Facultatea Electronică și Telecomunicații dispune de întreaga bază materială necesară desfășurării proceselor didactice şi de cercetare științifică din cadrul programelor de studii, în concordanță cu standardele care asigură desfășurarea unui proces de învăţământ de calitate. Facultatea dispune de laboratoare proprii cu dotare corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planuri de învăţământ.

 

Laboratorul Tehnologii Avansate de Telecomunicații

În cadrul laboratorului studenții au posibilitatea să acumuleze cunoștințe practice în domeniul configurării tehnologiilor noi FTTx, ADSL, NGN, NGA, VoIP, MPLS și să obțină experiența necesară în dezvoltarea serviciilor de telefonie fixă, Internet în bandă largă, televiziune digitală IP TV, bazate pe aceste tehnologii totul înr-un regim real.

Tehnologii-avansate-de-Telecomunicatii 

 

Laboratorul de Optoelectronică

Este înzestrat cu machete pentu studierea materialelor semiconductoare, dispozitivelor utilizate în optoelectonică și comunicații optice, analizatoare de spectre moderne, ghiduri optice, cablu optic, lazere, etc.

 

Laboratorul Rețele de Comunicații

 

Laboratorul Comunicații Mobile

 

Laborator Sisteme de Transmisiuni Optoelectronice

 

 

Academia CISCO

 

BAZA TEHNICO-MATERIALĂ A LABORATOARELOR DIDACTICE LA DEPARTAMENTULUI TELECOMUNICAȚII ȘI SISTEME ELECTRONICE

Nr. lab Denumirea laboratorului Unitățile de curs Dotarea tehnică

 (situaţia existentă la moment)

1-001 Academia CISCO, Sală de calculatoare Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Tehnologii informaționale applicate, Protocoale, analiza și modelarea rețeleor de comunicații, Tehnologii moderne de telecomunicații Echipament CISCO, 12 calculatoare, proiector
1-104 Laborator Micro Optoelectronică Laborator de cercetare Echipament pentru cercetarea în domeniul optoelectronicii.
1-207 Laborator Rețele de Comunicații Teoria teletraficului, Rețele de calculatoare 15 calculatoare, tablă smart, proiector, echipament pentru rețea
1-208 Laborator Optoelectronică Optoelectronica Aparate pentru efectuarea măsurărilor (generatoare, osciloscoape, voltmetre digitale, monocromator etc.), 1 calculator
1-209 Laborator Tehnologii Avansate de Telecomunicații

( sponsorizare S.A. Moldelecom )

Sisteme și rețele de comunicații digitale,

Arhitecturi de rețea și internet, Protecția informației

14 calculatoare, tablă interactivă, Aparataj de telecomunicații modern.
1-305 Laborator Sisteme de Transmisiuni Optoelectronice

( sponsorizare S.A. Moldelecom )

Sisteme de transmisiuni optoelectronice, Medii fizici Sistem de transmisiune prin fibră optică E3 (PCM480), generator de microunde, atenuatoare optice, amplificatoare optice, regeneratoare, osciloscoape C1-114, C1-116.
1-318 Laborator Comunicații Mobile

( sponsorizare Compania Moldcell )

Rețele de comunicații mobile 12 calculatoare, proiector, Aparataj de telecomunicații modern.
1-327 Laborator de instruire Comunicații prin satelit

( sponsorizare Compania GILAT )

Comunicații mobile și prin satelit Echipament pentru cercetarea în domeniul comunicațiilor prin satelit.
2-413 Laboratorul Materiale și Componente în Electronică Materiale și Componente Aparate de masura, oscilografe, surse de alimentare, generatoare, frecventometre, cuptoare electrice
2-414 Laboratorul Sisteme și Trafic de Comunicații Comunicații Mobile, Sisteme de Trafic de Comunicații Stație telefonică
2-416 Laboratorul Dispozitive și Sisteme Electronice Dispozitive și Circuite Electronice Aparate de masură, oscilografe, surse de alimentare, generatoare, frecvențmetre
2-416A Laboratorul Televiziune Digitală Semnale și Circuite Receptoare, modulatoare, sisteme de prelucrare a semnalelor
2-417 Laboratorul Masurări Electronice Măsurări Electrice și Electronice Aparate de masură, oscilografe, surse de alimentare, generatoare, frecvențmetre
2-419 Laboratorul Electronica Digitală și Microprocesoare Electronica Digitală, Microprocesoare 10 calculatoare performante, machete pentru tehnica digitală
2-421 Laboratorul Tehnologii Informaționale Tehnologii Informaționale, Tehnologii Moderne în TLC 15 calculatoare performante
2-422 Laboratorul Proiectarea Asistată de Calculator Grafica Asistată de Calculator 16 calculatoare performante pentru operarea în AutoCAD