Facultatea Electronică și Telecomunicații dispune de întreaga bază materială necesară desfășurării proceselor didactice şi de cercetare științifica din cadrul programelor de studii, în concordanţă cu standardele care asigură desfășurarea unui proces de învăţământ de calitate. Facultatea dispune de laboratoare proprii cu dotare corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planuri de învăţământ.

 

Laboratorul Tehnologii avansate de Telecomunicații

În cadrul laboratorului studenții au posibilitatea să acumuleze cunoștințe practice în domeniul configurării tehnologiilor noi FTTx, ADSL, NGN, NGA, VoIP, MPLS și să obțină experiența necesară în dezvoltarea serviciilor de telefonie fixă, Internet în bandă largă, televiziune digitală IP TV, bazate pe aceste tehnologii totul înr-un regim real.

Tehnologii-avansate-de-Telecomunicatii   

 

Laboratorul de Optoelectronică

Este înzestrar cu machete pentu studierea materialelor semiconductoare, dispozitivelor utilizate în optoelectonică și comunicații optice, analizatoare de spectre moderne, ghiduri optice, cablu optic, lazere, etc.

 

Laboratorul Rețele de Comunicații

 

Laboratorul Comunicații Mobile

 

 

Laborator Sisteme de transmisiuni Optoelectronice

 

 

Academia CISCO