FET-UTM: ȘI PROFESORII ÎNVAȚĂ!

Pe 26 septembrie, Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice și Departamentul Fizică, Facultatea Electronică și Telecomunicații, UTM și-au onorat cadrele didactice care au absolvit cu succes programul de formare profesională continuă „Psihopedagogie (Strategii de predare-învățare-evaluare)”, modulul A „Excel pentru activitatea didactică”, modulul B „Psihopedagogie” şi modulul C „Branding profesional” (75 ore – contact direct și 225 – lucru individual).

Felicitările și aprecierile pe care le-au primit cu emoție la festivitatea de înmânare a certificatelor de perfecționare profesorii le-au atribuit deopotrivă și formatorilor din cadrul Centrului de Formare Continuă: conf. univ., dr. Valentina TÎRȘU și lect. univ. Veronica RUSOV, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Declarându-se mândri de faptul că sunt primii absolvenți ai cursului respectiv, profesorii FET i-au îndemnat să le urmeze exemplul și pe colegii de la alte facultăți interesați de utilizarea Excel în activitatea didactică.