În cadrul UTM FET  Studii superioare de master (ciclul II) se efectuează în limbile română  cu finanţare din buget şi prin contract, la următoarele programe de studii:

Programe de studii master:

  • Sisteme şi Comunicaţii Electronice
  • Mentenanţa şi Managementul Reţelelor de Telecomunicaţii
  • Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații

Planuri de învățământ:

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de SISRC master