Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Am dezvoltat un program de studii complex, menit să te pregătească pentru o carieră inginerească de succes. Vei dobândi cunoştinţe pentru a elabora şi coordona mecanismele de evaluare a sistemelor electronice şi de telecomunicaţii. Cu susţinerea cadrelor didactice îţi dezvolţi spiritul de iniţiativă în soluţionarea problemelor specifice domeniului şi în creşterea eficienţei sistemelor electronice şi de telecomunicaţii.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în cadrul companiilor:

  • „Moldtelecom” SA,
  • ÎS „Registru”,
  • ÎS „Radiocomunicaţii”,
  • Ministerul Afacerilor Interne,
  • Serviciul Pază al MAI,
  • ÎS Centrul naţional pentru frecvenţe radio,
  • „Orange” SA,
  • ÎM „Moldcell” SA,
  • „Sun Communications” SRL,
  • SRL „SATELIT TV” etc.

Planuri de învățământ la programul de studii 0714.1 Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații