În cadrul facultății noastre, luni 19 noiembrie, ora 13.30, auditoriul 001A,  se va organiza primul Packathon de Networking, în special pentru studenții anului II, care studiază cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”.

În cadrul acestui concurs, studenții vor lucra pe multiplatforma de simulare, Packet Tracer, creată de Cisco Systems, care permite de a crea topologii de rețea, și care poate imita rețelele de calculatoare moderne.

Studenții vor trebui să execute pași concreți pentru: cablarea unei rețele, adăugarea calculatoarelor la o rețea existentă, conectarea la un router wireless și efectuarea configurărilor de bază, conectarea calculatoarelor wireless la un router wireless și pentru testarea conexiunea.

Sunt invitați să aplice toți studenții FET, iar pentru aceasta este necesar de a completa acest formular de aplicare Studenții care vor înregistra cele mai bune rezultate, vor fi premiați pe măsură.

Începând cu toamna anului 2018,studenții FET, beneficiază de cursul online de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”, plasat pe platforma MOODLE al UTM. Cursul este unul complex, care corespunde celor mai noi tendințe din domeniul IT, dar și este ajustat cerințelor și așteptărilor mediului de afaceri din Republica Moldova.

Cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate” oferă studenților o nouă perspectivă de studiu al unui curs universitar, cu o multitudine de instrumente pentru informare, instruire și evaluare, a studenților FET.

Astfel încât studenții înscriși la curs, au acces nelimitat la toate resursele informaționale pe care acesta le oferă, ca: suport teoretic, prezentări, sarcini pentru lucrările de laborator, teste de autoevaluare online per fiecare temă studiată, glosar de termeni (minim 200 termeni specifici incluși), activități practice virtualizate, chestionar de evaluare periodică și finală, activități practice desfășurate într-un mediu de simulare dar și un modul în care studenții își încarcă fișele de lucru completate, ce reprezintă dovadă indubitabilă a abilităților și competențelor pe care le creează cursul ”Tehnologii Informaționale Aplicate”.

Cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”, contribuie astfel la realizarea obiectivelor UTM, de a implementa cele mai noi tehnologii de predare/învățare. Studenții sunt satisfăcuți, de accesul nelimitat la resursele cursului, de testele de autoevaluare care generează feedback instantaneu, odată cu finisarea evaluării, astfel încât, studenții își cunosc nota luată, care este automat calculată de sistem, dar și pot vizualiza răspunsurile corecte, cu explicații de rigoare la acei itemi, la care au greșit.

Creare unui astfel de instrument complex, de care pot beneficia, deja astăzi, studenții FET, a fost realizat cu suportul programului ”UTeach”, din cadrul inițiativei “Tekwill Ambassador Program”, dar și a lectorului universitar al Departamentului Telecomunicații,  Arina LACHI.

Programul “UTeach”, care este parte a inițiativei “Tekwill Ambassador Program”, este o experiență cu adevărat inovatoare în studierea Tehnologiilor Informaționale, pentru studenții facultății noastre. Astfel încât, studenții pot profita deja din acest semestru de un curs plasat în întregime pe platforma e-learning MOODLE, dar, și ca parte a acțiunii, participă în niște activități practice bazate pe experiment, care fără îndoială , vor contribui la dezvoltarea competențelor digitale de calitate, conforme standardelor europene.

Astfel, în data de 31 octombrie, studenții anului 2, împreună cu lector universitar LACHI Arina, au participat la un workshop absolut fantastic, cu subiectul ”CCNA Cyber Ops: Anatomia unui atac cibernetic”, organizat de dl. Eugene MOROZOV, Manager Tehnic CISCO în Europa Centrală, Rusia, CSI, în cadrul evenimentului ”Moldova Cyber Week 2018”, organizat la Tekwill,.

În cadrul workshop-ului, studenții au putut vedea în timp real cum are loc recunoașterea, exploatarea și infiltrarea unei terțe părți în rețea, cu scopul furtului de date, și pentru a compromite integritatea și confidențialitatea datelor. Pentru realizarea acestui proces s-a utilizat soluția all-in-one ”Kali linux”. Kali linux este un puternic set de instrumente, open-source, folosit de profesioniștii din domeniul securității pentru testarea  penetrării și auditului de securitate. Ulterior, studenții, au putut observa cum are loc analiza incidentelor de Securitate, folosind cu precădere aplicația Wireshark, care este folosită de administratorii de rețea pentru a monitoriza pachetele de date și a identifica acțiunile suspecte.

A fost o experiență absolut inedită pentru studenții facultății noastre, care ulterior va putea fi aplicată și de ei în practică, în cadrul unității de curs ”Securitatea Informației în Sistemele de Telecomunicații”.

Miercuri, 31 octombrie, studenții programului de studiu ”Rețele și Software în Telecomunicații”, grupa RST 171 și lector universitar Arina LACHI, au participat în cadrul  evenimentului ”Moldova Cyber Week 2018”, la cea de-a 6 conferință națională în domeniul securității cibernetice, cu motto-ul: ”Să construim un Viitor Securizat Digital prin Parteneriate”. Studenții au participat cu entuziasm la workshop-ul ”Cloud 2018: Entreprise Grade Security”, prezentat de dl. Michael KONDRASHIN, Director Tehnic, Trend Micro CIS Georgia Mongolia.

În timpul discuțiilor a fost prezentată și discutată evoluția infrastructurii IT, de la servere fizice la arhitecturi serverless, care nu țin doar de abstractizarea serverelor pe care rulează codul, deoarece lucrul acesta este acoperit deja de serviciile PaaS. Avantajul implementării serverless, indubitabil, este eliminarea noțiunii de servere de aplicații, cum ar fi: Apache, nginx sau IIS.

Studenții au putut, de asemenea, să vadă cât de mult au evoluat aplicațiile moderne, bazate deja pe microservicii, care fac actualizări multiple pe parcursul unei zile, și care oferă interfață de programare a aplicațiilor (API), mult mai atractivă și friendly.

Cu toate că, evoluția sistemelor informaționale în acest domeniu, este una cu adevărat fantastică, securitatea rămâne a fi o responsabilitate distribuită, deoarece nu există un astfel de sistem de securitate smart, care să poată înțelege, care anume resursă specifică trebuie securizată, și la ce nivel.

A fost un workshop cu adevărat interesant, în urma căruia studenții grupei RST 171, au aflat despre multe aspecte inovatoare în domeniul securității cibernetice.

Această acțiune este parte a  iniţiativei “Tekwill Ambassador Program”, programul “UTeach”, pentru promovarea carierei în domeniul TIC și dezvoltarea competențelor digitale de calitate, care să corespundă cerințelor mediului de afaceri național și european.

În perioada 19-23 martie 2018, Larisa BUGAIAN, prorector pentru finanțe și relații internaționale, și Seghei ANDRONIC, prorector pentru studii, UTM, au vizitat Universitatea Tehnică „Gheoghe Asachi” din Iași, România. Vizita se înscrie în contextul mobilităților academice desfășurate în cadrul Programului Erasmus+ cu scopul unui schimb de bune practici educaționale din cele două universități, pentru sporirea calității educaționale și eficientizarea rezultatelor de cercetare, promovarea imaginii universității pe plan internațional și regional. Читать далее