Cei 50 de masteranzi care au susţinut tezele în cadrul programelor de master “Sisteme şi Comunicaţii Electronice”, “Securitatea Informaţiei în Sisteme şi Reţele de Comunicaţii” şi “Mentenanţa şi Managementul Reţelelor de Telecomunicaţii” au abordat probleme actuale privind: securitatea datelor în cadrul aplicaţiilor mobile, serviciului de semnătură mobilă, protecţiei criptografice a datelor personale din paşaportul biometric, asigurarea redundanţei la transmisia datelor prin reţelele de comunicaţii LAN, MAN şi WAN, studierea cadrului informaţional la nivelul operatorului de telecomunicaţii, elaborarea şi implementarea sistemului SCADA de evidenţă a resurselor energetice, elaborarea softului calculatoarelor de bord OBC pentru familia de nanosateliţi “TUMnanoSAT”, analiza activităţilor de operare şi mentenanţă pentru reţelele de comunicaţii mobile, elaborarea interfeţei web pentru accesarea bazei de date privind monitorizarea echipamentului reţelelor de comunicaţii, etc.

   Preşedintele comisiei, şef laborator, dr.hab. Rusu Emil Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D.Ghiţu”, decanul FET con.univ.,dr. Nistiriuc Pavel şi membrii comisiei conf.univ.,dr. Sava Lilia, conf.univ.,dr. Bejan Nicolae şi conf.univ.,dr. Şestacova Tatiana au dat o înaltă apreciere lucrărilor masteranzilor Haritonov Anastasia, Martîniuc Alexei, Levandovici Ghenadii, Levandovici Natalia, Zaharov Maxim şi Ursu Maricica, subliniind complexitatea şi relevanţa practică a studiului efectuat.       

                                           Mult succes în activitatea profisională, stimaţi magiştri ai facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii UTM!!!

                                                       

                                       

Joi, 11.04.2019, facultatea noastră a inițiat o întâlnire cu elevii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, din municipiul Chișinău.  

Obiectivele activității au fost:

  • Creșterea motivației elevilor de la colegiu, pentru a alege o carieră în domeniul telecomunicațiilor
  • Îmbunătățirea colaborării dintre centrele de excelență și mediul academic
  • Informarea elevilor privind infrastructura Facultății de Electronică și Telecomunicații
  • Informarea elevilor despre oferta de studii, cursuri studiate la facultate dar și oportunități de angajare și mobilitate academică.

Au fost vizitate sălile de curs și laboratoarele performante ale facultății noastre. Elevii Centrului de Excelență au purtat discuții atât cu studenții facultății noastre cât și cu profesorii.

 

 

 

 

 

 

 

Elevii au manifestat un interes deosebit pentru informațiile referitoare la specializări, mod de admitere, oportunități de angajare, durata studiilor, dar și despre baza materială a facultății.

Vizita a fost organizată de:

  • l.un Arina LACHI, șef program RST

Informarea elevilor a fost posibilă cu implicarea activă și prețioasă a studenților anului II:

  • Maria CERNEI, gr. RST 171
  • Alexandru Ion BRĂTESCU, gr. IMTC 171

Pe data de 22 noiembrie 2018 în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații a fost organizat Târgul locurilor de muncă la care au fost invitați reprezentanți din diverse companii de profil precum Orange Moldova, Moldtelecom, StarNet, BUSINESS-INFORM, TOPAZ , VIDEO SECURITY, Servicii Pază a MAI, ADD GRUP, Radiocomunicaţii, Paynet Services, INTROSCOP, etc.
La eveniment au participat studenții ciclului I și ciclului II  ai facultății noastre.

Reprezentanții  companiilor au prezentat entitatea în care activează și au evidențiat locurile vacante la care pot să aplice studenții. De asemenea au fost accentuate competențele pe care trebuie să le posede studenții doritori de a se angaja în companiile lor. Studenții au rămas entuziasmați și au mărturisit că vor să mai fie organizate asemenea târguri.

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene care sprijină acțiunile din domeniile Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020. Programul oferă granturi pentru o gamă largă de acțiuni și activități și încurajează dezvoltarea competențelor pentru studenți, stagiari, personal didactic și voluntari. 

Oficiul Erasmus + Moldova a organizat recent două Seminare Internaţionale dedicate staff-ului universitar din Republica Moldova ce se înscriu în Campania de informare 2018, privind oportunitățile Programului UE Erasmus+.

Primul Seminar Internaţional a fost organizat pe data de 8 noiembrie în incinta Universităţii de Stat din Moldova şi a fost dedicat promovării parteneriatelor în Programul Erasmus+. La acesta au participat reprezentanţi ai misiunilor diplomatice ale țărilor de program Erasmus+, ai Agențiilor Naționale și Oficiilor Naționale Erasmus+ şi reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior europene și din Moldova. În cadrul Seminarului au fost prezentate sistemele de învățământ naționale ale Franței, Marii Britanii, Suediei și Turciei și oportunitățile de colaborare cu Republica Moldova în Erasmus+. 

Cel de-al doilea Seminar Internaţional a fost organizat pe data de 16 noiembrie în incinta Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” şi a reprezentat o Misiune de Asistență Tehnică privind Îmbunătățirea Managementului Mobilităților Academice și rolul acestuia în internaționalizarea Instituțiilor de Învățământ Superior din Republica Moldova. Sesiunea informativ-aplicativă a fost moderată de către Dr. Filippo Sartor, șeful Proiectelor Internaționale și Dezvoltării Cooperării cu America Latină, Africa, Orientul Mijlociu și Balcanii de Vest, în Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Bologna, Italia. Dialogul s-a concentrat pe importanța relațiilor internaționale pentru Instituțiile de Învățământ Superior, organizarea mobilităților academice în universitățile europene și cele din Republica Moldova, rolul mobilităților în internaționalizarea sistemului de învățământ și metodele de recunoaștere a creditelor acumulate în mobilitate. În același timp, participanții au fost implicați în exerciții practice privind recunoașterea și compararea creditelor și notelor, acumulate de studenți în mobilitate de studii.

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii a fost reprezentată la ambele seminare de către lect. univ. dr. Nicolaev Pavel, responsabil internaţionalizare FET şi în contestul acestor seminare în timpul apropiat urmează a fi organizat un Seminar Informativ în cadrul FET la care vor fi invitaţi toţi colaboratorii facultăţii urmând să se discute şi alte probleme privind internaţionalizarea facultăţii.

Săptămâna trecută a fost dat startul înregistrării la primul Packathon de Networking organizat la facultatea noastră și au fost selectați 15 studenți ingenioși, ai anului II de studiu, pentru a participa la concurs.

Studenții au fost provocați să proiecteze, să construiască și să testeze o rețea de calculatoare, folosind un instrument software de simulare. Evaluarea studenților a fost făcută pe baza următoarelor criterii:

  • Înțelegerea exactă a sarcinilor propuse spre realizare
  • Forța și viteza de execuție
  • Încadrarea în timpul prestabilit.

Studenții au primit acces la sarcinile de lucru și au fost inițiați în ceea ce privește modalitatea de lucru pe platforma de simulare, iar rezultatele Packathon-ului au fost impresionante, studenții câștigători sunt:

Câștigătorul #1: Bocancea Cristian, student RST 171: ”Mi-a plăcut foarte mult această activitate, am exersat pentru prima oară în Packet Tracer, și am rămas cu cele mai bune impresii despre Packathon 2018”.

Câștigătorul #2: Rudei Alexei, student RST 171: ”Acest concurs a fost unul dintre cele mai captivante și interesante concursuri la care am participat. Mi-a plăcut foarte mult să creez și configurez o rețea. Este un concurs binevenit pentru studenți, deoarece în așa mod dezvoltăm competențele noastre în domeniul IT”.

Câștigătorul #3: Carp Grigore, student RST 171: ”Am avut foarte mare plăcere să particip la acest concurs cu atât mai mult că fac parte din echipa câștigătoare. A fost foarte interesant și sper ca pe parcurs să se mai organizeze astfel de concursuri, în care studenții își pot demonstra capacitățile în domeniul IT”.

La Packathon 2018, au participat studenți de la diferite specialități: Electronică Aplicată, Rețele și Software de Telecomunicații, Inginerie și Management în Telecomunicații. Cu toate acestea, se poate observa că studenții specialității Rețele și Software de Telecomunicații sunt cei mai buni!

FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII

organizează:

 

22  NOIEMBRIE 2018

Orele: 12.00 – 15.00

 

 PLATFORMA  DE PARTENERIAT  CU MEDIUL DE AFACERI

Târgul locurilor de muncă

             Dialog constructiv  între Companiile de profil, studenţi/ masteranzi şi profesori

 

str. Ștefan cel Mare 168,  Blocul de studii nr. 1 UTM, aula 1-205 

  

Ești  student sau masterand pasionat de traseul profesional după absolvire ?

Vizitează acest Eveniment  cu CV – ul  completat europass

şi proiectează-ţi viitorul prin comunicare în direct cu Companiile participante, care vor oferi

oportunități interesante de angajare şi stagiere

 

Nu rata șansa  de angajare și creștere

 în cariera profesională de succes !

 

*******************************

Organizatori: Decanatul FET, Departamentele de profil

Relații: Tel 022 23-52-37

În cadrul facultății noastre, luni 19 noiembrie, ora 13.30, auditoriul 001A,  se va organiza primul Packathon de Networking, în special pentru studenții anului II, care studiază cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”.

În cadrul acestui concurs, studenții vor lucra pe multiplatforma de simulare, Packet Tracer, creată de Cisco Systems, care permite de a crea topologii de rețea, și care poate imita rețelele de calculatoare moderne.

Studenții vor trebui să execute pași concreți pentru: cablarea unei rețele, adăugarea calculatoarelor la o rețea existentă, conectarea la un router wireless și efectuarea configurărilor de bază, conectarea calculatoarelor wireless la un router wireless și pentru testarea conexiunea.

Sunt invitați să aplice toți studenții FET, iar pentru aceasta este necesar de a completa acest formular de aplicare Studenții care vor înregistra cele mai bune rezultate, vor fi premiați pe măsură.

Începând cu toamna anului 2018,studenții FET, beneficiază de cursul online de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”, plasat pe platforma MOODLE al UTM. Cursul este unul complex, care corespunde celor mai noi tendințe din domeniul IT, dar și este ajustat cerințelor și așteptărilor mediului de afaceri din Republica Moldova.

Cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate” oferă studenților o nouă perspectivă de studiu al unui curs universitar, cu o multitudine de instrumente pentru informare, instruire și evaluare, a studenților FET.

Astfel încât studenții înscriși la curs, au acces nelimitat la toate resursele informaționale pe care acesta le oferă, ca: suport teoretic, prezentări, sarcini pentru lucrările de laborator, teste de autoevaluare online per fiecare temă studiată, glosar de termeni (minim 200 termeni specifici incluși), activități practice virtualizate, chestionar de evaluare periodică și finală, activități practice desfășurate într-un mediu de simulare dar și un modul în care studenții își încarcă fișele de lucru completate, ce reprezintă dovadă indubitabilă a abilităților și competențelor pe care le creează cursul ”Tehnologii Informaționale Aplicate”.

Cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”, contribuie astfel la realizarea obiectivelor UTM, de a implementa cele mai noi tehnologii de predare/învățare. Studenții sunt satisfăcuți, de accesul nelimitat la resursele cursului, de testele de autoevaluare care generează feedback instantaneu, odată cu finisarea evaluării, astfel încât, studenții își cunosc nota luată, care este automat calculată de sistem, dar și pot vizualiza răspunsurile corecte, cu explicații de rigoare la acei itemi, la care au greșit.

Creare unui astfel de instrument complex, de care pot beneficia, deja astăzi, studenții FET, a fost realizat cu suportul programului ”UTeach”, din cadrul inițiativei “Tekwill Ambassador Program”, dar și a lectorului universitar al Departamentului Telecomunicații,  Arina LACHI.