În cadrul UTM FET Studii superioare de licenţă (ciclul I) se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din buget şi prin contract, la programele de studii:

Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat şi diplomei absolvenţilor de colegii. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului I este relevantă pentru piaţa de muncă şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de inginer în domeniul de formare profisională.