Joi, 11.04.2019, facultatea noastră a inițiat o întâlnire cu elevii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, din municipiul Chișinău.  

Obiectivele activității au fost:

 • Creșterea motivației elevilor de la colegiu, pentru a alege o carieră în domeniul telecomunicațiilor
 • Îmbunătățirea colaborării dintre centrele de excelență și mediul academic
 • Informarea elevilor privind infrastructura Facultății de Electronică și Telecomunicații
 • Informarea elevilor despre oferta de studii, cursuri studiate la facultate dar și oportunități de angajare și mobilitate academică.

Au fost vizitate sălile de curs și laboratoarele performante ale facultății noastre. Elevii Centrului de Excelență au purtat discuții atât cu studenții facultății noastre cât și cu profesorii.

 

 

 

 

 

 

 

Elevii au manifestat un interes deosebit pentru informațiile referitoare la specializări, mod de admitere, oportunități de angajare, durata studiilor, dar și despre baza materială a facultății.

Vizita a fost organizată de:

 • l.un Arina LACHI, șef program RST

Informarea elevilor a fost posibilă cu implicarea activă și prețioasă a studenților anului II:

 • Maria CERNEI, gr. RST 171
 • Alexandru Ion BRĂTESCU, gr. IMTC 171

Joi, 11.04.2019, ora 11.30, sala 215, studenții FET sunt invitați la masa rotundă cu genericul ”Securitatea Rețelelor de Comunicații”, moderată de Inga IAVORSCHI, IT Project Manager la Data Protection Consulting.

În cadrul mesei rotunde vor fi abordate subiecte incitante ce țin de securitatea rețelelor, probleme cu care se confruntă specialiștii din domeniul securității, dar și aspecte practice ce pot fi implementate pentru a asigura securitatea în mediul cibernetic.

Activitatea vine ca un suport adițional pentru studenții anului 2 de studii, programele RST și IMTC, care studiază cursul ”Securitatea Informației în Sistemele de Telecomunicații”.

Vă așteptăm să explorăm împreună, ghidați de un specialist din mediul de afaceri, care aspecte necesită o analiză și studiere mai aprofundată, în domeniul Cyber Security.

In cadrul Facultății de Electronică și Telecomunicații, s-a lansat, începând cu ziua de 9.04.2019, o serie de masterclass-uri foarte utile pentru studenții FET. Masterclass-urile sunt orientate pe studierea subiectelor de interes în domeniul comunicațiilor. Abilitățile pe care și le dezvoltă studenții în cadrul acestor ore, vor avea un aport esențial în obținerea competențelor practice în domeniul comunicațiilor.

În urma masterclass-ului de astăzi studenții programelor de studii RST și IMTC, anul 2, au utilizat schemele de conexiune T568A și T568B pentru conexiunea dispozitivelor de rețea. Evenimentul a fost moderat de l.un. Arina LACHI, șef program RST și l.un. Andrei CHIHAI, prodecan FET. 

La aceste ore, pot participa toți studenții FET, iar lista completă a orelor practice va putea fi accesată mai târziu. Fiți cu ochii pe noi, pentru a fi mereu conectați la noutățile facultății noastre!  

Pe data de 22 noiembrie 2018 în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații a fost organizat Târgul locurilor de muncă la care au fost invitați reprezentanți din diverse companii de profil precum Orange Moldova, Moldtelecom, StarNet, BUSINESS-INFORM, TOPAZ , VIDEO SECURITY, Servicii Pază a MAI, ADD GRUP, Radiocomunicaţii, Paynet Services, INTROSCOP, etc.
La eveniment au participat studenții ciclului I și ciclului II  ai facultății noastre.

Reprezentanții  companiilor au prezentat entitatea în care activează și au evidențiat locurile vacante la care pot să aplice studenții. De asemenea au fost accentuate competențele pe care trebuie să le posede studenții doritori de a se angaja în companiile lor. Studenții au rămas entuziasmați și au mărturisit că vor să mai fie organizate asemenea târguri.

Săptămâna trecută a fost dat startul înregistrării la primul Packathon de Networking organizat la facultatea noastră și au fost selectați 15 studenți ingenioși, ai anului II de studiu, pentru a participa la concurs.

Studenții au fost provocați să proiecteze, să construiască și să testeze o rețea de calculatoare, folosind un instrument software de simulare. Evaluarea studenților a fost făcută pe baza următoarelor criterii:

 • Înțelegerea exactă a sarcinilor propuse spre realizare
 • Forța și viteza de execuție
 • Încadrarea în timpul prestabilit.

Studenții au primit acces la sarcinile de lucru și au fost inițiați în ceea ce privește modalitatea de lucru pe platforma de simulare, iar rezultatele Packathon-ului au fost impresionante, studenții câștigători sunt:

Câștigătorul #1: Bocancea Cristian, student RST 171: ”Mi-a plăcut foarte mult această activitate, am exersat pentru prima oară în Packet Tracer, și am rămas cu cele mai bune impresii despre Packathon 2018”.

Câștigătorul #2: Rudei Alexei, student RST 171: ”Acest concurs a fost unul dintre cele mai captivante și interesante concursuri la care am participat. Mi-a plăcut foarte mult să creez și configurez o rețea. Este un concurs binevenit pentru studenți, deoarece în așa mod dezvoltăm competențele noastre în domeniul IT”.

Câștigătorul #3: Carp Grigore, student RST 171: ”Am avut foarte mare plăcere să particip la acest concurs cu atât mai mult că fac parte din echipa câștigătoare. A fost foarte interesant și sper ca pe parcurs să se mai organizeze astfel de concursuri, în care studenții își pot demonstra capacitățile în domeniul IT”.

La Packathon 2018, au participat studenți de la diferite specialități: Electronică Aplicată, Rețele și Software de Telecomunicații, Inginerie și Management în Telecomunicații. Cu toate acestea, se poate observa că studenții specialității Rețele și Software de Telecomunicații sunt cei mai buni!

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea programului „Burse pentru Viitorul Tău!”, ediţia 2018-2019, organizat cu suportul financiar integral al BC “Moldova Agroindbank” SA și susținut de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale din RM.
Programul are drept scop susţinerea tinerilor ce provin din familii social-vulnerabile din Moldova, pentru a facilita accesul lor la educaţie în instituţiile de învăţământ superior din ţară. În cadrul programului vor fi oferite 30 de burse a câte 10.000 MDL, pentru un an universitar. Bursele sunt acordate în bază de concurs şi au menirea să acopere necesităţile ce ţin de efectuarea studiilor (taxă de studii, cheltuieli de cazare, masă, rechizite de studiu ş.a.). Beneficiarii vor putea candida pentru reînnoirea burselor, pentru următorul an de studiu, în cazul în care au absolvit cu succes anul precedent de studii, demonstrând performanţe academice şi implicare în activităţi extracurriculare.
Moldova Agroindbank, în calitate de partener al programului, încurajează tinerii cu o condiţie socială mai dificilă, dar care sunt motivaţi de a obține studii superioare, oferindu-le suportul financiar necesar, pentru obţinerea unei educaţii de calitate.

Condiţiile de eligibilitate pentru candidaţi:
1) Să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova;
2) Să posede cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menţionate mai jos:
  tineri ce provin din familii cu venituri modeste;
  tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
  tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
  tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau  curatelă;
  tineri cu dizabilităţi.
3) Să fie studenţi înmatriculaţi la studii cu frecvenţă la zi, în anul I, ciclul licenţă, în una din instituţiile universitare acreditate din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
sau
4) Să fie studenţi bursieri ai ediţiei precedente a acestui program (2017–2018), care pot candida pentru reînnoirea bursei;
5) Să dea dovadă unei reuşite academice bune:
  pentru tinerii înmatriculaţi la studii în anul I, ciclul licenţă, media de la concursul general de admitere să fie nu mai mică de 8, iar pentru cei care s-au înscris la cota de 15% din numărul total de locuri cu finanţare bugetară, media să fie nu mai mică 7;
  pentru studenţii bursieri ai ediţiei precedente a acestui program, promovaţi în anul II sau III, media notelor pentru toţi anii de studii să fie nu mai mică de 8,5 – domeniile ştiinţelor social-umaniste şi nu mai mică de 8 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice.
6) Să demonstreze participarea în activităţi academice, extracurriculare şi de voluntariat (opţional).

 

Data limită de prezentare a dosarelor: 30 noiembrie 2018, până la ora 17:00!
Orarul de primire a dosarelor: luni – vineri, 10:00 – 17:00.

 

Atenţie!!! NU SUNT ELIGIBILI Programului „Burse pentru Viitorul Tău!” tinerii care au absolvit deja o universitate, cei care îşi fac studiile cu finanţare integrală din buget (ex: Academia Militară “Alexandru cel Bun”), cei care beneficiază de burse din partea altor organizaţii sau fundaţii pentru anul de studii 2018-2019!

Programul nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice*!
*Tinerii de etnie romă sunt eligibili pentru un program de burse similar finanţat de către Fondul pentru Educaţia Romilor.

Procedura de evaluare şi selecţie:
Sunt consideraţi eligibili aplicanţii care îndeplinesc condiţiile de participare pentru program şi au prezentat dosarul de aplicare complet, respectând termenul limită. Decizia finală este luată de către o Comisie de Experţi Independenţi, care va evalua dosarele depuse, potrivit criteriilor de evaluare.

Pentru aplicare la program se va depune un dosar care constă din formularul de aplicare completat, precum și documentele solicitate.

 

FORMULARUL DE APLICARE ȘI DOSARELE NECESARE  PENTRU APLICARE SUNT AFIȘATE MAI JOS

 1. Formular de aplicare                               2. Declaraţia de Veridicitate a Informaţiei                                          3. ADEVERINŢA tip A                                      4. Lista de verificare a dosarului de aplicare

 

Dosarele de aplicare pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată “Poșta Moldovei”) la adresa:
Centrul de Informaţii Universitare
str. A. Puşkin 16
mun. Chişinău, MD 2012
Concurs “Burse pentru Viitorul Tău!”

Dosarele expediate în format electronic (poștă electronică) nu vor fi acceptate!

Contacte recepție: (022) 221167, (022) 221172, 068220072, email: eac@eac.md.
Coordonator de proiect – Olga Rusu, tel: 068220076, email: orusu@eac.md.

Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate. Dosarele nu se restituie.

Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării.

 

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi al Orange Moldova.

Programul oferă în bază de concurs 50 de burse a câte 12.000 MDL, după cum urmează:
• 35 burse – pentru studenţii din ultimul an de studii superioare de licenţă (inclusiv penultimul an din cadrul programelor de studii integrate);
• 15 burse – pentru studenţii din primul an de studii superioare de master (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate).

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:
1) să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;
2) să fie:
studenți înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă (anul absolvirii 2019), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
sau
studenți înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care şi-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licenţă), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);
sau
studenţi care urmează programe de studii integrate (studii superioare de licență și master), cu frecvenţă la zi, în una din următoarele instituţii de învățământ superior din RM:
– Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Facultatea Medicină şi Facultatea Sănătate Publică – eligibili fiind studenţii de la anii de studii V şi VI; Facultatea Farmacie şi Facultatea Stomatologie – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;
– Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinară – eligibili fiind studenţii de la anii V şi VI;
– Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;
– Universitatea Slavonă, Facultatea Economie, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V.
3) să dea dovada unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani. Pentru studenții masteranzi se va lua în considerare nota medie generală de licență din diploma de licență.
4) să demonstreze participarea în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

 

Data limită de prezentare a dosarelor – 17 decembrie 2018, ora 17:00!

 

Formularul de aplicare și regulamentul programului pot fi găsite pe www.eac.md.

Pentru informații, contactați: (022)221167, (022)221172, 068220072, eac@eac.md.

 

Sponsori: BC Moldova Agroindbank” SA şi Orange Moldova.

Parteneri:  Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din RM, Agenţia de publicitate Kim Art.

Parteneri media: Revista „Săptămîna”, Publicația Periodică „TIMPUL de dimineață”, „Ziarul de Gardă” şi Agenţia de presă „IPN”.

FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

organizează:

 

22  NOIEMBRIE 2018

Orele: 12.00 – 15.00

 

 PLATFORMA  DE PARTENERIAT  CU MEDIUL DE AFACERI

Târgul locurilor de muncă

             Dialog constructiv  între Companiile de profil, studenţi/ masteranzi şi profesori

 

str. Ștefan cel Mare 168,  Blocul de studii nr. 1 UTM, aula 1-205 

  

Ești  student sau masterand pasionat de traseul profesional după absolvire ?

Vizitează acest Eveniment  cu CV – ul  completat europass

şi proiectează-ţi viitorul prin comunicare în direct cu Companiile participante, care vor oferi

oportunități interesante de angajare şi stagiere

 

Nu rata șansa  de angajare și creștere

 în cariera profesională de succes !

 

*******************************

Organizatori: Decanatul FET, Departamentele de profil

Relații: Tel 022 23-52-37

În cadrul facultății noastre, luni 19 noiembrie, ora 13.30, auditoriul 001A,  se va organiza primul Packathon de Networking, în special pentru studenții anului II, care studiază cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”.

În cadrul acestui concurs, studenții vor lucra pe multiplatforma de simulare, Packet Tracer, creată de Cisco Systems, care permite de a crea topologii de rețea, și care poate imita rețelele de calculatoare moderne.

Studenții vor trebui să execute pași concreți pentru: cablarea unei rețele, adăugarea calculatoarelor la o rețea existentă, conectarea la un router wireless și efectuarea configurărilor de bază, conectarea calculatoarelor wireless la un router wireless și pentru testarea conexiunea.

Sunt invitați să aplice toți studenții FET, iar pentru aceasta este necesar de a completa acest formular de aplicare Studenții care vor înregistra cele mai bune rezultate, vor fi premiați pe măsură.

Programul “UTeach”, care este parte a inițiativei “Tekwill Ambassador Program”, este o experiență cu adevărat inovatoare în studierea Tehnologiilor Informaționale, pentru studenții facultății noastre. Astfel încât, studenții pot profita deja din acest semestru de un curs plasat în întregime pe platforma e-learning MOODLE, dar, și ca parte a acțiunii, participă în niște activități practice bazate pe experiment, care fără îndoială , vor contribui la dezvoltarea competențelor digitale de calitate, conforme standardelor europene.

Astfel, în data de 31 octombrie, studenții anului 2, împreună cu lector universitar LACHI Arina, au participat la un workshop absolut fantastic, cu subiectul ”CCNA Cyber Ops: Anatomia unui atac cibernetic”, organizat de dl. Eugene MOROZOV, Manager Tehnic CISCO în Europa Centrală, Rusia, CSI, în cadrul evenimentului ”Moldova Cyber Week 2018”, organizat la Tekwill,.

În cadrul workshop-ului, studenții au putut vedea în timp real cum are loc recunoașterea, exploatarea și infiltrarea unei terțe părți în rețea, cu scopul furtului de date, și pentru a compromite integritatea și confidențialitatea datelor. Pentru realizarea acestui proces s-a utilizat soluția all-in-one ”Kali linux”. Kali linux este un puternic set de instrumente, open-source, folosit de profesioniștii din domeniul securității pentru testarea  penetrării și auditului de securitate. Ulterior, studenții, au putut observa cum are loc analiza incidentelor de Securitate, folosind cu precădere aplicația Wireshark, care este folosită de administratorii de rețea pentru a monitoriza pachetele de date și a identifica acțiunile suspecte.

A fost o experiență absolut inedită pentru studenții facultății noastre, care ulterior va putea fi aplicată și de ei în practică, în cadrul unității de curs ”Securitatea Informației în Sistemele de Telecomunicații”.