Studenții FET-UTM au avut prilejul să participe la un workshop condus de Gheorghi GUZUN, conf. univ., dr. în domeniul sisteme informaționale, inteligență artificială și managementul datelor, Universitatea de Stat din California (SUA), campusul San Jose (San Jose State University),  Departamentul  Computer Engineering.

 

Moderatorul workshop-ului a menționat că sistemul informaţional are un grad ridicat de complexitate şi pentru înțelegerea importanței și utilizarea acestuia este nevoie să se cunoască şi să se interpreteze corect noţiunile ce stau la temelia sa, și anume: informaţia, datele, redundanţa, fluxul informaţional, circuitul informaţional, sistemul informaţional, sistemul informatic.

Tema prezentată a fost „Gestionarea datelor”, specificându-se că procesul respectiv include colectarea, păstrarea și utilizarea datelor în mod sigur, eficient și economic. Activitatea de gestionare a datelor are un domeniu larg, care acoperă factori cum ar fi:

  • Crearea, accesarea și actualizarea datelor la un nivel de date diferit;
  • Stocarea datelor în cloud;
  • Nivel ridicat de disponibilitate și recuperare în caz de dezastru;
  • Utilizarea datelor într-o gamă variată de aplicații, cu acces la analize și algoritmi;
  • Asigurarea confidențialității și securității datelor;
  • Arhivarea și distrugerea datelor conform programelor de păstrare a datelor și cerințelor de conformitate

O strategie oficială de gestionare a datelor abordează activitatea utilizatorilor și a administratorilor, capacitățile tehnologiilor de gestionare a datelor, cerințele de reglementare și nevoile organizației pentru a obține valoare din datele sale.

Workshopul  a captivat studenții și cadrele didactice prin multiple exemple a procesului de gestionare a datelor.

Este un debut promițător al colaborării dintre UTM, Facultatea Electronică și Telecomunicații (FET) și Universitatea de Stat din California (SUA)Departamentul Computer Engineering, care va deschide noi perspective de colaborare atât la nivel didactico-științific, cât și de instruire a studenților.