• library.utm.md – Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
 • fcim.utm.md – Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 • fizica.utm.md – Catedra de Fizică
 • cemm.utm.md – Catedra de Electromecanică și Metrologie
 • me.utm.md – Catedra de Microelectronică şi Inginerie Biomedicală
 • ia.utm.md – Catedra de Informatică Aplicată
 • francophonie.utm.md – Filiera Francofonă “Informatica”
 • faf.utm.md – Filiera Anglofonă ‘Computer Science”
 • ffta.utm.md – Filiera Francofonă „Tehnologies Alimentaires”
 • ct.utm.md – Colegiul Tehnic al UTM
 • utm.md/mesager – Ziarul “Mesager Universitar”
 • utm.md/meridian – Revista Electronică “Meridian ingineresc”
 • observator.utm.md – Observator UTM
 • incubator.utm.md – Incubatorul de Inovare “Politehnica”
 • cariera.utm.md – Centrul Universitar de Informare și Ghidare în Carieră
 • energyplus.utm.md – Centrul Universitar “Energy Plus”
 • caam.utm.md – Centrul de Asistenţă Antreprenorială şi Management
 • ncmst.utm.md – Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor
 • ctig.utm.md – Geographical Information Technology Center
 • dmc.utm.md – Departamentul de Management al Calității a Universității Tehnice a Moldovei
 • master.utm.md – Programul de Master “Inginerie şi Managementul Calităţii”
 • utm.md/credo – Programul Doctoral în Domeniul Energiilor Regenerabile și Tehnologiilor de Mediu
 • lilu.fcim.utm.md – Laboratorul de Inginerie a Limbajului Uman
 • lmoe.utm.md – Laboratorul de Micro-Optoelectronică
 • utm.md/metrolog – Specialitatea “Metrologie, Standarde, Control şi Certificarea Producţiei”
 • utm.md/edu – Procesul BOLOGNA
 • cucuteni5000.utm.md – Simpozionul Cucuteni 5000 Redivivus
 • utm.md/bsec-hdf – Technological Systems Based on the Utilization of Water Kinetical Energy for Rural Consumers (Tesuwkerc)
 • crunt.utm.md – Creation of Thematic University Network of Applied Science and Economics in Moldova
 • citim.utm.md – Conferința Intinerantă Tehnologiilor Italiene în Moldova
 • ctmfiu.utm.md – Simpozion Internațional “Creativitate Tenologie Marketing”
 • ictei.utm.md – Conferinţă Internaţională “Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică”
 • elearning.utm.md – Învățământ la Distanță UTM
 • moodle.fcim.utm.md – Învățământ la Distanță FCIM
 • cfc.utm.md – Centrul Universitar de Formare Continuă
 • utm.md/istoria – Pagina istorică a Universității Tehnice a Moldovei
 • utm.md/stm – Catedra Studiul și Testarea Materialelor