Articole

Începând cu toamna anului 2018,studenții FET, beneficiază de cursul online de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”, plasat pe platforma MOODLE al UTM. Cursul este unul complex, care corespunde celor mai noi tendințe din domeniul IT, dar și este ajustat cerințelor și așteptărilor mediului de afaceri din Republica Moldova.

Cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate” oferă studenților o nouă perspectivă de studiu al unui curs universitar, cu o multitudine de instrumente pentru informare, instruire și evaluare, a studenților FET.

Astfel încât studenții înscriși la curs, au acces nelimitat la toate resursele informaționale pe care acesta le oferă, ca: suport teoretic, prezentări, sarcini pentru lucrările de laborator, teste de autoevaluare online per fiecare temă studiată, glosar de termeni (minim 200 termeni specifici incluși), activități practice virtualizate, chestionar de evaluare periodică și finală, activități practice desfășurate într-un mediu de simulare dar și un modul în care studenții își încarcă fișele de lucru completate, ce reprezintă dovadă indubitabilă a abilităților și competențelor pe care le creează cursul ”Tehnologii Informaționale Aplicate”.

Cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”, contribuie astfel la realizarea obiectivelor UTM, de a implementa cele mai noi tehnologii de predare/învățare. Studenții sunt satisfăcuți, de accesul nelimitat la resursele cursului, de testele de autoevaluare care generează feedback instantaneu, odată cu finisarea evaluării, astfel încât, studenții își cunosc nota luată, care este automat calculată de sistem, dar și pot vizualiza răspunsurile corecte, cu explicații de rigoare la acei itemi, la care au greșit.

Creare unui astfel de instrument complex, de care pot beneficia, deja astăzi, studenții FET, a fost realizat cu suportul programului ”UTeach”, din cadrul inițiativei “Tekwill Ambassador Program”, dar și a lectorului universitar al Departamentului Telecomunicații,  Arina LACHI.

Programul “UTeach”, care este parte a inițiativei “Tekwill Ambassador Program”, este o experiență cu adevărat inovatoare în studierea Tehnologiilor Informaționale, pentru studenții facultății noastre. Astfel încât, studenții pot profita deja din acest semestru de un curs plasat în întregime pe platforma e-learning MOODLE, dar, și ca parte a acțiunii, participă în niște activități practice bazate pe experiment, care fără îndoială , vor contribui la dezvoltarea competențelor digitale de calitate, conforme standardelor europene.

Astfel, în data de 31 octombrie, studenții anului 2, împreună cu lector universitar LACHI Arina, au participat la un workshop absolut fantastic, cu subiectul ”CCNA Cyber Ops: Anatomia unui atac cibernetic”, organizat de dl. Eugene MOROZOV, Manager Tehnic CISCO în Europa Centrală, Rusia, CSI, în cadrul evenimentului ”Moldova Cyber Week 2018”, organizat la Tekwill,.

În cadrul workshop-ului, studenții au putut vedea în timp real cum are loc recunoașterea, exploatarea și infiltrarea unei terțe părți în rețea, cu scopul furtului de date, și pentru a compromite integritatea și confidențialitatea datelor. Pentru realizarea acestui proces s-a utilizat soluția all-in-one ”Kali linux”. Kali linux este un puternic set de instrumente, open-source, folosit de profesioniștii din domeniul securității pentru testarea  penetrării și auditului de securitate. Ulterior, studenții, au putut observa cum are loc analiza incidentelor de Securitate, folosind cu precădere aplicația Wireshark, care este folosită de administratorii de rețea pentru a monitoriza pachetele de date și a identifica acțiunile suspecte.

A fost o experiență absolut inedită pentru studenții facultății noastre, care ulterior va putea fi aplicată și de ei în practică, în cadrul unității de curs ”Securitatea Informației în Sistemele de Telecomunicații”.