UTM – USV: CONFERINȚĂ ONLINE PE DIMENSIUNEA DIPLOME DUBLE DE MASTER

Facultatea Electronică și Telecomunicații a Universității Tehnice a Moldovei a organizat o conferință interinstituțională online cu Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). Subiectul principal a vizat oportunitatea obținerii de către discipolii acestora a diplomei de master UTM și a diplomei de master USV. Acest fapt a devenit posibil în rezultatul încheierii în anul 2017 a Acordului interuniversitar de dublă diplomă între cele două universități.

Din partea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava la conferință au participat prof. univ., dr. ing. Mihai DIMIAN, prorector pe activitatea științifică, și conf. univ., dr. ing. Alexandra-Ligia BALAN, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Calculatoare, Automatică și Electronică.

FET-UTM a fost reprezentată de 4 profesori implicați în procesul de organizare și desfășurare a studiilor de dublă diplomă – conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC, decan FET; conf. univ., dr. Lilia SAVA, șef Departament Telecomunicații și Sisteme Electronice; lect. univ. Andrei CHIHAI, responsabil master FET; conf. univ., dr. Lucia GUJUMAN, președintele Comisiei Managementul Calității, FET.

Discuțiile participanților la conferință au vizat armonizarea planurilor de studii superioare de master, corelarea curriculumului pe discipline, echivalarea de conținut, echivalarea de credite, precondițiile de acces la programele de studii, stabilirea orarului activităților didactice și evaluărilor, coordonarea standardelor de elaborare și susținere a tezelor de master.

Totodată, au fost atinse și subiecte privind mobilitatea studenților de la programele de licență și master, dar și a cadrelor didactice în cadrul programului Erasmus+, organizarea instruirilor și formărilor profesionale pentru cadrele didactice, implicarea în activitatea de cercetare, dotarea tehnică a laboratoarelor etc.

În numele conducerii USV, prof. univ., dr. ing. Mihai DIMIAN a menționat succesul colaborării pe segmentul dublă diplomă cu UTM.