Organizatori:

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică și Informatică

               

 

Sponsori:

Soluții creative pentru Era Digitală

 

C O N C U R S !

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Electronică și Telecomunicații în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică și Informatică anunță concursul de Idei inovatoare în Era digitală. Încurajăm persoanele talentate și pasionate de progresul digitalizării economiei naționale/mondiale să contribuie la tranziția către o lume digitală dinamică și sustenabilă. Participanții sunt încurajați să împărtășească idei originale și soluții inovatoare, care să accelereze transformarea digitală în diverse sectoare ale economiei.

 

Împreună, vom construi un viitor digital sustenabil și prosper pentru toți.

 

Accesează invitația

 

Sarcină: De elaborat un prototip al unui produs informatic la nivel de hardware sau software, care să conțină elemente din următoarele domenii: Artificial Intelligence, Smart City, Cybersecurity, Internet Marketing,  GIS Systems,  Electrical Engineering,  Embedded Programming.

 

Etape:

1.    Etapa de înregistrare și definirea tematicii (1 martie – 10 martie 2024): echipele se înregistrează și stabilesc tema proiectului lor.

Înregistrare: https://forms.gle/BAfH9jL1AkuUtut6A

2.    Lansarea Hackathon-ului, data (11 martie, ora 15:15, aud. 1-205, adresa: bd. Ștefan cel Mare, 168, Chișinău, Moldova): sunt anunțate echipele și sarcinile de lucru.

3.    Etapa de realizare (12 martie – 23 martie 2024).

4.    Etapa de evaluare și decernarea premiilor (23 martie 2024, ora 9:00, adresa: bd. Ștefan cel Mare, 168, Chișinău, Moldova): proiectele sunt evaluate, iar echipele se întâlnesc pentru a discuta rezultatele în cabinetul 1-205.

 

Criteriile de evaluare sunt următoarele:

 

Criteriul de evaluare Punctaj
1. Prezentarea echipei 0-10
2. Gradul de aplicare a tehnologiilor prezentate 0-20
3. Nivelul de implementare a proiectului 0-20
4. Design și interfață 0-15
5. Calitatea prezentării soluției și al prototipului 0-15
6. Impactul social al proiectului 0-20

Timp acordat pentru echipă: 15 min prezentarea și 15 min runda de intrebări și răspunsuri.

 

Succes tuturor echipelor !!!

Pe data de 11 martie 2024 a demarat Hackathon-ul întrunind 8 echipe entuziaste:

Nr. ord. Echipa Membrii echipei

(nume prenume)

Facultatea Tema proiectului
1. The Dream Team Spînu Andrei

Onea Alexei

Nartea Mihai

Iațco Marcel

FMI, USM Biblioteca Online
2. TeM Vitalii Sanduța FET, UTM Динамо-фонарик
3. BOTE Romanenco Evghenii

Proțenco Bogdan

Cușnir Tatiana

Calciu Olga

FET, UTM Разработка системы обнаружения движения с использованием компонентов компьютерной мыши
4. DAX Palamarciuc Dumitru

Moisei Arina

Zibic Xenia

FET, UTM Энергетический ковёр для электромобильной эры
5. CyberSeeker Trebis Victoria FMI, USM Прогнозирование объемов продаж используя методы машинного обучения
6. Usign David Elvira

Trohin Vlad

Galațan Bogdan

Jeverdan Cristian

Apostol Andrei

FET, UTM Serviciu autonom de semnătură electronică
7. NetShield Fachira Nicolae

Zmuncilă Victor

Fortuna Igor

Grosu Marius

FET, UTM Dezvoltarea și implementarea infrastructurii și rețelei VPN
8. IMTC-admins Nitreanu Andrei

Culin Marius

Sclifos Victor

FET, UTM Automatizarea selectiei ofertelor vacante de munca prin integrarea unui bot inteligent