În cadrul UTM FET Studii superioare de licenţă (ciclul I) se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din buget şi prin contract, la programele de studii:

Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat şi diplomei absolvenţilor de colegii. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului I este relevantă pentru piaţa de muncă şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de inginer în domeniul de formare profisională.

 

Programul de studii Inginerie și Management în Telecomunicații

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Matematica I

Fizica

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I

Microeconomie și macroeconomie

Etica profesională și bazele comunicării

Limba engleză I

Educația fizică I

Limba română I (adăugător în grupele alolingve)

Matematica II

Fizica aplicată

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II

Grafica asistată de calculator

Semnale și circuite

Limba engleză II

Educația fizică II

Limba română II (adăugător în grupele alolingve)

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Matematici speciale

Tehnologii informaționale aplicate

Teoria transmisiunii informației

Economia ramurii/Administrarea afacerii

Statistica ramurii/Cercetări operaționale

Optoelectronica/Dispozitive optoelectronice

 

Filosofia/Probleme filosofice ale domeniului

Electronica digitală

Securitatea informației în sistemele de telecomunicații

Optoelectronica II/ Dispozitive optoelectronice II

Dispozitive și circuite electronice/Componente active, moderne și interfețe

Practica de inițiere în specialitate

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Managementul strategic/

Managementul întreprinderii

Bazele statului și dreptului/Drept constituțional

Sisteme și trafic de telecomunicații

Microprocesoare/Structuri microprocesorale

Protocoale, modelarea și analiza rețelelor de comunicații I/

Managementul rețelelor și serviciilor de comunicații I

Sisteme de comutație/Tehnici de comutație

Marketing și logistică/Strategii și politici de dezvoltare economică

Protecția muncii și mediului ambiant

Sisteme de transmisiuni optoelectronice

Aplicații software specializate

Protocoale, modelarea și analiza rețelelor de comunicații II/

Rețele inteligente de comunicații/Sisteme de comunicații radio

Practica în producție

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Relații economice internaționale

Trafic și software în transmisiuni de date

Tehnologii moderne de telecomunicații/Ingineria software orientată pe obiecte

Managementul în telecomunicații/

Managementul calității

Contabilitatea și managementul financiar/Gestiuni financiare

Analiza și planificarea afacerii/Managementul afacerii

Proba teoretică de sinteză

Practica de documentare și elaborare a proiectului de licență  (17 săptămâni)
Susţinerea proiectului de licenţă

 

Programul de studiu  Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (Teleradio comunicații)

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Matematica I

Fizica

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I

Materiale și componente pasive

Etica profesională și bazele comunicării

Limba engleză I

Educația fizică I

Limba română I (adăugător în grupele alolingve)

Matematica II

Fizica aplicată

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II

Grafica asistată de calculator

Semnale și circuite

Limba engleză II

Educația fizică II

Limba română II (adăugător în grupele alolingve)

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Matematici speciale

Tehnologii informaționale aplicate

Teoria transmisiunii informației

Linii de transmisiune/Limbaje de programare în telecomunicații

Dispozitive electronice/

Radioelectronica

Optoelectronica/Optica integrată

Filosofia/Probleme filosofice ale domeniului

Teoria transmisiunii informației II

Electronica digitală în telecomunicații

Teoria teletraficului

Circuite electronice/Tehnica circuitelor analogice

Practica de inițiere în specialitate

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Teoria economică și integrare economică europeană/Strategii și politici de dezvoltate economică

Bazele statului și dreptului/Drept constituțional

Radio și televiziune/Rețele de transmisiuni radio

Microprocesoare/Sisteme de prelucrare numerică cu microprocesoare

Măsurări electronice/Metrologia în telecomunicații

Tehnici de comutație și rutere/Rețele de comunicații

Economia ramurii. Marketing/Administrarea afacerilor

Protecția muncii și mediului ambiant

Rețele de calculatoare/Circuite integrate digitale

Comunicații optice/Comunicații de bandă largă

Surse de alimentare în electronică/Electronica de putere

Practica în producție

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Management (Antreprenoriat)/

Managementul întreprinderii

Tehnici și sisteme de transmisiuni multiplex

Arhitecturi de rețea și internet/Tehnologii de programare în internet

Protecția informație în rețele de comunicații/rețele inteligente de comunicații

Sisteme și rețele de comunicații digitale/Semnalizarea în sistemele de comunicații

Rețele de comunicații mobile/Comunicații celulare

Proba teoretică de sinteză

Practica de documentare și elaborare a proiectului de licență  (17 săptămâni)
Susţinerea proiectului de licenţă

 

 Programul de studiu Rețele și Softvare de Telecomunicații (Sisteme Optoelectronice)

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Matematica I

Fizica

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I

Materiale și componente pasive

Etica profesională și bazele comunicării

Limba engleză I

Educația fizică I

Limba română I (adăugător în grupele alolingve)

Matematica II

Fizica aplicată

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II

Grafica asistată de calculator

Semnale și circuite

Limba engleză II

Educația fizică II

Limba română II (adăugător în grupele alolingve)

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Matematici speciale

Tehnologii informaționale aplicate

Teoria transmisiunii informației

Aplicații în baza protocoalelor de rețea

Linii de transmisiune/Electrodinamic a tehnică

Optoelectronica/Dispozitive optoelectronice

Filosofia/Probleme filosofice ale domeniului

Electronica digitală

Securitatea informației în sistemele de telecomunicații

Optoelectronica II/ Dispozitive optoelectronice II

Dispozitive și circuite electronice/Componente active, moderne și interfețe

Practica de inițiere în specialitate

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Teoria economică și integrare economică europeană/Strategii și politici de dezvoltate economică

Bazele statului și dreptului/Drept constituțional

Sisteme și trafic de telecomunicații

Microprocesoare/Structuri microprocesorale

Protocoale, modelarea și analiza rețelelor de comunicații I/

Managementul rețelelor și serviciilor de comunicații I

Sisteme de comutație/Tehnici de comutație

Economia ramurii. Marketing/Administrarea afacerilor

Protecția muncii și mediului ambiant

Sisteme de transmisiuni optoelectronice

Aplicații software specializate

Protocoale, modelarea și analiza rețelelor de comunicații II/

Rețele inteligente de comunicații/Sisteme de comunicații radio

Practica în producție

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Management (Antreprenoriat)/

Managementul întreprinderii

Trafic și software în transmisiuni de date

Tehnologii moderne de telecomunicații/Ingineria software orientată pe obiecte

Software în sisteme de comunicații/Software pentru rețele de comunicații

Standarde și interconectarea rețelelor de comunicații/Cercetări operaționale cu aplicații în rețelele de telecomunicații

Tehnologii de măsurări în telecomunicații/Testarea și diagnosticarea rețelelor de telecomunicații

Proba teoretică de sinteză

Practica de documentare și elaborare a proiectului de licență  (17 săptămâni)
Susţinerea proiectului de licenţă

 

Programul de studii Comunicații Radio și Televiziune

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Matematica I

Fizica

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I

Materiale și componente pasive

Etica profesională și bazele comunicării

Limba engleză I

Educația fizică I

Limba română I (adăugător în grupele alolingve)

Matematica II

Fizica aplicată

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II

Grafica asistată de calculator

Semnale și circuite

Limba engleză II

Educația fizică II

Limba română II (adăugător în grupele alolingve)

 

 

 

Anul II

Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Matematici speciale

Tehnologii informaționale aplicate

Teoria transmisiunii informației

Unde electromagnetice şi propagare/ Tehnica microundelor

Metrologie, standardizare şi certificare/ Standarde în electronică şi comunicaţii

Grafica 3D şi animaţia/                        Sisteme operaţionale în comunicaţii radio

Filosofia/Probleme filosofice ale domeniului

Teoria transmisiunii informației II

Electronica digitală

Trafic de telecomunicaţii

Analiza şi sinteza circuitelor electronice/ Circuite analogice fundamentale

Practica de inițiere în specialitate

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Teoria economică și integrare economică europeană/Strategii și politici de dezvoltate economică

Bazele statului și dreptului/Drept constituțional

Microprocesoare/                            Prelucrarea digitală a semnalelor

Antene /                                                Dispozitive antenă-fider

Comunicaţii radio digitale/           Monitorizarea spectrului de frecvenţe radio 

Emiţătoare  radio/                              Compatibilitatea electromagnetică

Economia ramurii. Marketing/Administrarea afacerilor

Protecția muncii și mediului ambiant

Receptoare radio/                                 Tehnici digitale audio – video

Managementul calităţii serviciilor de radiocomunicaţii/Planificarea afacerilor în radiocomunicaţii

Surse de alimentare/                  Electronica de putere

Practica în producție

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Management (Antreprenoriat)/

Managementul întreprinderii

Studiouri de radio şi televiziune

Dezvoltarea de aplicaţii pentru terminale mobile/ Limbaje de programare în comunicaţii radio

Televiziune /                                Radiodifuziune

Rețele şi sisteme de comunicaţii mobile/ Comunicații moderne fără fir

Comunicaţii satelit şi radioreleu/ Sincronizarea şi semnalizarea în sisteme de radiocomunicaţii

Practica de documentare și elaborare a proiectului de licență  (17 săptămâni)

Proba teoretică de sinteză

Susţinerea proiectului de licenţă

 

Programul de studiu Electronică Aplicată (Electronică)

 

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Matematica I

Fizica

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I

Materiale și componente pasive

Etica profesională și bazele comunicării

Limba engleză I

Educația fizică I

Limba română I (adăugător în grupele alolingve)

Matematica II

Fizica aplicată

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II

Grafica asistată de calculator

Semnale și circuite

Limba engleză II

Educația fizică II

Limba română II (adăugător în grupele alolingve)

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Matematici speciale

Tehnologii informaționale aplicate

Teoria transmisiunii informației

Electronică digitală I

Dispozitive electronice/Circuite integrate digitale

Electronica analogică aplicată/

Analiza și sinteza circuitelor integrate analogice

Filosofia/Probleme filosofice ale domeniului

Electronica digitală II

Radioelectronica/Emițătoare și receptoare radio

Securitatea sistemelor informaționale/Criptografia

Bazele transmisiei-recepției undelor radio/Teoria semnalelor

Practica de inițiere în specialitate

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Teoria economică și integrare economică europeană/Strategii și politici de dezvoltate economică

Bazele statului și dreptului/Drept constituțional

Microprocesoare

Rețele de comunicații electronice/Rețele de calculatoare

Electronica în transporturi/Sisteme electronice industriale

Ingineria SOFT/Programare WEB orientată

Economia ramurii. Marketing/Administrarea afacerilor

Protecția muncii și mediului ambiant

Televiziune/Tehnologii în sistemele de televiziune

Microcontrolere/Programarea HARD orientată

Proiectarea asistată de calculator/Sisteme CAD

Practica în producție

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Management (Antreprenoriat)/

Managementul întreprinderii

Proiectarea sistemelor electronice/

Fiabilitatea sistemelor electronice

Robototehnica/Sisteme de inteligență artificială

Echipamente periferice în sisteme cu microprocesoare/Proiectarea sistemelor inteligente

Proiectarea și testarea sistemelor în baza FPGA/Proiectarea SoC

Sisteme moderne audio-video/Sisteme multimedia

Proba teoretică de sinteză

Practica de documentare și elaborare a proiectului de licență  (17 săptămâni)
Susţinerea proiectului de licenţă

 

Programul de studiu Securitatea Sistemelor Electronice și de Telecomunicații

Anul I
Semestrul 1 Semestrul 2
Unități de curs Unități de curs
Matematica I

Fizica

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I

Materiale și componente pasive

Etica profesională și bazele comunicării

Limba engleză I

Educația fizică I

Limba română I (adăugător în grupele alolingve)

Matematica II

Fizica aplicată

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II

Grafica asistată de calculator

Semnale și circuite

Limba engleză II

Educația fizică II

Limba română II (adăugător în grupele alolingve)

Anul II
Semestrul 3 Semestrul 4
Unități de curs Unități de curs
Matematici speciale

Tehnologii informaționale aplicate

Teoria transmisiunii informației

Teoria automatelor

Algoritmi și structuri de date/ Programare aplicațiilor paralele și distribuite Electronica analogică aplicată/

Electronica  aplicată/ Circuite electronice fundamentale

Filosofia/Probleme filosofice ale domeniului

Baze de date

Criptografia

Electonica digitala

Procesarea semnalelor/ Sisteme digitale de transmitere a informației

Practica de inițiere în specialitate

Anul III
Unități de curs Unități de curs
Teoria economică și integrare economică europeană/Strategii și politici de dezvoltate economică

Bazele statului și dreptului/Drept constituțional

Microprocesoare/ Proiectarea sistemelor cu microprocesor

Rețele de comunicații electronice/Rețele de calculatoare

Securitatea fizică a sistemelor electronice/ Metode și mijloace tehnice de protejare a infromației

Ingineria SOFT / Programare WEB-orientată

Economia ramurii. Marketing/Administrarea afacerilor

Protecția muncii și mediului ambiant

Microcontrolere/Programarea HARD orientată

Securitatea în servicii distribuite / Securitatea informației în sisteme bancare

Protocoale criptografice / Metode criptografice de protecție a informației

Practica în producție

Anul IV
Unități de curs Unități de curs
Management (Antreprenoriat)/

Managementul întreprinderii

Administrarea de sistem/            Sisteme de operare

Securitatea sistemelor integrate/ Sisteme Client-Server

Tehnologii RFID /                     Criptografie cuantică

Politici de securitate/ Organizarea serviciului de securitate a informației

Management securității/ Evaluarea și managementul riscurilor în sisteme distribuite

Practica de documentare și elaborare a proiectului de licență  (17 săptămâni)

Proba teoretică de sinteză

Susţinerea proiectului/tezei de licenţă