Planuri de învățământ programul de studii Comunicaţii radio şi televiziune

Ediția 2021

0714.3 Comunicaţii radio şi televiziune

Ediția 2019

0714.3 Comunicaţii radio şi televiziune

Fișile unităților de curs:

Fișa unităților de curs anul de studii I, ciclul I, ediția 2021

Cod Denumirea   disciplinei/modulului Total  ore Numărul de ore pe tipuri de activităţi Forma de evaluare Nr. SNCS
Total Contact direct Studiul individual
Curs Seminare Lucrări practice Lucrări de laborator Proiect
Anul I
Semestrul I
F.01.O.001 Analiză matematică I 120 60 60 30 30 E 4
F.01.O.002 Algebra liniară și geometria analitică 90 45 45 30 15 E 3
F.01.O.005 Fizica I 150 75 75 30 15 30 E 5
F.01.O.007 Grafica inginerească 150 75 75 30 15 30 E 5
F.01.O.008 Programarea 120 60 60 30 30 E 4
G.01.O.011 Tehnologii informaţionale 90 45 45 30 15 E 3
G.01.O.013 Limba străină I 120 60 60 60 E 4
G.01.O.015 Educaţia fizică I 60 30 30 30 E* 0
G.01.O.019 Limba română I (alolingvi) 60 30 30 30 E* 2
U.01.O.022 Etica și integritatea academică 60 30 30 30 E 2
U.01.O.023 Comportament organizațional
Total   semestrul I 900 450 450 210 135 0 105 8E 30
450
Semestrul II
F.02.O.003 Analiză matematică II 120 60 60 30 30 E 4
F.02.O.004 Matematici speciale 90 45 45 30 15 E 3
F.02.O.006 Fizica II 150 75 75 30 15 30 E 5
F.02.O.009 Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 180 90 90 45 15 30 E 6
G.02.O.012 Tehnologii informaţionale aplicate 150 75 75 45 30 E 5
G.01.O.014 Limba străină II 120 60 60 60 E 4
G.01.O.016 Educaţia fizică II 60 30 30 30 E* 0
G.01.O.020 Limba română II (alolingvi) 60 30 30 30 E* 2
G.02.O.021 Comunicare și scriere academică 90 45 45 30 15 E 3
Total   semestrul II 900 450 450 210 150 0 90 7E 30
450
Total anul I 1800 900 900 420 285 0 195 15E 60

Fișa unităților de curs anul de studii II, ciclul I, ediția 2021

Cod Denumirea   disciplinei/modulului Total  ore Numărul de ore pe tipuri de activităţi Forma de evaluare Nr. SNCS
Total Contact direct Studiul individual
Curs Seminare Lucrări practice Lucrări de laborator Proiect
Anul II
Semestrul III
F.03.O.010 Semnale și circuite 120 60 60 30 15 15 E 4
G.03.O.017 Educaţia fizică III 60 30 30 30 E* 0
U.03.O.024 Bazele statului și dreptului 60 30 30 30 E 2
U.03.O.025 Dreptul și proprietatea intelectuală
D.03.O.028 Dispozitive și circuite electronice 180 90 90 45 15 30 E,PA 6
D.03.O.029 Teoria transmisiunii informației 180 90 90 45 15 30 E 6
D.03.O.030 Electronica digitală I 120 60 60 30 15 15 E 4
D.03.O.031 Baze de date 120 60 60 30 30 E 4
D.03.O.032 Sisteme de operare 120 60 60 30 30 E 4
Total   semestrul III 900 450 450 240 15 105 90 7E ,      1 PA 30
450
Semestrul IV
G.04.O.018 Educaţia fizică IV 60 30 30 30 E* 0
U.04.O.026 Filosofie și gândire critică 120 60 60 30 30 E 4
U.04.O.027 Filosofie și gândire inginerească
D.04.O.033 Electronica digitală II 150 75 75 45 15 15 E 5
D.04.O.034 Optoelectronica 150 75 75 45 30 E,PA 5
D.04.O.035 Rețele de calculatoare 120 60 60 30 30 E 4
S.04.A.051 Măsurări electronice 120 60 60 30 15 15 E 4
S.04.A.052 Metrologie, standartizare și certificare
S.04.O.061 Practica tehnologică 240 240 4 săptămâni x 60 ore E 8
Total   semestrul IV 900 330 570 180 30 30 90 6E ,  1PA 30
330
Total anul II 1800 780 1020 420 45 135 180 13E,  2PA 60