Seminarul științific cu tema „Estimarea comparativă a parametrilor de calitate a semnalului DVB-T2 recepţionat în SFN”

       În cadrul Departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice, miercuri, 23 decembrie 2020, s-a desfășurat seminarul științific cu tema Estimarea comparativă a parametrilor de calitate a semnalului DVB-T2 recepţionat în SFN” în cadrul căruia au participat cadrele didactice ale departamentului.

 Invitați și raportori ai temei cercetate au fost Iacob Mihail, Directorul Î.S. Radiocomunicații și Iurie Demciuc, șef serviciu Protecția informației, Î.S. Radiocomunicații.

      Obiectivele cercetării efectuate și expuse au fost:

  • Estimarea comparativa a parametrilor semnalului, recepţionat în clusterul DVB-T2 SFN
  • De a estima cum interferențele reciproce influențează parametrii de calitate a semnalelor recepționate.

       Modul de realizare a obiectivelor propuse:

  • Măsurarea parametrilor de calitate a semnalului DVB-T2 în 6 puncte de control, situate în zona de deservire Străşeni, canalul TV 31.
  • Estimarea comparativă a parametrilor de calitate a semnalelor obținute în urma măsurărilor.

În rezultatul cercetării au fost efectuate următoarele concluzii:

  1. Parametrii de calitate ale semnalului DVB-T2, în zona de deservire unei reţele SFN, depind de condiţiile locale în punctul de recepție și parametrii tehnici de configurare al acestei rețele;
  2. În regimul SFN SISO, datorită interferenţelor reciproce a semnalelor radio, indicatorul calitativ MER tinde spre o deteriorare;
  3. Datorită faptului, că semnalul DVB-T2 ajunge în punctul de recepție din diferite direcţii, suprafața ariilor umbrite în zona de deservire se reduce;
  4. În regimul SFN, forţa electromotoare indusă la bornele antenei de recepție creşte nesemnificativ în raport cu regimul MFN, ce poate fi explicat, prin proprietățile direcționale ale antenei de recepţie;
  5. Proprietățile direcționale ale antenei recepție pot reduce semnificativ fadingul semnalelor  induse la bornele antenei de recepţie de undele de cădere sosite din diferite direcţii;
  6. Pentru recepția semnalelor în zona de deservire unei rețele SFN este necesar de a utiliza o antenă direcțională orientată spre unda de cădere cu cea mai înaltă intensitate.

Din partea DTSE, FET mulțumim mult Dlui Demciuc Iurie și Dlui Iacob Mihail pentru organizarea  seminarului științific.