Cooperare UTM – TUIAȘI

În perioada 19-23 martie 2018, Larisa BUGAIAN, prorector pentru finanțe și relații internaționale, și Seghei ANDRONIC, prorector pentru studii, UTM, au vizitat Universitatea Tehnică „Gheoghe Asachi” din Iași, România. Vizita se înscrie în contextul mobilităților academice desfășurate în cadrul Programului Erasmus+ cu scopul unui schimb de bune practici educaționale din cele două universități, pentru sporirea calității educaționale și eficientizarea rezultatelor de cercetare, promovarea imaginii universității pe plan internațional și regional.

Pe parcursul vizitei, prorectorii UTM sunt asistați de colegii de la Direcția Relații Internaționale a TUIAȘI, care, sub egida prorectorului pentru relații internaționale, prof. Irina LUNGU, ghidează activitatea de internationalizare a universității – prezentarea unor informații utile despre proiecte, programe, mobilități internațtionale, perioada de studiu, admitere, cazare, îndrumare pentru studenții străini.

În cadrul întrevederii cu dna prorector Irina LUNGU și Ana Maria SOICAN, responsabilă Erasmus+, au fost elucidate oportunitatile de cooperare în realizarea activităților de internaționalizare, în sporirea numărului de mobilități pentru studenți și cadre didactice, în consolidarea parteneriatului privind inițierea proiectelor internaționale, realizarea unor activități comune pentru studenții celor două universitati tehnice etc.

Diverse aspecte privind metodele de elaborare a curriculei și normare a volumului activităților cadelor didactice, de predare-învățare, evaluare curentă și finală au fost examinate cu prof. Eugen SEGHEDIN, prorector pentru activitatea didactică și asigurarea calității.

Un moment deosebit al vizitei l-a constituit lansarea activităților de pregătire a unui acord privind organizarea studiilor superioare de master în baza diplomei duble pentru câteva programe de studii similare după structura și cținutul competețelor educationale. În perioada imediat următoare UTM și TUIAȘI vor evalua oportunitățile și vor reveni asupra acestui subiect.

În urma discutiei cu prof. Carmen LOGHIN, prorector pentru cercetare, dezvoltare și inovare, au fost trasate directiile de realizare a activităților comune de cercetare, cooperare pentru inițierea unor proiecte comune de cercetare, organizare a conferintelor și evenimentelor stiintifice etc.

Mai multe aspecte privind coordonarea și controlul activității economico-financiare, managementul resurselor financiare, care prin analize și evaluări periodice duc la eficientizarea activității compartimentelor şi serviciilor universitare și, în final, la realizarea strategiei universitare și a planurilor operaționale au fost tratate cu prof. Dumitru-Marcel Istrate, prorector pentru managementul resurselor, unele aspecte economice si financiare, analiza procedurilor și metodelor care pot fi adaptate de la o universitate la alta, metode de optimizare a resurselor –cu dna Mariana CRIVOI, director economic, și dl Radu BURAC, șef achiziții, iar activitățile comune ale studentilor – cu prof. Cezar OPRISAN, prorector pentru relatii cu studenții.

Discuțiile s-au axat pe activitățle realizate în cadrul Centrului de Consiliere, implicarea studentilor în activități de voluntariat, gestionarea campusurilor studențești, posibilitatea organizarii unor competiții sportive între studenții universităților.

Vizita a inclus și o ședință cu participarea prof. Anca-Irina GALACTION, decanul Facultății Bioinginerie Medicală, și conferentiarul Călin CORCIOVA de la Universitatea de Medicină și Farmaceutică din Iasi, în cadrul căreia a fost abordată ideea de lansare a studiilor în baza diplomei duble de studii superioare de master pentru programele din domeniul Inginerie Biomedicală, idee discutată în prealabil cu prof. Victor ȘONTEA, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Universitatea Tehnică a Moldovei.