Facultatea Electronică și Telecomunicații a UTM, în colaborare cu Universitatea de Stat din California (SUA), campusul din San Jose (San Jose State University), Departamentul Computer Engineeringa încheiat, ieri, 28 aprilie, seria webinarelor în domeniul „Managementul datelor”organizate pentru studenții de la ciclurile I – Licență și II – Master, avându-l ca protagonist pe Gheorghi GUZUN, conf. univ., dr. în domeniul Sisteme Informaționale, Inteligență Artificială și Managementul Datelor.  

În prelegerea sa de încheiere, conf. univ., dr. Gheorghi GUZUN a comunicat despre activitatea de gestionare a datelor, care este un domeniu larg ce acoperă factori, cum ar fi:

  • Crearea, accesarea și actualizarea datelor la un nivel de date diferit,
  • Stocarea datelor în mai multe clouduri și on-premises,
  • Nivel ridicat de disponibilitate și recuperare în caz de dezastru,
  • Utilizarea datelor într-o gamă tot mai variată de aplicații, analize și algoritmi,
  • Asigurarea confidențialității și securității datelor,
  • Arhivarea și distrugerea datelor conform programelor de păstrare a datelor și cerințelor de conformitate.
  • O strategie oficială de gestionare a datelor abordează activitatea utilizatorilor și a administratorilor, capacitățile tehnologiilor de gestionare a datelor, cerințele de reglementare și nevoile organizației pentru a obține valoare din datele sale.

    Studenții și profesorii FET-UTM transmit sincere mulțumiri dlui conf. univ., dr., Gheorghi GUZUN pentru buna organizare, informațiile utile și atmosfera plăcută din cadrul acestor workshopuri. Cu siguranță, această colaborare își va găsi continuare, contribuind la creșterea abilităților și competențelor profesionale ale studenților FET.