UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI ÎȘI CONSOLIDEAZĂ COLABORAREA CU S.A. MOLDTELECOM

Relațiile de cooperare dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și S.A. Moldtelecom se dezvoltă armonios în continuare. În contextul acestei colaborări,  Inna KIRIAKOVA, director Resurse Umane SA Moldtelecom, a efectuat o vizită la Facultatea Electronică și Telecomunicații a UTM.

În cadrul vizitei au fost discutate numeroase subiecte ce țin de strategia Departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice privind activitatea didactică și științifică. Au fost fixate de comun acord obiective pentru a.u. 2022-2023 cu privire la:

  • Modernizarea laboratorului sponsorizat de SA Moldtelecom;
  • Elaborarea unui plan nou de învățământ la ciclul II Master, în conformitate cu cerințele și tendințele din sectorul TIC;
  • Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționarea continuă organizate și desfășurate la SA Moldtelecom, precum și participarea angajaților SA Moldtelecom la cursuri de perfecționare organizate de Centrul de Formare Continuă în domeniul TIC;
  • Organizarea comună a Simpozionului științific prilejuit de Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale.

Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice din cadrul FET-UTM este flexibil față de extinderea rolului de predare-cercetare la cel de implicare în dezvoltarea sectorului TIC al cadrelor didactice. Conștientizarea avantajelor și a faptului că parteneriatul reprezintă o oportunitate a instituțiilor academice  va contribui la creșterea calității procesului de instruire și cercetare.

Mulțumim mult administrației SA Moldtelecom pentru implicare activă în viața academică a Facultății Electronică și Telecomunicații, Universitate Tehnică a Moldovei!