Ieri, 18 noiembrie, prof.univ.dr.hab. Viorel Bostan, Rector UTM și Dinu Turcanu, Prorector s-au întâlnit la București cu Administrația Universitatea POLITEHNICA din București (UPB): Mihnea Costoiu Rector și Horia Necula, Prorector.
Principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii au privit colaborarea dintre cele două universități pe subiecte de instruire în domeniul învățământului superior tehnic, extinderea parteneriatului deja început pe acordul de dublă-diplomă, cercetare științifică, și alte întrebări tangențiale pregătirii Inginerilor și corespunderii acestora cu cerințele pieței muncii.
«Am făcut un prim pas important în cadrul unei colaborări de durată cu partenerii noștri strategici — UPB. Astăzi a fost semnat Actul Adițional la Acordul de Dublă-Diplomă, prin care a fost inițiat proiectul de Dublă Diplomă la ciclul II, Masterat între #UTM, Facultatea Electronică și Telecomunicații UTM (#FET) şi #UPB. De asemenea, au fost organizate întâlniri fructuoase cu rectorul Universității POLITEHNICA din București, precum și alți distinși membri ai comunității UPB. Am apreciat deschiderea cu care ne primesc mereu și sper că multe subiecte discutate astăzi vor fi implementate în cadrul parteneriatului nostru comun», a declarat prorectorul indormatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu Turcanu.

Facultatea Electronică și Telecomunicații în colaborare cu SRL INTELECTSOFT a cărei manager este absolventul facultății, programul de studii Sisteme Radioelectronice, Suman Nicolae și-a propus să ofere locuri pentru stagiile de practică pentru studenții ciclurilor I-Licență și II-Master fără să prejudicieze participarea studenților/masteranzilor la activitățile didactice din cadrul Universității; să asigure supervizarea studenților/masteranzilor pe perioada stagiului de practică și să îi instruiască cu privire la siguranța muncii, protecția informațiilor și regulamentul de ordine interioară al S.R.L. INTELECTSOFT.

În rezultatul efectuării stagiilor de practică studenții vor dezvolta competențe în: — Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul; — Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat; — Prelucrarea datelor; — Activităţi legate de băncile de date; — Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul; — Comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului; — Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate.

Aducem mulțumiri managerului INTELECTSOFT dlui Suman Nicolae și reprezentanților companiei, pentru conlucrarea eficientă la dezvoltarea competențelor profesionale a studenților FET. Cu siguranță, această colaborare va fi continuată, fapt ce va asigura creșterea calității studiilor FET.