Rețele și Software de Telecomunicații

Datorită cunoştinţelor şi competenţelor pe care le obţii în timpul studiilor, vei dezvolta, cerceta și inova domeniul comunicațiilor moderne. În cadrul cursurilor, laboratoarelor şi activităţilor practice vei învăţa combinarea semnalelor electrice și optice la organizarea rețelelor de comunicații multifuncționale în baza celor mai moderne tehnologii de telecomunicații. Vei proiecta, implementa şi gestiona sistemele responsabile de transmiterea şi recepţionarea diverselor informaţii, prin unde electromagnetice, fibra optică etc. Programul de studii Rețele și Software de Telecomunicații aduce numeroase oportunităţi de angajare.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în cadrul companiilor:

 • Sigma
 • Moldtelecom și filialele din Chișinău și raioane
 • Orange
 • Moldcell
 • Sun Communication
 • Globnet
 • Starnet
 • Arax
 • Telemedia Group
 • Uniflux-Line
 • Compania de Stat ,,Teleradio Moldova”
 • ÎS Radiocomunicații
 • Agenții de informații și publicitate
 • Asociații de producere și de prestări de servicii
 • Stații radio și TV etc.

Planuri de învățământ la programul de studii 0714.2 Rețele și Software de Telecomunicații