Facultatea Electronică și Telecomunicații dispune de întreaga bază materială necesară desfășurării proceselor didactice şi de cercetare științifica din cadrul programelor de studii, în concordanţă cu standardele care asigură desfășurarea unui proces de învăţământ de calitate. Facultatea dispune de laboratoare proprii cu dotare corespunzătoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planuri de învăţământ.

 

Laboratorul Tehnologii avansate de Telecomunicații

În cadrul laboratorului studenții au posibilitatea să acumuleze cunoștințe practice în domeniul configurării tehnologiilor noi FTTx, ADSL, NGN, NGA, VoIP, MPLS și să obțină experiența necesară în dezvoltarea serviciilor de telefonie fixă, Internet în bandă largă, televiziune digitală IP TV, bazate pe aceste tehnologii totul înr-un regim real.

Tehnologii-avansate-de-Telecomunicatii   

 

Laboratorul de Optoelectronică

Este înzestrar cu machete pentu studierea materialelor semiconductoare, dispozitivelor utilizate în optoelectonică și comunicații optice, analizatoare de spectre moderne, ghiduri optice, cablu optic, lazere, etc.

 

Laboratorul Rețele de Comunicații

 

Laboratorul Comunicații Mobile

 

 

Laborator Sisteme de transmisiuni Optoelectronice

 

 

Academia CISCO

 

 

BAZA TEHNICO-MATERIALĂ A LABORATOARELOR DIDACTICE LA DEPARTAMENTULUI TELECOMUNICAȚII ȘI SISTEME ELECTRONICE

Nr. lab Denumirea laboratorului Unitățile de curs Dotarea tehnică

 (situaţia existentă la moment)

1-001 Academia CISCO, Sală de calculatoare Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Tehnologii informaționale applicate, Protocoale, analiza și modelarea rețeleor de comunicații, Tehnologii modern de telecomunicații

A. Chihai, A. Lachi

Echipament CISCO, 12 calculatoare, proiector
1-206 Laborator televiziune digitală (sponsorizare Î. S. RadioComunicații ) Radio și televiziune

I. Avram

6 calculatoare, antenna cu reflector parabolic, aparataj de televiziune modern
1-207 Laborator Rețele de comunicații

(sponsorizare ITU )

Teoria teletraficului, Rețele de calculatoare

V. Mirovski

12 calculatoare, proiector, soft-Simulator Reverbed Modeler Academic Edition 17.5
1-208 Laborator optoelectronica Optoelectronica

V. Morozova

Aparate pentru efectuarea măsurărilor (generatoare, osciloscoape, voltmetre digitale, monocromator etc.),

1 calculator

 

1-209 Laborator Tehnologii avansate de telecomunicații

(sponsorizare S.A. Moldelecom )

 

Sisteme și rețele de comunicații digitale,

Arhitecturi de rețea și internet, Protecția informației

V. Brânză

14 calculatoare, tablă interactivă ,Echipament de telecomunicații modern: Free PBX Asterisk, telefoane SIP software/hardware, Gateway MG6032, IBAS, DSLAM-uri, switch-uri, rutere.
1-305 Laborator Sisteme de transmisiuni optoelectronice

(sponsorizare S.A. Moldelecom)

Sisteme de transmisiuni optoelectronice, Medii fizici

P. Deșanu

Sistem de transmisiune prin fibră optică E3 (PCM480), generator de microunde, atenuatoare optice, masurator de putere optică OM3-66, regeneratoare optice, osciloscoape C1-114, C1-116 cu intrare optică.
1-318 Laborator Comunicații mobile

(sponsorizare Compania Moldcell

Rețele de comunicații mobile

I. Avram

 

12 calculatoare, proiector
2-311 Laborator

Dispozitive si circuite electronice

–  Dispozitive și circuite electronice.

–  Surse de alimentare

In telecomunicatii.

– Semnale și circuite.

N. Bejan

Aparate pentru efectuarea măsurărilor electronice (generatoare de semnal, osciloscoape, voltmetre digitale, analizatoare de spectru etc.),

3 calculatoare.

Machete pentru efectuarea luucrarilor de laborator – 42 ex.

2-317 Laborator Științific Comunicații optice Comunicații optice, Medii fizice.

N. Sârbu

Spectrometru dublu  SDL-1, Spectrometru dublu DFS-32, Spectrometru MDR-2, Spectrometru SPECORG –M40, Spectrometru  JASCO, Laser Ar+, Laser  He-Cd – 325, Laser  He-Ne – 632.8, Criostat- Closed He optical cryogenic  system LTS-22C330, Laser  semiconductor-448 nm.
2-319 Laborator sisteme de comutație

(sponsorizare Compania Iskratel, Slovenia și S.R.L. Solution&Service Simens, Germania)

Sisteme de comutație și rutare, Tehnici și sisteme de transmisiune multiplexe.

M. Iazlovețchi, S.Rudenco

Centralele telefonice digitale SI-2000 și Hi-COM300

12 calculatoare

2-320 Laborator Materiale și componente pasive. Măsurări în telecomunicații Materiale și componente pasive.

Măsurări electronice.

S. Gangan, S.Rudenco

 

Aparate pentru efectuarea măsurărilor (generatoare, osciloscoape, voltmetre digitale, analizatoare de spectru etc.), 1 calculator, – Calculatorul personal cu programele «Visual  Analyzer»   și  SpectrAn.

 Soft: Visual  Analyzer,     SpectrAn., My  Test  Student,  Machetă de laborator pentru  măsurarea rezistivităţii de volum şi rezistivităţii de suprafaţă  cu        electrozi: d1 = 76 mm; d2 = 80mm;

– Sursă de alimentare Б5-48;

– Aparat pentru măsurarea coeficientului  de  absorbţie;

Voltmetru de tip B7-27A.

2-321 Laborator Electronica digitală. Microprocesoare. Electronica digitală, Microprocesoare.

V. Mirovschi

Aparate pentru efectuarea măsurărilor (generatoare, osciloscoape, voltmetre digitale, analizatoare de spectru etc.), 1 calculator
2-406 Laborator Materiale și Componente în Electronică Materiale şi componente în electronică,

Electronica auto

S. Tincovan

Bacanova L – responsabil tehnic

Cuptoare – 2 buc.;

Măsurătorul coef.de calitate bobinelor de inductanță – 1 buc.;

Multimetre – 4 buc.

6 machete;

Elementele active și pasive,

Stand-panou „Componente pasive şi active”

2-407 Laborator Televiziune Televiziunea,

Sisteme moderne video

Gh.Sorochin

Bacanova L – responsabil tehnic

 

Machete – 6 buc. (televizoare)

Generatoare -6. Oscilografe -6.

2-409 Laborator Rețele de Comunicații și Inginerie SOFT

 

Microcontrolere, Microprocesoare,  Reţele de comunicaţii

I. Capcanari

Echipamentul Microtik. 10 buc

Kituri – 10 buc.

2-410 Sală de calculatoare GAC, P

AC (FET, FEIE)

Securitatea sistemelor integrate,  Criptografia

T. Durbailo – responsabil tehnic

Calculatoare -16 buc

SOFT: Office 2016 (Word, Excel, PPt),Multisim 14.1, Matlab 2018 (2020b), AutoSAD 2020, MatCAD v.5

2-411 Sală de calculatoare Reţele de comunicaţii, Fiabilitatea SE,

Teoria transmisiunii informaţiei,

Proiectarea şi testarea SE,

Sisteme moderne video,

Securitatea fizică a SE,

Bazele transmisiei-recepției undelor radio,

I. Capcanari,

V. Jdanov,

T. Şestacova,

Gh. Sorochin

Iu. Costin -responsabil tehnic

 Calculatoare – 12 buc.

Echipamentul Microtik- 5 buc

SOFT: Office 2016/2019, Trace of mode-6, Quartus 16, Multisim 14.1, Matlab 2018 (2020b), AutoСAD 2020, MatCAD v.5, Trace Mode, Quartus

2-412 Laborator Electronica Digitală și Microprocesoare Microprocesoare,

Microcontrolere,

Electronica digitală,

Robototehnica,

Echipamente periferice in sisteme cu microprocesoare

Tehnologii RFID

S. Tincovan

Iu. Costin -responsabil tehnic

Calculatoare (vechi) – 8 buc

SOFT: Multisim, EWB

Kituri AVR Studio – 8 buc.

 

 

2-413 Laboratorul Comunicații Satilitare

(sponsorizare Compania GILAT)

 

Se planifică efectuarea lucrărilor de laborator pe discipline

Bazele transmisiei-recepției undelor radio,  Securitatea și calitatea de transmisiune a informației

 

Iu. Costin -responsabil tehnic

NOD GILAT:

DIGI Terminal Server 16p;

DPS-54906712/1;

HSP-54906612;

INTEL SERVER FOR HPA SR1530 (AH);

Intel Server Low End AH;

IPE  Modulator (IPM)DVB-S2;

KVM IP PORT SMART CAT5 216;

Low Fly SkyEdge II;

LRF Redundancy Switch for HUB;

Modulator DVB 256-30/MS/SEC;

MULTI CHANNEL RECEIVER (MCR X)/O3B 2;

NMS SCYEDGE II (HIGH-END);

Outbound (L-Band) Switch SEII RF;

REC. CAGE HBR SE -43316022;

ReportEdge-54902043;

Skymon/1

SKYSTREAM 80 MBIT + MAINTENANCE ECO;

Skystream IPE 80 MBIT;

Multi Channal Reciver (MCR);

SKYSTREAM IPE 80MBIT-49601041;

Dulap asostenti 500*1200*2250;

2-414 Laborator Dispozitive și Măsurări Electronice Măsurări electronice,

Electronica analogică aplicată,  Sisteme moderne audio

S.Tincovan

Machete pentru laborator “Sisteme audio” (amplificator -1 buc., pic-up-1 buc., boxe acustice -1 buc., magnetofon- 1 buc., CD-player -1 buc.), multimetre -4 buc., generatoare -5 buc., voltmetre de tensiune alternativă -6 buc., osciloscoape – 5 buc.