Studiile la facultatea Electronică și Telecomunicații, ciclul I Licenţă, au o durată de 4 ani cu frecvenţă şi 5 ani fără frecvenţă. Avem cinci specialităţi şi fiecare oferă perspective deosebite şi garanţia unui loc de muncă pe măsura aşteptărilor. Eşti curios? Informează-te despre fiecare în parte, urmează-ţi pasiunea şi aplică la una dintre specialităţi. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat.


Electronica aplicată

Inginerul în electronică oferă şi dezvoltă soluţii la problemele care pentru mulţi dintre noi sunt un semn de întrebare. Acesta proiectează mecanisme şi sisteme ce ne fac viaţa mai bună, mai uşoară şi mai interesantă. Studiind Electronica vei explora domeniile sistemelor teleradio și studio, stațiilor de radioteleviziune și stațiilor terestre pentru comunicații satelitare, sistemelor robotice și sistemelor electronice auto, sistemelor digitale audio-video, robototehnica, rețelelor de comunicație în baza echipamentului Cisco, Mikrotik, Huawei.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să:

 • proiectezi dispozitive şi sisteme electronice;
 • implementezi şi testezi circuite integrate analogice şi digitale;
 • elaborarezi şi dezvolţi aplicaţii software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere;
 • prelucrezi semnale analogice şi digitale (imagini, sunet, date, text);
 • administrezi sisteme informaţionale şi reţele de comunicaţii;
 • dezvolţi şi repari aparatele electronice, tehnica de televiziune, de calcul şi de comunicaţii mobile.

Absolvenţii programului de studiu Electronica sunt la mare căutare de agenţii economici şi îşi găsesc uşor loc de muncă în următoarele direcţii:

 • Inginer în domeniul proiectării şi producerii echipamentele electronice (S.A. „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup ş. a.)
 • Staţii radio, studiouri şi centre de radio şi televiziune (SRL DVLab, Moldova TV şa);
 • Bănci şi firme comerciale dotate cu sisteme informaţionale (Banca Naţională RM, MICB, AIB, Centrul resurselor informaţionale de stat „Registru” ş.a.);
 • Firme specializate în instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de comunicaţii (ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, ÎS Radiocomunicaţii, SRL STARNET, SRL Sun Communications, SRL SATELIT TV etc.);
 • Activităţi în domeniile mentenanţă, servicii, exploatare, dezvoltare sistemelor electronice şi de telecomunicaţii (ÎS „Servicii Pază a MAI”, SRL GSS – Securitate);
 • Servicii de comunicaţii pentru firme din alte domenii (de ex., administrare de reţea);
 • Întreprinderi în domeniul TIC etc.

Rețele și Software de Telecomunicații

Datorită cunoştinţelor şi competenţelor pe care le obţii în timpul studiilor, vei dezvolta, cerceta și inova domeniul comunicațiilor moderne. În cadrul cursurilor, laboratoarelor şi activităţilor practice vei învăţa combinarea semnalelor electrice și optice la organizarea rețelelor de comunicații multifuncționale în baza celor mai moderne tehnologii de telecomunicații. Vei proiecta, implementa şi gestiona sistemele responsabile de transmiterea şi recepţionarea diverselor informaţii, prin unde electromagnetice, fibra optică etc. Programul de studii Rețele și Software de Telecomunicații aduce numeroase oportunităţi de angajare.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în cadrul companiilor:

 • Sigma
 • Moldtelecom și filialele din Chișinău și raioane
 • Orange
 • Moldcell
 • Sun Communication
 • Globnet
 • Starnet
 • Arax
 • Telemedia Group
 • Uniflux-Line
 • Compania de Stat ,,Teleradio Moldova”
 • ÎS Radiocomunicații
 • Agenții de informații și publicitate
 • Asociații de producere și de prestări de servicii
 • Stații radio și TV etc.

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Am dezvoltat un program de studii complex, menit să te pregătească pentru o carieră inginerească de succes. Vei dobândi cunoştinţe pentru a elabora şi coordona mecanismele de evaluare a sistemelor electronice şi de telecomunicaţii. Cu susţinerea cadrelor didactice îţi dezvolţi spiritul de iniţiativă în soluţionarea problemelor specifice domeniului şi în creşterea eficienţei sistemelor electronice şi de telecomunicaţii.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în cadrul companiilor:

 • „Moldtelecom” SA,
 • ÎS „Registru”,
 • ÎS „Radiocomunicaţii”,
 • Ministerul Afacerilor Interne,
 • Serviciul Pază al MAI,
 • ÎS Centrul naţional pentru frecvenţe radio,
 • „Orange” SA,
 • ÎM „Moldcell” SA,
 • „Sun Communications” SRL,
 • SRL „SATELIT TV” etc.

Inginerie şi Management în Telecomunicaţii

Studiezi rolul şi importanţa ramurii de telecomunicaţii în dezvoltarea şi informatizarea societăţii contemporane. Explorezi domeniul telecomunicaţiilor şi înveţi sistemele informatice, tehnologia informaţiei (IT), aspectele sociale ce ţin de transmiterea de date, voce, imagini, planificarea economică-managerială şi de marketing. Devii competent în conducerea, organizarea, cercetarea şi inovarea domeniului telecomunicaţiilor.

Ce vei face după finalizarea studiilor?

Experiența obținută și cunoștințele dezvoltate în timpul studiilor te vor pregăti să activezi în cadrul companiilor:

 • Fors Computer
 • Tonatis
 • Radiotel-Mir
 • Atlonixprim
 • Clasic SV, Votum, Elcon
 •  Orange
 • Moldcell
 • Sun Communication
 • Globnet
 • Starnet
 • Arax
 • Telemedia Group
 • Uniflux-Line etc.