Facultatea Electronică și Telecomunicații în colaborare cu SRL INTELECTSOFT

Facultatea Electronică și Telecomunicații în colaborare cu SRL INTELECTSOFT a cărei manager este absolventul facultății, programul de studii Sisteme Radioelectronice, Suman Nicolae și-a propus să ofere locuri pentru stagiile de practică pentru studenții ciclurilor I-Licență și II-Master fără să prejudicieze participarea studenților/masteranzilor la activitățile didactice din cadrul Universității; să asigure supervizarea studenților/masteranzilor pe perioada stagiului de practică și să îi instruiască cu privire la siguranța muncii, protecția informațiilor și regulamentul de ordine interioară al S.R.L. INTELECTSOFT.

În rezultatul efectuării stagiilor de practică studenții vor dezvolta competențe în: — Consultaţii în domeniul sistemelor de calcul; — Realizarea de programe şi consultanţa în domeniul dat; — Prelucrarea datelor; — Activităţi legate de băncile de date; — Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul; — Comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului; — Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine specializate.

Aducem mulțumiri managerului INTELECTSOFT dlui Suman Nicolae și reprezentanților companiei, pentru conlucrarea eficientă la dezvoltarea competențelor profesionale a studenților FET. Cu siguranță, această colaborare va fi continuată, fapt ce va asigura creșterea calității studiilor FET.