UN Women & FET-UTM: consolidarea unui parteneriat pentru egalitatea de gen în domeniile STEM

Pe 24 noiembrie, curent, Facultatea Electronică și Telecomunicații (FET) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a fost gazda unei vizite semnificative din partea UN Women. Svetlana ANDRIEȘ, reprezentantă-adjunctă UN Women, și Tatiana UDREA, coordonatoarea programului „Abilitarea economică a femeilor”, ne-au onorat cu prezența, marcând un pas important în consolidarea parteneriatului între UTM și UN Women. 

Conf. univ., dr. Lilia SAVA, decana FET-UTM, și conf. univ., dr. Valentina TÎRȘU, șef Departament Telecomunicații și Sisteme Electronice, au primit vizita reprezentantelor UN Women cu căldură și entuziasm, reflectând angajamentul puternic față de promovarea egalității de gen și abordarea provocărilor privind incluziunea femeilor în domeniile tehnologiei și științei.

O temă centrală a dialogului a fost stimularea participării femeilor în domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). Atât UTM, cât și UN Women, și-au manifestat intenția și angajamentul puternic pentru a crea un mediu inclusiv și echitabil, în care femeile să contribuie semnificativ la inovație și progres în aceste domenii.

În cadrul întâlnirii, s-au explorat modalități de colaborare mai strânse între FET, UTM și UN Women pentru dezvoltarea de proiecte și programe menite să sprijine femeile în educație, cercetare și cariere profesionale în domeniile tehnice. Au fost abordate, de asemenea, stereotipurile de gen, iar accentul s-a pus pe promovarea unei culturi organizaționale care să încurajeze diversitatea și incluziunea.

La finalul vizitei, doamnele Svetlana ANDRIEȘ și Tatiana UDREA și-au exprimat recunoștința față de angajamentul și deschiderea UTM în promovarea egalității de gen. Această întâlnire marchează începutul unei colaborări fructuoase și a unei schimbări semnificative în vederea construirii unui mediu academic și profesional mai echitabil și incluziv, unde fiecare individ, indiferent de gen, să aibă șansa de a-și atinge potențialul maxim.