Succes remarcabil al studenților FET-UTM la Concursul Internațional de Eseuri organizat de Universitatea Națională de Automobile și Drumuri din Harkov, Ucraina

119 studenți ai Universității Tehnice a Moldovei, între care 6 ai Facultății Electronică și Telecomunicații, sub îndrumarea dedicată a profesorilor din cadrul Departamentului Limbi Străine, UTM, au obținut un succes notabil la cel de-al 16-lea Concurs Internațional de Eseuri organizat de Departamentul Limbi Străine din cadrul Universității Naționale de Automobile și Drumuri din Harkov, Ucraina.

Participarea la această competiție de anvergură internațională reprezintă nu doar o oportunitate de a evidenția abilitățile lingvistice ale studenților, ci și un moment de înaltă relevanță în dezvoltarea lor personală și profesională.

Studenții UTM au dat dovadă de un standard înalt de pregătire în domeniul limbilor străine, eseurile lor pe tema „Educația modernă: cele mai mari amenințări și provocări” demonstrând nu doar competențe lingvistice excelente, dar și abilități de a analiza și argumenta creativ subiecte complexe. În acest sens, site-ul Харківський Національний Автомобільно-Дорожній Університет a scris:

„La concurs au participat 246 de lucrări scrise și 6 proiecte video în engleză, germană și franceză, atât ale studenților din Ucraina, cât și din străinătate (Moldova, Marea Britanie etc.). Între acestea se remarcă în special lucrările studenților Universității Tehnice a Moldovei și școlii Townsend Church of England (Marea Britanie). Ținem să le mulțumim în mod deosebit profesorilor Departamentului Limbi Străine a UTM, condus de conf. univ., dr. Svetlana CATERENCIUC – adevărați profesioniști cu care Departamentul Limbi Străine al Academiei Naționale de Științe a colaborat în ultimii ani. Studenții UTM au trimis o mulțime de lucrări talentate, care au oglindit principalele probleme ale educației moderne.”

Facultatea Electronică și Telecomunicații a fost reprezentată de 6 studenți ai anului I, programele de studii „Inginerie și Management” și „Retele și Software de Telecomunicații”: Stanislav TOMBRACHEVICI , Loredana DUZINCHEVICI, Ana CARAULAN, Maxim JELEZOGLO, Nelea MANIN și Arina MOISEI, fiind ghidați de profesoara de limba engleză, dna Lilia PORUBIN.

FET-UTM se declară mândră de participarea reprezentanților săi la acest concurs de prestigiu, exprimând sincere felicitări, în special studentului Stanislav TOMBRACHEVICI, care s-a clasat pe locul 2 în categoria „Cercetare aprofundată” în abordarea temei eseului”!

La rândul său, Departamentul Limbi Străine, UTM adresează sincere felicitări studenților, dar și profesorilor care i-au ghidat, mulțumindu-le fiecăruia în parte pentru efortul și angajamentul lor continuu în promovarea excelenței academice: Lilia PROZOR, cu cei mai mulți studenți promovați la concurs – 34, Svetlana CEBOTARI – 27, Lilia PORUBIN – 13, Ala ȘIȘIANU – 11, Mariana CEREPANOVA și Lilia BURDILA – câte 10, Ala PUȘCAȘU – 5, Corina TINTIUC și Aliona JECHIU  – câte 3, Corina CRUDU – 2, Lidia BIVOL – 1.

Această participare de succes subliniază poziția Universității Tehnice a Moldovei în rândul instituțiilor academice de prestigiu și consolidează reputația noastră în comunitatea internațională.

Felicitări tuturor pentru acest succes remarcabil, care adaugă o frumoasă pagină în istoria academică a Universității Tehnice a Moldovei și implicit a Facultății Electronică și Telecomunicații!