Utilizarea platformei MOODLE pentru instruirea la unitatea de curs ” Tehnologii Informaționale Aplicate” a studenților FET

Începând cu toamna anului 2018,studenții FET, beneficiază de cursul online de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”, plasat pe platforma MOODLE al UTM. Cursul este unul complex, care corespunde celor mai noi tendințe din domeniul IT, dar și este ajustat cerințelor și așteptărilor mediului de afaceri din Republica Moldova.

Cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate” oferă studenților o nouă perspectivă de studiu al unui curs universitar, cu o multitudine de instrumente pentru informare, instruire și evaluare, a studenților FET.

Astfel încât studenții înscriși la curs, au acces nelimitat la toate resursele informaționale pe care acesta le oferă, ca: suport teoretic, prezentări, sarcini pentru lucrările de laborator, teste de autoevaluare online per fiecare temă studiată, glosar de termeni (minim 200 termeni specifici incluși), activități practice virtualizate, chestionar de evaluare periodică și finală, activități practice desfășurate într-un mediu de simulare dar și un modul în care studenții își încarcă fișele de lucru completate, ce reprezintă dovadă indubitabilă a abilităților și competențelor pe care le creează cursul ”Tehnologii Informaționale Aplicate”.

Cursul de ”Tehnologii Informaționale Aplicate”, contribuie astfel la realizarea obiectivelor UTM, de a implementa cele mai noi tehnologii de predare/învățare. Studenții sunt satisfăcuți, de accesul nelimitat la resursele cursului, de testele de autoevaluare care generează feedback instantaneu, odată cu finisarea evaluării, astfel încât, studenții își cunosc nota luată, care este automat calculată de sistem, dar și pot vizualiza răspunsurile corecte, cu explicații de rigoare la acei itemi, la care au greșit.

Creare unui astfel de instrument complex, de care pot beneficia, deja astăzi, studenții FET, a fost realizat cu suportul programului ”UTeach”, din cadrul inițiativei “Tekwill Ambassador Program”, dar și a lectorului universitar al Departamentului Telecomunicații,  Arina LACHI.