La Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei, cu susținerea companiei „GILAT SATELLITE NETWORKS”, au fost deschise o sală de curs și un Laborator de comunicații satelitare – GILAT, dotat cu tehnologie de ultimă generație în domeniu. 

Dotat cu echipamente moderne performante, noul laborator oferă oportunități de studiu și experimente practice în domeniul comunicațiilor satelitare, contribuind la ridicarea nivelului de pregătire a tinerilor specialiști în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații.

La evenimentul de inaugurare au fost prezenți Adi SFADIA – CEO Gilat Satellite Networks, Gil BENYAMINI – CFO Gilat Satellite Networks, Aharon MULLOKANDOV – SVP R&D Gilat Satellite Networks, directorul general Î.C.S. „GILAT  SATELLITE NETWORKS” S.R.L. – Alexandru ANDRONIC; rectorul UTM – prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul pentru Digitalizare – Dinu ȚURCANU, prorectorul pentru Cercetare – prof. univ., dr. hab. Vasile TRONCIU, șefa departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice – conf. univ., dr. Lilia SAVA, cadre didactice din cadrul FET-UTM.

Cu această ocazie, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN a apreciat dotarea tehnică și valoarea practică a noului laborator, mulțumind companiei „Gilat Satellite Networks” pentru încredere și susținere și încurajându-i pe studenți să învețe sârguincios, pentru a avea posibilitatea să se angajeze în companii de talie mondială, cum este „Gilat Satellite Networks”.

Studenții vor fi implicați în programe de instruire cu mentorare din partea companiei „Gilat Satellite Networks”, ajutându-i să-și dezvolte abilitățile tehnice în sfera acestei industrii de perspectivă.

La finalul discuțiilor, rectorul UTM dl Viorel Bostan a oferit diplome oaspeților pentru pentru suport și contribuție către Universitate în dezvoltarea industriei IT și formarea tinerilor specialiști. 

Ne exprimăm gratitudinea față de partenerii „Gilat Satellite Networks” pentru susținerea instruirii și promovarea domeniului comunicațiilor satelitare în Moldova.

Dacă vă doriți să fiți pregătiți de a fi  recrutați în compania dorită vă invităm să participați la

 

WORKSHOP 

 

How to: ACE that interview! TIPS and tricks

from HR.

 

Pe data 14 decembrie 2022 ora 13:00 blocul de studii nr.1 UTM sala 1-205.

Facultatea Electronică și Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei se declară onorată de vizita domnului Alexandru ANDRONIC, manager general, compania Gilat Satellite Networks Moldova, și a doamnei Oxana CALCIU, System integration Testing Engineer, având ca obiectiv stabilirea unui parteneriat strategic.

Cooperarea bilaterală se va concentra pe oferirea oportunităților de instruire calitativă a studenților pentru a le garanta un viitor luminos și promițător în Republica Moldova.

Un dialog fructuos între Gilat și FET, UTM a fost stabilit pentru a pune bazele unor activități comune de succes. Așteptăm cu nerăbdare fondarea unui laborator, implicarea studenților în diverse training-uri, seminarii, stagii și alte activități care îi vor ajuta pe studenți să-și dezvolte potențialul într-un mediu tehnologic modern.

Colaborarea cu GILAT Moldova va oferi viitorilor specialiști TIC șansa de a obține experiență practică în cadrul proiectelor noastre internaționale.

Dorim să ne exprimăm aprecierea și respectul sincer față de partenerii Gilat Satellite Networks Moldova pentru susținerea instruirii și dezvoltării tinerilor specialiști la FET.

Împreună, vom obține rezultate deosebite și îi vom încuraja pe tinerii noștri să-și lase amprenta pe viitoarele descoperiri tehnologice.

Felicitări tuturor profesorilor cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului! Vă mulțumim pentru efort și dedicație, pentru cunoștințele pe care le oferiți fiecărui student, pentru dăruirea voastră maximală. Vă dorim multă sănătate, răbdare, roade frumoase în urma muncii Dvs. și fie ca totul în viața Dvs. să se aranjeze cu bine.

Pe 26 septembrie, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice și Departamentul Fizică, Facultatea Electronică și Telecomunicații, UTM și-au onorat cadrele didactice care au absolvit cu succes programul de formare profesională continuă „Psihopedagogie (Strategii de predare-învățare-evaluare)”, modulul A „Excel pentru activitatea didactică”, modulul B „Psihopedagogie” şi modulul C „Branding profesional” (75 ore – contact direct și 225 – lucru individual).

Felicitările și aprecierile pe care le-au primit cu emoție la festivitatea de înmânare a certificatelor de perfecționare profesorii le-au atribuit deopotrivă și formatorilor din cadrul Centrului de Formare Continuă: conf. univ., dr. Valentina TÎRȘU și lect. univ. Veronica RUSOV, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Declarându-se mândri de faptul că sunt primii absolvenți ai cursului respectiv, profesorii FET i-au îndemnat să le urmeze exemplul și pe colegii de la alte facultăți interesați de utilizarea Excel în activitatea didactică.

La invitația prof. univ., dr. Mihai DIMIAN, prorector cu activitatea științifică în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, un grup de cercetători științifici de la Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei a participat la cea de-a XIII-a ediție a Workshop-ului Internațional de Compatibilitate Electromagnetică CEM-2022.

Organizat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Inginerie Electrică, în cooperare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea POLITEHNICA din București și Asociația pentru compatibilitate Electromagnetică din România, evenimentul a constituit un bun motiv pentru:

 • promovarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice;
 • cunoașterea ultimelor realizări în domeniul tematic;
 • menținerea contactului direct între cercetători;
 • identificarea posibilității de a crea noi idei de cercetare pentru obținerea rezultatelor valoroase în scopul abordării proiectelor și participării la programele europene de cercetare-dezvoltare.
 • Totodată, a fost o manifestație de anvergură, un mediu ideal pentru întâlniri între cercetători, inventatori și reprezentanți ai sectorului de cercetare și dezvoltare în inginerie. În ceea ce ne privește, echipa care a reprezentat UTM a fost premiată cu diplome și medalii pentru participarea activă.

  Aducem sincere mulțumiri organizatorilor CEM-2022 pentru buna organizare și ospitalitate!

  Ne bucurăm să vă împărtășim faptul că, pe 20 aprilie, Stefanini MOL – companie de IT prezentă în peste 40 de țări, inclusiv în R. Moldova, reprezentată de Talent Acquisition Consultants, Corina PLĂMĂDEALĂ și Tamara MARDARI, a organizat un workshop interactiv pe tema: „Prepare your ticket for the interview”, la care au participat peste 60 de studenți de la ciclul I Licență, Facultatea  Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei.

  În cadrul workshop-ului au fost abordate următoarele subiecte:

  1. Cum să întocmești și să scrii un CV.
  2. Unde să cauți un loc de muncă.
  3. Cum să te pregătești de interviu.
  4. Cum să te prezinți la interviu.

  Prin acest atelier, studenții au reușit să înțeleagă cele mai importante aspecte atunci când aplică pentru un loc de muncă și participă la un interviu. Participanții au declanșat o discuție aprinsă și au împărtășit unele dintre cele mai interesante și provocatoare experiențe.

  La final, studenților le-au fost dezvăluite momentele cheie de care trebuie să țină cont când elaborează CV-ul, precum și când urmează să participe la un interviu.

  Studenții au fost premiați de companie, astfel motivându-i să fie mai activi, mai perseverenți, mai curajoși!

  Mulțumim companiei Stefanini pentru orientarea corectă a studenților FET, pentru implicarea lor în dezvoltarea competențelor practice și oferirea oportunităților de angajare.

  Studenții programelor de studii „Inginerie și management în telecomunicații” și „Rețele și software de telecomunicații”, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei au avut prilejul unei excursii la SA Moldtelecom – operatorul național de telecomunicații în domeniul serviciilor internet, televiziune, telefonie mobilă și internet mobil.

   

  Organizatorul și ghidul excursiei, dna Daniela MALAI, specialist Direcția Resurse Umane, a menționat că această ieșire în teren cu scop informativ, are o importanță deosebită în formarea tinerilor specialiști în domeniu, ei având astfel posibilitatea de a descoperi misiunea și obiectivele companiei în prestarea serviciilor calitative și diversificate pentru a satisface necesitările clienților.

  Studenții au avut ineditul prilej de a purta un dialog cu opt specialiști din cadrul companiei:

  • Constantin ROȘIORU, șef Secție Internet și Rețele transport;
  • Ecaterina POPA, specialist principal, Serviciul Suport Clienți;
  • Vasile MALANCIUC, specialist Dezvoltare, Serviciul Suport Tehnic;
  • Alexandr NICU, șef Serviciu, NOC;
  • Gheorghe ODAINAI, șef Serviciu monitorizare rețea;
  • Ghenadie CARAMAN, șef Serviciu Comutație Nivel I;
  • Ion JOSAN, șef Serviciu Monitorizare MPLS/DWDM și rețele de acces;
  • Mihai IOVU, șef Serviciu operare și mentenanță rețele celulare.

  Specialiștii companiei i-au condus pe studenți în secțiile în care activează și i-au familiarizat cu specificul și impactul acestor subdiviziuni în dezvoltarea continuă a comunicațiilor electronice, confirmând impactul inginerilor în dezvoltarea societății și menționând principalele motivații economice și sociale de dezvoltare profesională și personală a studenților ce aleg să-și practice meseria de inginer în TIC.

  Administrația companiei consideră că o învățare continuă pe parcursul vieții combinată cu informații practice oferite de agenții economici de profil oferă studenților beneficii pe plan profesional și social, având de câștigat și companiile pentru care aceștia urmează să activeze și să contribuie la dezvoltarea lor.

  Printre principalele argumente ale cooperării companiei Moldtelecom cu Facultatea Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Tehnice a Moldovei au fost menționate:

  • Organizarea stagiilor de practică pentru studenții FET;
  • Recrutarea lor în câmpul muncii;
  • Informarea studenților privind direcțiile profesiei pe care urmează să o practice și tendințele de dezvoltare a acesteia;
  • Vizitele organizate în cadrul companiilor de profil alimentează interesul studenților față de specialitatea aleasă

  În dorința de a cunoaște mai multe informații despre companie, studenții au participat și la o masă rotundă pe tema: „Evoluția SA Moldtelecom”, în cadrul căreia a fost organizată o rundă de întrebări-răspunsuri despre oportunitățile de angajare și posibilitățile de creștere profesională, cei mai curioși și ingenioși fiind premiați de către administrația companiei.

  Profund impresionați de ospitalitatea și profesionalismul gazdelor, studenții, dar și profesorii FET-UTM au exprimat sincere mulțumiri administrației SA Moldtelecom pentru informațiile prețioase și atmosfera amicală de care au beneficiat în cadrul companiei.