Cei 50 de masteranzi care au susţinut tezele în cadrul programelor de master “Sisteme şi Comunicaţii Electronice”, “Securitatea Informaţiei în Sisteme şi Reţele de Comunicaţii” şi “Mentenanţa şi Managementul Reţelelor de Telecomunicaţii” au abordat probleme actuale privind: securitatea datelor în cadrul aplicaţiilor mobile, serviciului de semnătură mobilă, protecţiei criptografice a datelor personale din paşaportul biometric, asigurarea redundanţei la transmisia datelor prin reţelele de comunicaţii LAN, MAN şi WAN, studierea cadrului informaţional la nivelul operatorului de telecomunicaţii, elaborarea şi implementarea sistemului SCADA de evidenţă a resurselor energetice, elaborarea softului calculatoarelor de bord OBC pentru familia de nanosateliţi “TUMnanoSAT”, analiza activităţilor de operare şi mentenanţă pentru reţelele de comunicaţii mobile, elaborarea interfeţei web pentru accesarea bazei de date privind monitorizarea echipamentului reţelelor de comunicaţii, etc.

   Preşedintele comisiei, şef laborator, dr.hab. Rusu Emil Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D.Ghiţu”, decanul FET con.univ.,dr. Nistiriuc Pavel şi membrii comisiei conf.univ.,dr. Sava Lilia, conf.univ.,dr. Bejan Nicolae şi conf.univ.,dr. Şestacova Tatiana au dat o înaltă apreciere lucrărilor masteranzilor Haritonov Anastasia, Martîniuc Alexei, Levandovici Ghenadii, Levandovici Natalia, Zaharov Maxim şi Ursu Maricica, subliniind complexitatea şi relevanţa practică a studiului efectuat.       

                                           Mult succes în activitatea profisională, stimaţi magiştri ai facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii UTM!!!

                                                       

                                       

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .