Un laborator de instruire în domeniul tehnologiei informației și securităţii cibernetice va fi lansat la Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații (FET). Obiectivul de bază este dezvoltarea unui laborator specializat, dotat cu echipament performant de ultimă oră (MikroTik & Ubiquiti), dar și lansarea MikroTik Academy și Ubiquiti Academy în cadrul UTM, FET.

În cadrul laboratorului se prevede instruirea personalului din domeniul TIC de la organizaţiile şi agenţiile din R. Moldova; instruirea studenţilor de la FET; instruirea autorizată în cadrul MikroTik Academy; instruirea autorizată în cadrul Ubiquiti Academy.

Aceste subiecte au fost discutate și agreate în cadrul întâlnirii avute ieri, 4 februarie, la care au participat rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul Dinu ȚURCANU, decanul Facultății Electronică și Telecomunicații, conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC, și directorul companiei IT-LAB Alexei CIOBAN, absolvent FET, care a mulțumit pentru studiile de calitate obținute la UTM și a reiterat că inaugurarea laboratorului (MikroTik & Ubiquiti) va fi posibilă, datorită suportului financiar oferit de compania IT-LAB.

În calitate de parteneri și susținători a direcțiilor de activitate vizate de direcția TIC a UTM, dar și de prorectorul informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare din cadrul universității, considerăm necesare pentru viitorii absolvenți FET, menținerea continuității acestor parteneriate dintre mediul academic și cel privat, a menționat dl Alexei Cioban.

La rândul său, rectorul UTM a ținut să mulțumească d-lui Cioban pentru implicarea în dotarea noului laborator, menționând că „aportul și implicarea UTM în pregătirea unor specialiști calificați, gata să răspundă provocărilor mereu noi, survenite în domeniul electronicii și telecomunicațiilor este unul crucial, iar rezultatele scontate desigur pot fi obținute doar prin consolidarea continuă a capacităților de instruire și conștientizare.  Guvernul Republicii Moldova acordă prioritate sectorului IT, iar astfel de investiți în educare, formare și perfecționare vor fi garantul unor absolvenți de calitate, dar și a unui mediu cibernetic sigur pentru cetățeni și pentru stat”.

În calitatea sa de prorector responsabil inclusiv pentru dezvoltarea sectorului IT la UTM, Dinu ȚURCANU a reiterat că crearea acestui laborator reprezintă un pas important și tangibil în vederea fortificării capacităților de lucru a specialiștilor atât de necesari la ziua de azi, pentru a administra eficient și în condiții de maximă siguranță infrastructurile IT, fiind capabili în același timp să remedieze vulnerabilitățile și să contracareze amenințările de securitate cibernetică.

Menționăm că compania MikroTik din Letonia a fost fondată încă din anul 1995, iar până astăzi a reușit să devină una dintre companiile de top în ce privește producerea echipamentului pentru rețelele de comunicații, inclusiv echipamente wireless. Printre cele mai importante produse ale acestei companii se află software-ul RouterOS, cu ajutorul căruia fiecare calculator se poate transforma în router cu posibilități precum cele de Firewall, VPN server, VPN client, controlul fluxului și punctul de acces wireless. 

Studenții UTM, instruiți în cadrul Mikrotik Academy, vor studia și vor putea implementa în activitatea lor routerele și switch-urile menționate, dar și  sistemul de operare MikroTik.

Noile abilități dezvoltate de studenți la cursurile MikroTik vor prezenta o bază importantă în construirea carierei de inginer în domeniul administrării de rețea. Este important de evidențiat că în cadrul acestor cursuri studenții vor obține cunoștințele necesare pentru obținerea certificatelor MikroTik, recunoscute la nivel global.

În calitate de MikroTik training Center, Universitatea Tehnică a Moldovei va oferi studenților posibilitatea de a obține certificatele industriale internaționale, care vor fi dovada cunoștințelor înalte în domeniu, dar și mărirea șanselor pentru obținerea unui job de perspectivă în domeniu. Spre exemplu, Certificatele MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) și MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer) conformă calificarea de expert în administrarea de rețea a deținătorilor acestora, oferindu-le o carieră de succes în domeniu. 

Ubiquiti este renumit la nivel mondial pentru producerea de produse de rețea fără fir de ultimă generație utilizând inovatoarea tehnologie wireless. Concepută pentru furnizorii de servicii și întreprinderi, tehnologia respectivă facilitează infrastructura de rețea din clasa operatorilor de transport date pentru sisteme de comunicații de bandă largă și rutare wireless.

Pentru UTM, lansarea programului educațional MikroTik Academy și Ubiquiti Academy este o bună oportunitate de a atrage mai mulți studenți, oferind certificate MikroTik și Ubiquiti recunoscute de angajatorii din întreaga lume.