • Informarea studenților privind direcțiile profesiei pe care urmează să o practice și tendințele de dezvoltare a acesteia;
  • Vizitele organizate în cadrul companiilor de profil alimentează interesul studenților față de specialitatea aleasă

  În dorința de a cunoaște mai multe informații despre companie, studenții au participat și la o masă rotundă pe tema: „Evoluția SA Moldtelecom”, în cadrul căreia a fost organizată o rundă de întrebări-răspunsuri despre oportunitățile de angajare și posibilitățile de creștere profesională, cei mai curioși și ingenioși fiind premiați de către administrația companiei.

  Profund impresionați de ospitalitatea și profesionalismul gazdelor, studenții, dar și profesorii FET-UTM au exprimat sincere mulțumiri administrației SA Moldtelecom pentru informațiile prețioase și atmosfera amicală de care au beneficiat în cadrul companiei.

  Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice din cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei a fost onorat să primească vizita elevilor Colegiului Tehnic al UTM din Chișinău.

  Elevilor le-a fost organizată o excursie în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații unde au făcut cunoștință cu membrii departamentului, care i-au familiarizat cu procesul de studii la UTM și oportunitățile programelor coordonate de Departamentul Telecomunicații Sisteme Electronice:

  • Inginerie și Management în Telecomunicații;
  • Rețele și Software de telecomunicații;
  • Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații;
  • Securitatea Sistemelor Electronice și de Telecomunicații;
  • Comunicații Radio și Televiziune.

  Oaspeții au vizitat spațiile de studii, laboratoarele de instruire și cercetare din cadrul FET.

  Totodată, pentru a cunoaște mediul intern al unei entități economice de profil, a procesului de activitate și specificul sectorului TIC le-a fost organizată o excursie în cadrul ÎP Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio, unde au fost întâmpinați cu căldură de către dl director Andrei GAVRISI și echipa de ingineri ai IP SNMFR, cu care FET are încheiat Acord de colaborare. Elevii au aflat că misiunea de bază a companiei rezidă în faptul ca populația Republicii Moldova să beneficieze de servicii de comunicaţii accesibile și de calitate, iar operatorii să aibă parte de condiți favorabile unei dezvoltări durabile, prin tehnologie și inovație. De asemenea, au fost menționate sarcinile și funcțiile companiei:

  Elevii au apreciat oportunitățile oferite de companie tinerilor specialiști și perspectivele de angajare atât în cadrul companiei, cât și beneficiile pe care le are un inginer format la UTM. Au vizitat laboratoarele moderne din cadrul companiei și au avut posibilitatea să înțeleagă profilul ingineresc.

  Elevii au rămas impresionați de specificul profesiei de inginer în TIC, de beneficiile pe care poate conta un tânăr specialist în domeniu, de colaborarea multidimensională a Facultății Electronică și Telecomunicații cu companiile de profil și posibilitățile de desfășurare a practicii. Pe drept cuvânt, inginerii creează Viitorul!

   

   

  Suntem bucuroși să te informăm că ai fost înmatriculat în anul 1U la Facultatea  Electronică şi Telecomunicaţii.

  Ești pe cale să descoperi ce înseamnă studenția, care fără îndoială va fi cea mai frumoasă perioadă a vieții tale, perioada în care te vei forma ca profesionist și în care vei pune bazele unei cariere de succes.

  Pentru a trece mai ușor peste emoțiile unui început de drum și a te ajuta să te integrezi mai repede în viața universitară, te invităm la o sesiune de orientare a studenților anului 1U, în cadrul acestei întrevederi vei putea comunica cu șefii programelor de studii, care vor fi coordonatorii/diriginții tăi pe perioada studiilor la facultate. D-lor vă vor face o prezentare a tot ceea ce înseamnă procesul de studii la UTM și le vei putea adresa toate întrebările privind conținutul disciplinelor de specialitate, traiul în cămin, activitățile curriculare și extracurriculare etc.

  Întrunirea cu studenții va avea loc pe Adresa: Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 168, blocul de studii nr.1, după cum urmează:

  • Anul I universitar  învățământ cu frecvență  va avea loc la data de 01 septembrie 2021, ora 8.30 , aula 1-215 ;
  • Anul I universitar  învățământ cu frecvență redusă  va avea loc la data de 11 septembrie 2021, ora 9.00 , aula 1-215;
  • Anul I compensator  învățământ cu frecvență  va avea loc la data de 01 septembrie 2021, ora 10.00 , aula 1-215.

  Dacă ai depus cerere de cazare în cămin, te așteptăm la data de 28 august 2021, ora 9:00 pe adresa: Chişinău, str. Florilor 4b, căminul nr. 9, la comisia de cazare, cu buletinul de identitate și suma necesară pentru achitarea a 5 luni de cazare (1750 lei sau 2250 lei).

  Dacă ești înmatriculat la studii cu taxă, urmează să achiți cel puțin 50% din taxa anuală de studii până la 15 septembrie 2021. Achitarea se realizează la orice filială a BC

  „Moldova Agroindbank” S.A. cu avizul de plată anexat, care poate fi descărcat aici  https://utm.md/wp-content/uploads/2020/08/Aviz-taxa-de-studii-UTM.pdf

  Fişierul cu taxele de studii poate fi vizualizat aici https://utm.md/admiterea-  utm/admiterea-ciclul-i-licenta/taxe-de-studii-ciclul-i-licenta/.

   

  Îți mulțumim că ai ales Facultatea Electronică și Telecomunicații, UTM.

   

  Date de contact FET:                                                                                   Date de contact cămin:

  Email: decanat@fet.utm.md                                                                      directia.sociala@adm.utm.md  

  Mob: 069975610                                                                                           Mob: 079100185