Î.C.S. „GILAT  SATELLITE NETWORKS” S.R.L., reprezentată de către directorul general Alexandru ANDRONIC, și Î.P. Universitatea Tehnică a Moldovei, în persoana rectorului, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, au încheiat un contract de donație.

În temeiul Acordului încheiat, la Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei urmează a fi modernizate o sală de curs pentru instruirea calitativă a studenților și un laborator GILAT, acestea fiind utilate cu echipamente moderne performante.

Spațiile tehnico-didactice respective sunt specializate în domeniul comunicațiilor satelitare, iar crearea noilor condiții va crea noi oportunități de studiu și experimente practice, contribuind la ridicarea nivelului de pregătire a tinerilor specialiști în domeniul comunicațiilor satelitare.

Modernizarea spațiilor tehnico-didactice cu susținerea prestigioasei companii „GILAT  SATELLITE NETWORKS” se înscrie în contextul instruirii viitorilor specialiști în domeniul TIC în cadrul FET-UTM, abordată ca un sistem tridimensional: tehnic, social-educațional și științific, un rol important în acest sens revenindu-le sălilor de curs și laboratoarelor patronate de către companii de  marcă în domeniu.

Mulțumim pentru susținere și implicare, „GILAT SATELLITE NETWORKS”! Împreună, vom scrie o nouă pagină în studiul și evoluția comunicațiilor satelitare!

Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei, în parteneriat cu compania românească CLARITECH, au organizat în regim online Târgul de joburi pentru studenți și masteranzi.

Compania CLARITECH, cu sediul la București, având și un birou regional la Cluj-Napoca, este furnizor și integrator de servicii pentru infrastructura de telecomunicații și sisteme IoT care are ca obiectiv valorificarea tehnologiei într-un mod sustenabil, oferind servicii complete de business și soluții IoT pentru optimizarea eficienței în ecosistemul tehnologic.

Studenții FET-UTM au fost îndrumați să descopere împreună cu CLARITECH ce li se potrivește mai bine:

Ingineria radio, la care:

 • vor învăța cum se proiectează sisteme radio, folosind un software specializat;
 • vor acumula cunoștințe despre tehnologiile 2G, 3G, 4G, și 5G, despre antene și propagare radio;
 • vor interacționa cu echipe tehnice și cu clienții companiei pentru identificarea celei mai eficiente metode de instalare a echipamentelor.

În acest fel, își vor consolida cunoștințele și vor învăța despre propagarea radio.

Inginer automatist, la care:

 • vor descoperi cum funcționează sistemele IoT, rețelele de senzori și diversele echipamente de automatizare inteligentă;
 • vor vedea cum se configurează și instalează un echipament, precum și sistemele software pentru management și colectare date;
 • vor învăța despre ultimele tehnologii IoT și despre metodele moderne de vizualizare a datelor.

Studenții FET-UTM au fost îndemnați să aplice pentru ENGINEERING INTERNSHIP, unde vor avea posibilitatea să acumuleze cunoștințe noi în domeniul IoT și să contribuie efectiv la proiectele companiei și la dezvoltarea lor profesională.

Ilinca OSIPOV, studentă în anul II, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei, s-a alăturat echipei Orange Slovacia pentru un internship în domeniul IT, susținut de Orange Moldova și Programul „Digi Talents”.

Pe durata celor trei luni de stagiu a învățat mai multe despre Data Science – un domeniu considerat de Ilinca absolut fascinant pentru creșterea potențialului specialiștilor aflați la început de cale și o oportunitate unică pentru a-și valorifica perspectivele de dezvoltare în carieră. În acest scop, s-a implicat în diverse activități, cum ar fi:

 • proiectarea modelelor de baze de date și gestionare datelor în aplicația Qlik Sense predestinată creării unor soluții pentru business.
 • utilizarea aplicațiilor Oracle și SQL developer în scopul identificării tabelelor sursă în baza cărora urmează sa fie creată aplicația în Qlik.
 • studierea tipurilor de date cu care lucrează compania, cum are loc gestionarea și folosirea acestora în diverse use case-uri.
 • analiza aplicațiilor gata create, precum și elaborarea aplicațiilor proprii.
 • implementarea scripturilor din SQL în Qlik – Data Load Editor.
 • crearea diferitelor vizualizări cu legături logice pentru datele din model aplicației.
 • studierea „Set Analysis” pentru condiții mai specifice la crearea dashbord-urilor.
 • a luat cunoștință cu documentele (rapoartele) în baza cărora se creează aplicațiile.
 • având un background modest în testing, a participat și la testarea datelor afișate de aplicații, compararea lor cu cele așteptate de cei care au făcut request-urile.

Revenind la studii, Ilinca și-a propus ca obiectiv să-și informeze colegii de la Facultatea Electronică și Telecomunicații, prin intermediul diverselor activități, despre importanța unui asemenea stagiu desfășurat în perioada studenției, să-și împărtășească cunoștințele acumulate și să evidențieze impactul instruirii continue în creșterea profesională!

Relațiile de cooperare dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și S.A. Moldtelecom se dezvoltă armonios în continuare. În contextul acestei colaborări,  Inna KIRIAKOVA, director Resurse Umane SA Moldtelecom, a efectuat o vizită la Facultatea Electronică și Telecomunicații a UTM.

În cadrul vizitei au fost discutate numeroase subiecte ce țin de strategia Departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice privind activitatea didactică și științifică. Au fost fixate de comun acord obiective pentru a.u. 2022-2023 cu privire la:

 • Modernizarea laboratorului sponsorizat de SA Moldtelecom;
 • Elaborarea unui plan nou de învățământ la ciclul II Master, în conformitate cu cerințele și tendințele din sectorul TIC;
 • Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționarea continuă organizate și desfășurate la SA Moldtelecom, precum și participarea angajaților SA Moldtelecom la cursuri de perfecționare organizate de Centrul de Formare Continuă în domeniul TIC;
 • Organizarea comună a Simpozionului științific prilejuit de Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale.

Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice din cadrul FET-UTM este flexibil față de extinderea rolului de predare-cercetare la cel de implicare în dezvoltarea sectorului TIC al cadrelor didactice. Conștientizarea avantajelor și a faptului că parteneriatul reprezintă o oportunitate a instituțiilor academice  va contribui la creșterea calității procesului de instruire și cercetare.

Mulțumim mult administrației SA Moldtelecom pentru implicare activă în viața academică a Facultății Electronică și Telecomunicații, Universitate Tehnică a Moldovei!

Stimați colegi și dragi studenți, cu prilejul sărbătorilor de PAȘTE, Facultatea Electronică și Telecomunicații  vă urează,  ca minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viaţa si sa va aducă renaşterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunătate şi căldura in suflete!  Un Paste Fericit!!  

Ieri, 18 noiembrie, prof.univ.dr.hab. Viorel Bostan, Rector UTM și Dinu Turcanu, Prorector s-au întâlnit la București cu Administrația Universitatea POLITEHNICA din București (UPB): Mihnea Costoiu Rector și Horia Necula, Prorector.
Principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirii au privit colaborarea dintre cele două universități pe subiecte de instruire în domeniul învățământului superior tehnic, extinderea parteneriatului deja început pe acordul de dublă-diplomă, cercetare științifică, și alte întrebări tangențiale pregătirii Inginerilor și corespunderii acestora cu cerințele pieței muncii.
„Am făcut un prim pas important în cadrul unei colaborări de durată cu partenerii noștri strategici – UPB. Astăzi a fost semnat Actul Adițional la Acordul de Dublă-Diplomă, prin care a fost inițiat proiectul de Dublă Diplomă la ciclul II, Masterat între #UTM, Facultatea Electronică și Telecomunicații UTM (#FET) şi #UPB. De asemenea, au fost organizate întâlniri fructuoase cu rectorul Universității POLITEHNICA din București, precum și alți distinși membri ai comunității UPB. Am apreciat deschiderea cu care ne primesc mereu și sper că multe subiecte discutate astăzi vor fi implementate în cadrul parteneriatului nostru comun”, a declarat prorectorul indormatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu Turcanu.

Facultatea Electronică și Telecomunicații în colaborare cu SRL INTELECTSOFT a cărei manager este absolventul facultății, programul de studii Sisteme Radioelectronice, Suman Nicolae și-a propus să ofere locuri pentru stagiile de practică pentru studenții ciclurilor I-Licență și II-Master fără să prejudicieze participarea studenților/masteranzilor la activitățile didactice din cadrul Universității; să asigure supervizarea studenților/masteranzilor pe perioada stagiului de practică și să îi instruiască cu privire la siguranța muncii, protecția informațiilor și regulamentul de ordine interioară al S.R.L. INTELECTSOFT.

În rezultatul efectuării stagiilor de practică studenții vor dezvolta competențe în: – Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul; – Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat; – Prelucrarea datelor; – Activităţi legate de băncile de date; – Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul; – Comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului; – Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate.

Aducem mulțumiri managerului INTELECTSOFT dlui Suman Nicolae și reprezentanților companiei, pentru conlucrarea eficientă la dezvoltarea competențelor profesionale a studenților FET. Cu siguranță, această colaborare va fi continuată, fapt ce va asigura creșterea calității studiilor FET.