Cu prilejul  Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale, Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei a întrunit reprezentanți ai companiilor de top din domeniul telecomunicațiilor în cadrul unui dialog la masa rotundă cu genericul: „DEZVOLTAREA DURABILĂ A SECTORULUI TIC ÎN CONTEXTUL INDUSTRIEI 4.0”.

Evenimentul a fost deschis de către rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, care a salutat colaborarea UTM și, în special, a Facultății Electronică și Telecomunicații cu mediul de afaceri din domeniu, evidențiind rolul companiilor de profil în viața academică, precum și impactul acestora la participarea elaborării planurilor de învățământ, curriculumului, astfel încât competențele formate studenților pe parcursul anilor de studii să corespundă necesităților pieței muncii. Totodată, rectorul Viorel BOSTAN a menționat că la UTM se pune un accent deosebit pe instruirea calitativă a studenților în tehnologii de comunicații moderne și tehnologii informaționale, formând abilități necesare pentru a face față provocărilor din domeniul TIC și a îndemnat agenții economici să se implice activ în viața academică prin diverse activități care vor aduce plus valoare în timp.

Dna Lilia SAVA, conf. univ., dr., decana Facultății Electronică și Telecomunicații, UTM, a menționat că domeniile telecomuniicațiilor și tehnologiilor informaționale sunt dintre cele mai dezvoltate și dinamice în Republica Moldova, cele care contribuie indispensabil la transformarea și dezvoltarea țării, a economiei și societății. Acest sector oferă oportunități de angajare pentru absolvenții și studenții de la Facultatea Electronică și Telecomunicații, care au abilitățile și cunoștințele necesare pentru a lucra în această industrie iar cadrele didactice utilizează cele mai noi metode de instruire pentru a dezvolta la studenți aceste competențe.

Discursul șefei departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice, dna Valentina TÎRȘU, a evidențiat subiectele-cheie din agenda evenimentului, inclusiv impactul industriei 4.0 asupra sectorului TIC, noile tehnologii și provocările asociate cu implementarea acestora, precum și implicarea studenților în mediul de afaceri pentru promovarea inovației și dezvoltării durabile. D-sa i-a invitat pe cei prezenți să se implice activ atât în dezbateri, cât și nemijlocit în dezvoltarea durabilă a sectorului TIC în contextul industriei 4.0.

Accentuând importanța națională și globală a posibilităților tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor, dar și beneficiile pe care tehnologiile le aduc societății, economiei și altor domenii, evenimentul a închegat un dialog constructiv cu schimb de opinii, informații, cunoștințe și experiențe utile în domeniul TIC, subliniind succesele și provocările actuale ale entităților din domeniul telecomunicațiilor, inclusiv ale Facultății Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei.

La eveniment au participat specialiști de valoare din cadrul a nouă companii de profil:

  • Tatiana GÂNDEA, șef Direcție Reglementare și Analiză Strategică, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;
  • Oleg MALINOVSCHI, consultant tehnic în telecomunicații, StarNet;
  • Vlad DOICARU, director Afaceri Guvernamentale, Huawei, România;
  • Elena PECERSCHIH, manager direcția resurse umane, Moldcell;
  • Mircea ELPUJAN, şef echipă planificare rețea, Moldcell;
  • Oleg LEAŞOC, şef direcţie Radiomonitoring, Serviciul Naţional de Management al Frecvențelor Radio;
  • Viorel GUIDEA, manager vânzări, ADD-Production SRL;
  • Oleg BULAT, engineering Manager, US Software Solutions;
  • Nicolae MADAN, şef serviciu cercetare şi inovaţii a reţelei de comunicații electronice, SA Moldtelecom;
  • Călin CALANCEA, director general, CI ENABLD.

Stimați specialiști din sectorul TIC, vă felicităm cu ocazia Zilei Mondiale a Telecomunicațiilor și Societății Informaționale și vă mulțumim pentru tot efortul pe care îl depuneți în dezvoltarea sectorului TIC. Mult succes, pace și activități frumoase în continuare!