Suntem bucuroși să te informăm că ai fost înmatriculat în anul 1U la Facultatea  Electronică şi Telecomunicaţii.

Ești pe cale să descoperi ce înseamnă studenția, care fără îndoială va fi cea mai frumoasă perioadă a vieții tale, perioada în care te vei forma ca profesionist și în care vei pune bazele unei cariere de succes.

Pentru a trece mai ușor peste emoțiile unui început de drum și a te ajuta să te integrezi mai repede în viața universitară, te invităm la o sesiune de orientare a studenților anului 1U, în cadrul acestei întrevederi vei putea comunica cu șefii programelor de studii, care vor fi coordonatorii/diriginții tăi pe perioada studiilor la facultate. D-lor vă vor face o prezentare a tot ceea ce înseamnă procesul de studii la UTM și le vei putea adresa toate întrebările privind conținutul disciplinelor de specialitate, traiul în cămin, activitățile curriculare și extracurriculare etc.

Întrunirea cu studenții va avea loc pe Adresa: Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 168, blocul de studii nr.1, după cum urmează:

 • Anul I universitar  învățământ cu frecvență  va avea loc la data de 01 septembrie 2021, ora 8.30 , aula 1-215 ;
 • Anul I universitar  învățământ cu frecvență redusă  va avea loc la data de 11 septembrie 2021, ora 9.00 , aula 1-215;
 • Anul I compensator  învățământ cu frecvență  va avea loc la data de 01 septembrie 2021, ora 10.00 , aula 1-215.

Dacă ai depus cerere de cazare în cămin, te așteptăm la data de 28 august 2021, ora 9:00 pe adresa: Chişinău, str. Florilor 4b, căminul nr. 9, la comisia de cazare, cu buletinul de identitate și suma necesară pentru achitarea a 5 luni de cazare (1750 lei sau 2250 lei).

Dacă ești înmatriculat la studii cu taxă, urmează să achiți cel puțin 50% din taxa anuală de studii până la 15 septembrie 2021. Achitarea se realizează la orice filială a BC

„Moldova Agroindbank” S.A. cu avizul de plată anexat, care poate fi descărcat aici  https://utm.md/wp-content/uploads/2020/08/Aviz-taxa-de-studii-UTM.pdf

Fişierul cu taxele de studii poate fi vizualizat aici https://utm.md/admiterea-  utm/admiterea-ciclul-i-licenta/taxe-de-studii-ciclul-i-licenta/.

 

Îți mulțumim că ai ales Facultatea Electronică și Telecomunicații, UTM.

 

Date de contact FET:                                                                                   Date de contact cămin:

Email: decanat@fet.utm.md                                                                      directia.sociala@adm.utm.md  

Mob: 069975610                                                                                           Mob: 079100185

Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei a organizat o conferință interinstituțională online cu Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). Subiectul principal a vizat oportunitatea obținerii de către discipolii acestora a diplomei de master UTM și a diplomei de master USV. Acest fapt a devenit posibil în rezultatul încheierii în anul 2017 a Acordului interuniversitar de dublă diplomă între cele două universități.

Din partea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava la conferință au participat prof. univ., dr. ing. Mihai DIMIAN, prorector pe activitatea științifică, și conf. univ., dr. ing. Alexandra-Ligia BALAN, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Calculatoare, Automatică și Electronică.

FET-UTM a fost reprezentată de 4 profesori implicați în procesul de organizare și desfășurare a studiilor de dublă diplomă – conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC, decan FET; conf. univ., dr. Lilia SAVA, șef Departament Telecomunicații și Sisteme Electronice; lect. univ. Andrei CHIHAI, responsabil master FET; conf. univ., dr. Lucia GUJUMAN, președintele Comisiei Managementul Calității, FET.

Discuțiile participanților la conferință au vizat armonizarea planurilor de studii superioare de master, corelarea curriculumului pe discipline, echivalarea de conținut, echivalarea de credite, precondițiile de acces la programele de studii, stabilirea orarului activităților didactice și evaluărilor, coordonarea standardelor de elaborare și susținere a tezelor de master.

Totodată, au fost atinse și subiecte privind mobilitatea studenților de la programele de licență și master, dar și a cadrelor didactice în cadrul programului Erasmus+, organizarea instruirilor și formărilor profesionale pentru cadrele didactice, implicarea în activitatea de cercetare, dotarea tehnică a laboratoarelor etc.

În numele conducerii USV, prof. univ., dr. ing. Mihai DIMIAN a menționat succesul colaborării pe segmentul dublă diplomă cu UTM.

Stimați colegi și dragi studenți, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice vă urează, sănătate, fericire, armonie în familie și belșug!!!  Anul nou care vine, să vă aducă noi aspirații, noi obiective, noi oportunități, și noi realizări!  LA MULȚI ANI! 

În perioada 21.12.2020 — 24.12.2020, în cadrul departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice, FET s-a desfășurat sesiunea de susținere a tezelor de master în cadrul a trei programe de studii:

1. Sisteme și Comunicații Electronice.

2. Securitatea Informației în Sisteme și Rețele de Comunicații.

3. Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații.

Suntem profund impresionați de rezultatele obținute de studenții noștri.și totodată aducem mulțumirii coordonatorilor pentru munca depusă în ghidarea corectă a discipolilor lor.

Dragi absolvenți ai ciclului II, Master, ați finalizat cu succes cu rezultate deosebite. Sunteți o promoție de studenți performanți și noi ne exprimăm bucuria și mândria pentru voi. Ați muncit cu dăruire, v-ați dezvoltat competențele și ați devenit mai pregătiți pentru provocările vieții, Suntem siguri că ve-ți persevera cu aceeaşi abnegaţie spre scopul deja trasat.

Drum bun în viață! Vă dorim, să rămâneți perseverenți, fermi în luarea deciziilor, insistenți în fața provocărilor și cu deplină încredere în forțele proprii.

       În cadrul Departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice, miercuri, 23 decembrie 2020, s-a desfășurat seminarul științific cu tema Estimarea comparativă a parametrilor de calitate a semnalului DVB-T2 recepţionat în SFN” în cadrul căruia au participat cadrele didactice ale departamentului.

 Invitați și raportori ai temei cercetate au fost Iacob Mihail, Directorul Î.S. Radiocomunicații și Iurie Demciuc, șef serviciu Protecția informației, Î.S. Radiocomunicații.

      Obiectivele cercetării efectuate și expuse au fost:

 • Estimarea comparativa a parametrilor semnalului, recepţionat în clusterul DVB-T2 SFN
 • De a estima cum interferențele reciproce influențează parametrii de calitate a semnalelor recepționate.

       Modul de realizare a obiectivelor propuse:

 • Măsurarea parametrilor de calitate a semnalului DVB-T2 în 6 puncte de control, situate în zona de deservire Străşeni, canalul TV 31.
 • Estimarea comparativă a parametrilor de calitate a semnalelor obținute în urma măsurărilor.

În rezultatul cercetării au fost efectuate următoarele concluzii:

 1. Parametrii de calitate ale semnalului DVB-T2, în zona de deservire unei reţele SFN, depind de condiţiile locale în punctul de recepție și parametrii tehnici de configurare al acestei rețele;
 2. În regimul SFN SISO, datorită interferenţelor reciproce a semnalelor radio, indicatorul calitativ MER tinde spre o deteriorare;
 3. Datorită faptului, că semnalul DVB-T2 ajunge în punctul de recepție din diferite direcţii, suprafața ariilor umbrite în zona de deservire se reduce;
 4. În regimul SFN, forţa electromotoare indusă la bornele antenei de recepție creşte nesemnificativ în raport cu regimul MFN, ce poate fi explicat, prin proprietățile direcționale ale antenei de recepţie;
 5. Proprietățile direcționale ale antenei recepție pot reduce semnificativ fadingul semnalelor  induse la bornele antenei de recepţie de undele de cădere sosite din diferite direcţii;
 6. Pentru recepția semnalelor în zona de deservire unei rețele SFN este necesar de a utiliza o antenă direcțională orientată spre unda de cădere cu cea mai înaltă intensitate.

Din partea DTSE, FET mulțumim mult Dlui Demciuc Iurie și Dlui Iacob Mihail pentru organizarea  seminarului științific.

Azi, 21 decembrie 2020, în cadrul Departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice sa desfășurat sesiunea de susținere a tezelor de master în cadrul programului de studii Sisteme și Comunicații Electronice.

Masteranzii au demonstrat competențe de cercetare, analiză și proiectare! Suntem impresionați de rezultatele obținute de studenții noștri. Succese marii în activitatea practică, dragi absolvenți!!!

Scopul ghidării în carieră a studenţilor Centrului de Excelenţă în Energetică şi Electronică a fost  de a le explica necesitatea dezvoltării personale şi profesionale, înzestrarea cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere. Studenților li sa explicat că planificarea carierei este procesul prin care fiecare persoană îşi conturează o direcţie de carieră, îşi stabileşte scopuri în legătură cu propria carieră şi iniţiază acţiuni în vederea atingerii acestor scopuri. Fiind tineri, energici și doar la începutul formării profesionale trebuie să cunoască că planificarea carierei este un proces continuu de ajustare a scopurilor de carieră la caracteristicile personale şi oferta educaţională şi ocupaţională care este într-o continuă dezvoltare. Planificarea carierei presupune parcurgerea mai multor etape:

 1. Autocunoaşterea. Pentru a alege profesia cea mai potrivită, în primul rând trebuie să vă cunoaşteți foarte bine însuşirile de personalitate, aptitudinile, abilităţile, competenţele, interesele, valorile, trebuie să ştiți ce trebuie să faceți pentru a vă dezvolta în direcţia dorită. Fiind studenți ai Centrului de Excelență rezultă că deja v-ați determinat interesele și valorile de care dispuneți și deja sunteți pregătiți de a 2-a etapă și anume de explorarea profesiei.
 2. Explorarea profesiilor este o etapă deosebit de importantă. Trebuie să aveți cât mai multe informaţii despre profesiile existente, pentru a găsi profesia care este în concordanţă cu interesele şi aptitudinile voastre, cu însuşirile de personalitate care vă caracterizează. În acest context studenții au fost informați despre programele de studii ale departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice, despre competențele ce urmează să fie dezvoltate la fiacre program și cum are loc acest proces în cadrul studiilor la ciclul I licență. Deasemenea au fost informați despre posibilitățile de dezvoltare a abilităților practice prin prisma laboratoarelor facultății unde studenții pot să aplice în practică ceia ce învață.
 3. Luarea deciziei privind o anumită profesie va fi urmată de admitere şi frecventarea cursurilor care formează specialişti în domeniul respectiv.
 4. Urmează căutarea unui loc de muncă, angajarea. Calitatea înaltă de predare, profesionalismul profesorilor, organizarea optimală a procesului de învățământ la Facultatea Electronică și Telecomunicații si a stagiilor de practică ce se desfășoară în cadrul entităților economice de profil contribuie la pregătirea calitativă a inginerilor și angajarea lor cu succes atât la entitățile economice din țară cât și de peste hotare.
 5. Dezvoltarea carierei care presupune continuarea studiilor la ciclul II, Master şi învăţarea continuă pe parcursul vieţii.

Joi, 11.04.2019, facultatea noastră a inițiat o întâlnire cu elevii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, din municipiul Chișinău.  

Obiectivele activității au fost:

 • Creșterea motivației elevilor de la colegiu, pentru a alege o carieră în domeniul telecomunicațiilor
 • Îmbunătățirea colaborării dintre centrele de excelență și mediul academic
 • Informarea elevilor privind infrastructura Facultății de Electronică și Telecomunicații
 • Informarea elevilor despre oferta de studii, cursuri studiate la facultate dar și oportunități de angajare și mobilitate academică.

Au fost vizitate sălile de curs și laboratoarele performante ale facultății noastre. Elevii Centrului de Excelență au purtat discuții atât cu studenții facultății noastre cât și cu profesorii.

 

 

 

 

 

 

 

Elevii au manifestat un interes deosebit pentru informațiile referitoare la specializări, mod de admitere, oportunități de angajare, durata studiilor, dar și despre baza materială a facultății.

Vizita a fost organizată de:

 • l.un Arina LACHI, șef program RST

Informarea elevilor a fost posibilă cu implicarea activă și prețioasă a studenților anului II:

 • Maria CERNEI, gr. RST 171
 • Alexandru Ion BRĂTESCU, gr. IMTC 171
Joi, 11.04.2019, ora 11.30, sala 215, studenții FET sunt invitați la masa rotundă cu genericul ”Securitatea Rețelelor de Comunicații”, moderată de Inga IAVORSCHI, IT Project Manager la Data Protection Consulting.

În cadrul mesei rotunde vor fi abordate subiecte incitante ce țin de securitatea rețelelor, probleme cu care se confruntă specialiștii din domeniul securității, dar și aspecte practice ce pot fi implementate pentru a asigura securitatea în mediul cibernetic.

Activitatea vine ca un suport adițional pentru studenții anului 2 de studii, programele RST și IMTC, care studiază cursul ”Securitatea Informației în Sistemele de Telecomunicații”.

Vă așteptăm să explorăm împreună, ghidați de un specialist din mediul de afaceri, care aspecte necesită o analiză și studiere mai aprofundată, în domeniul Cyber Security.