Cei 50 de masteranzi care au susţinut tezele în cadrul programelor de master “Sisteme şi Comunicaţii Electronice”, “Securitatea Informaţiei în Sisteme şi Reţele de Comunicaţii” şi “Mentenanţa şi Managementul Reţelelor de Telecomunicaţii” au abordat probleme actuale privind: securitatea datelor în cadrul aplicaţiilor mobile, serviciului de semnătură mobilă, protecţiei criptografice a datelor personale din paşaportul biometric, asigurarea redundanţei la transmisia datelor prin reţelele de comunicaţii LAN, MAN şi WAN, studierea cadrului informaţional la nivelul operatorului de telecomunicaţii, elaborarea şi implementarea sistemului SCADA de evidenţă a resurselor energetice, elaborarea softului calculatoarelor de bord OBC pentru familia de nanosateliţi “TUMnanoSAT”, analiza activităţilor de operare şi mentenanţă pentru reţelele de comunicaţii mobile, elaborarea interfeţei web pentru accesarea bazei de date privind monitorizarea echipamentului reţelelor de comunicaţii, etc.

   Preşedintele comisiei, şef laborator, dr.hab. Rusu Emil Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D.Ghiţu”, decanul FET con.univ.,dr. Nistiriuc Pavel şi membrii comisiei conf.univ.,dr. Sava Lilia, conf.univ.,dr. Bejan Nicolae şi conf.univ.,dr. Şestacova Tatiana au dat o înaltă apreciere lucrărilor masteranzilor Haritonov Anastasia, Martîniuc Alexei, Levandovici Ghenadii, Levandovici Natalia, Zaharov Maxim şi Ursu Maricica, subliniind complexitatea şi relevanţa practică a studiului efectuat.       

                                           Mult succes în activitatea profisională, stimaţi magiştri ai facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii UTM!!!

                                                       

                                       

Joi, 11.04.2019, facultatea noastră a inițiat o întâlnire cu elevii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, din municipiul Chișinău.  

Obiectivele activității au fost:

  • Creșterea motivației elevilor de la colegiu, pentru a alege o carieră în domeniul telecomunicațiilor
  • Îmbunătățirea colaborării dintre centrele de excelență și mediul academic
  • Informarea elevilor privind infrastructura Facultății de Electronică și Telecomunicații
  • Informarea elevilor despre oferta de studii, cursuri studiate la facultate dar și oportunități de angajare și mobilitate academică.

Au fost vizitate sălile de curs și laboratoarele performante ale facultății noastre. Elevii Centrului de Excelență au purtat discuții atât cu studenții facultății noastre cât și cu profesorii.

 

 

 

 

 

 

 

Elevii au manifestat un interes deosebit pentru informațiile referitoare la specializări, mod de admitere, oportunități de angajare, durata studiilor, dar și despre baza materială a facultății.

Vizita a fost organizată de:

  • l.un Arina LACHI, șef program RST

Informarea elevilor a fost posibilă cu implicarea activă și prețioasă a studenților anului II:

  • Maria CERNEI, gr. RST 171
  • Alexandru Ion BRĂTESCU, gr. IMTC 171

Pe data de 22 noiembrie 2018 în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații a fost organizat Târgul locurilor de muncă la care au fost invitați reprezentanți din diverse companii de profil precum Orange Moldova, Moldtelecom, StarNet, BUSINESS-INFORM, TOPAZ , VIDEO SECURITY, Servicii Pază a MAI, ADD GRUP, Radiocomunicaţii, Paynet Services, INTROSCOP, etc.
La eveniment au participat studenții ciclului I și ciclului II  ai facultății noastre.

Reprezentanții  companiilor au prezentat entitatea în care activează și au evidențiat locurile vacante la care pot să aplice studenții. De asemenea au fost accentuate competențele pe care trebuie să le posede studenții doritori de a se angaja în companiile lor. Studenții au rămas entuziasmați și au mărturisit că vor să mai fie organizate asemenea târguri.

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene care sprijină acțiunile din domeniile Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020. Programul oferă granturi pentru o gamă largă de acțiuni și activități și încurajează dezvoltarea competențelor pentru studenți, stagiari, personal didactic și voluntari. 

Oficiul Erasmus + Moldova a organizat recent două Seminare Internaţionale dedicate staff-ului universitar din Republica Moldova ce se înscriu în Campania de informare 2018, privind oportunitățile Programului UE Erasmus+.

Primul Seminar Internaţional a fost organizat pe data de 8 noiembrie în incinta Universităţii de Stat din Moldova şi a fost dedicat promovării parteneriatelor în Programul Erasmus+. La acesta au participat reprezentanţi ai misiunilor diplomatice ale țărilor de program Erasmus+, ai Agențiilor Naționale și Oficiilor Naționale Erasmus+ şi reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior europene și din Moldova. În cadrul Seminarului au fost prezentate sistemele de învățământ naționale ale Franței, Marii Britanii, Suediei și Turciei și oportunitățile de colaborare cu Republica Moldova în Erasmus+. 

Cel de-al doilea Seminar Internaţional a fost organizat pe data de 16 noiembrie în incinta Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” şi a reprezentat o Misiune de Asistență Tehnică privind Îmbunătățirea Managementului Mobilităților Academice și rolul acestuia în internaționalizarea Instituțiilor de Învățământ Superior din Republica Moldova. Sesiunea informativ-aplicativă a fost moderată de către Dr. Filippo Sartor, șeful Proiectelor Internaționale și Dezvoltării Cooperării cu America Latină, Africa, Orientul Mijlociu și Balcanii de Vest, în Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Bologna, Italia. Dialogul s-a concentrat pe importanța relațiilor internaționale pentru Instituțiile de Învățământ Superior, organizarea mobilităților academice în universitățile europene și cele din Republica Moldova, rolul mobilităților în internaționalizarea sistemului de învățământ și metodele de recunoaștere a creditelor acumulate în mobilitate. În același timp, participanții au fost implicați în exerciții practice privind recunoașterea și compararea creditelor și notelor, acumulate de studenți în mobilitate de studii.

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii a fost reprezentată la ambele seminare de către lect. univ. dr. Nicolaev Pavel, responsabil internaţionalizare FET şi în contestul acestor seminare în timpul apropiat urmează a fi organizat un Seminar Informativ în cadrul FET la care vor fi invitaţi toţi colaboratorii facultăţii urmând să se discute şi alte probleme privind internaţionalizarea facultăţii.

Săptămâna trecută a fost dat startul înregistrării la primul Packathon de Networking organizat la facultatea noastră și au fost selectați 15 studenți ingenioși, ai anului II de studiu, pentru a participa la concurs.

Studenții au fost provocați să proiecteze, să construiască și să testeze o rețea de calculatoare, folosind un instrument software de simulare. Evaluarea studenților a fost făcută pe baza următoarelor criterii:

  • Înțelegerea exactă a sarcinilor propuse spre realizare
  • Forța și viteza de execuție
  • Încadrarea în timpul prestabilit.

Studenții au primit acces la sarcinile de lucru și au fost inițiați în ceea ce privește modalitatea de lucru pe platforma de simulare, iar rezultatele Packathon-ului au fost impresionante, studenții câștigători sunt:

Câștigătorul #1: Bocancea Cristian, student RST 171: ”Mi-a plăcut foarte mult această activitate, am exersat pentru prima oară în Packet Tracer, și am rămas cu cele mai bune impresii despre Packathon 2018”.

Câștigătorul #2: Rudei Alexei, student RST 171: ”Acest concurs a fost unul dintre cele mai captivante și interesante concursuri la care am participat. Mi-a plăcut foarte mult să creez și configurez o rețea. Este un concurs binevenit pentru studenți, deoarece în așa mod dezvoltăm competențele noastre în domeniul IT”.

Câștigătorul #3: Carp Grigore, student RST 171: ”Am avut foarte mare plăcere să particip la acest concurs cu atât mai mult că fac parte din echipa câștigătoare. A fost foarte interesant și sper ca pe parcurs să se mai organizeze astfel de concursuri, în care studenții își pot demonstra capacitățile în domeniul IT”.

La Packathon 2018, au participat studenți de la diferite specialități: Electronică Aplicată, Rețele și Software de Telecomunicații, Inginerie și Management în Telecomunicații. Cu toate acestea, se poate observa că studenții specialității Rețele și Software de Telecomunicații sunt cei mai buni!

FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

organizează:

 

22  NOIEMBRIE 2018

Orele: 12.00 — 15.00

 

 PLATFORMA  DE PARTENERIAT  CU MEDIUL DE AFACERI

Târgul locurilor de muncă

             Dialog constructiv  între Companiile de profil, studenţi/ masteranzi şi profesori

 

str. Ștefan cel Mare 168,  Blocul de studii nr. 1 UTM, aula 1-205 

  

Ești  student sau masterand pasionat de traseul profesional după absolvire ?

Vizitează acest Eveniment  cu CV – ul  completat europass

şi proiectează-ţi viitorul prin comunicare în direct cu Companiile participante, care vor oferi

oportunități interesante de angajare şi stagiere

 

Nu rata șansa  de angajare și creștere

 în cariera profesională de succes !

 

*******************************

Organizatori: Decanatul FET, Departamentele de profil

Relații: Tel 022 23-52-37