În cadrul frumosului parteneriat stabilit între UTM și UTB, pe 30 septembrie Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei a primit vizita profesorului universitar Mihai IVANOVICI, prodecan, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea TRANSILVANIA din Brașov.

Părțile au abordat diverse subiecte ce țin de obiectivele Departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice, activitatea didactică și științifică, stabilind de comun acord principalele obiective ale cooperării în a. u. 2022-2023:

  • asigurarea cursului „Managementul proiectelor și problemelor complexe” ciclul II, Master de către dl Mihai IVANOVICI ca profesor invitat;
  • elaborarea unui nou plan de învățământ cu dublă diplomă la ciclul II Master în conformitate cu cerințele și tendințele din sectorul TIC;
  • participarea la proiecte comune de cercetare științifică.

În context, domnul profesor Mihai IVANOVICI a făcut o donație de îndrumare de laborator pentru disciplina  „Prelucrarea semnalelor”,  adresate în principal studenților de la programele de studii coordonate de Facultatea Electronică și Telecomunicații, precum și cărți prevăzute pentru tinerii cercetători din domeniul Telecomunicațiilor și Tehnologiilor Informaționale, preocupați de analiza și prelucrarea imaginilor.