NICOLAE BEJAN

Şef departament
Conferenţiar universitar, doctor 

Tel: +373 22 23-52-41
E-mail: nicolae.bejan@tlc.utm.md
Adresa: bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 168, blocul de studii nr. 1

 

Telecomunicaţiile duc inovaţiile mai departe şi creează un viitor incredibil. Acest domeniu reuneşte ştiinţa şi ingineria, asigurând comunicarea prin intermediul dispozitivelor electronice.

Specialiștii în telecomunicații sunt inovatorii şi creatorii reţelelor care  care ne leagă: fixe și mobile, cu fir sau wireless și a tehnologiilor de prelucrare a semnalelor (voce, date, text, imagini). Implicarea şi iniţiativa specialiştilor permit oamenilor să se informeze, să conlucreze, să studieze independent şi să comunice din spaţiu.

Am creat un program de studiu care dezvoltă competenţele tehnice necesare pentru proiectarea sistemelor şi reţelelor moderne de telecomunicaţii.  Studenţii studiază, dizpozitivele electronice, microprocesoarele, electronica digitală în telecomunicaţii, reţelele de comunicaţii digitale, transmisiunea informaţiei şi încă multe alte discipline specifice domeniului. 

În cadrul departamentului activează 44 de cadre didactice, care motivează studenţii să-şi urmeze visul şi îi pregătesc pentru o carieră de succes.

Facilităţi

 • 9 laboratoare dotate cu echipamente moderne
 • Participări la expoziţii internaţionale
 • Materiale pentru studiu disponibile online

Cu cine colaborăm?

 • Universităţi şi centre de cercetare din Germania, Marea Britanie, Belgia, Spania, Franţa, Rusia, Ucraina, Belorusia, România
 • Companii din ţară: Moldtelecom” , Î.S. „Radiocomunicaţii”, Î.M „Orange” S.A., Î.M. „Moldcell” S.A., „Starnet” SRL, Academia de Telecomunicaţii (Ucraina, oraşul Odessa), „Sun Communications SRL, Î.M. „Uzina TOPAZ” S.A. etc.
 • Centrul de Optoelectronică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Activitatea de cercetare 

Cercetările noastre au ca prioritate:

 • Materiale pentru comunicaţii optice
 • Tehnologii şi metode de reproducere a nanofirelor conductoare
 • Metode noi de măsurare şi măsurătoare de impedanţă cu rezonanţă simulată
 • Dispozitive şi circuite electronice

Datorită cercetărilor desfăşurate, departamentul a obţinut un şir de diplome şi medalii în cadrul expoziţiilor şi saloanelor internaţionale.

Echipa Departamentului Telecomunicații

Prenume, nume Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic E-mail
Nicolae Bejan şef departament, conf.univ.,dr. nicolae.bejan@tlc.utm.md
Nicolae Sârbu prof. univ., dr. hab. nicolae.sarbu@tlc.utm.md
Serghei Dimitrachi prof. univ., dr. hab. serghei.dimitrachi@tlc.utm.md
Igor Chiţul conf. univ., dr. hab. igor.chitul@tlc.utm.md
Silvia Gangan conf. univ., dr. silvia.gangan@tlc.utm.md
Vera Morozov conf. univ., dr. vera.morozov@tlc.utm.md
Mihai Ciobanu conf. univ., dr. mihai.ciobanu@tlc.utm.md
Ion Nazaroi conf. univ., dr. ion.nazaroi@tlc.utm.md
Vitalie Nastas conf. univ., dr. vitalie.nastas@tlc.utm.md
Artur Kazak lector superior artur.cazac@tlc.utm.md
Iurii Ivanenco lector superior iurii.ivanenco@tlc.utm.md
Vladimir Mirovski lector superior vladimir.mirovski@tlc.utm.md
Pavel Nicolaev lector superior pavel.nicolaev@tlc.utm.md
Alisa Maşnic lector superior alisa.masnic@tlc.utm.md
Vladimir Brânza lector universitar, cumul extern vladimir.branza@tlc.utm.md
Stepan Rudenco  lector universitar, cumul, șef lab., inginer cat. II, 0,5 cumul stepan.rudenco@tlc.utm.md
Stela Pavliuc lector universitar, cumul, inginer cat. II, inginer cumul stela.pavliuc@tlc.utm.md
Pavel Nistiriuc conf. univ., dr. pavel.nistiriuc@fimet.utm.md
Pavel Bodiul prof. univ., dr. hab. pavel.bodiul@srco.utm.md
Lilia Sava conf. univ., dr. lilia.sava@srco.utm.md
Lucia Gujuman conf. univ., dr. lucia.gujuman@srco.utm.md
Natalia Beţivu lector superior natalia.betivu@srco.utm.md
Andrei Dorogan lector superior andrei.dorogan@srco.utm.md
Andrei Chihai lector superior andrei.chihai@fimet.utm.md
Anatol Alexei lector superior anatol.alexei@srco.utm.md
Nicolae Draguţan lector superior nicolae.dragutan@srco.utm.md
Maria Iazloveţchi lector superior maria.iazlovetchi@srco.utm.md
Ecaterina Cristea lector universitar ecaterina.cristea@srco.utm.md
Serafima Sorochin lector universitar serafima.sorochin@srco.utm.md
Arina Lachi lector universitar arina.lachi@srco.utm.md
Sergiu Cotîrșev lector universitar, cumul extern sergiu.cotirsev@srco.utm.md
Maria Grițco lector universitar, cumul maria.gritco@srco.utm.md
Tatiana Țurcanu lector universitar, cumul extern tatiana.turcanu@srco.utm.md
Dinu Țurcanu lector superior, cumul dinu.turcanu@adm.utm.md
Gabriel Rusu lector universitar, cumul extern gabriel.russu@scec.utm.md
Pintelie Deșanu lector universitar, cumul pintelie.desanu@srco.utm.md
Nicolae Josan conf. univ., dr., cumul extern nicolae.josan@srco.utm.md
Vitalie Secrieru lector universitar, cumul vitalie.secrieru@adm.utm.md 
Ion Avram conf. univ., dr. ion.avram@rc.utm.md
Roman Grițco lector superior roman.gritco@rc.utm.md
Veronica Pulbere lector superior veronica.pulbere@rc.utm.md
Cristina Mardari asistent universitar, cumul extern cristina.mardari@rc.utm.md
Iurie Demciuc lector superior, cumul extern iurie.demciuc@rc.utm.md
Ghenadie Ceban lector superior, cumul extern ghenadie.ceban@rc.utm.md
Ion Hîrjeu inginer cat. I, 0,5  ion.hirjeu@tlc.utm.md
Rodion Chesov inginer cat. I, 0,5 rodion.chesov@tlc.utm.md
Artur Kazak inginer cat. I, 0,5 cumul artur.kazak@tlc.utm.md
Alisa Mașnic inginer cat. I, 0,5 cumul alisa.masnic@tlc.utm.md
Iurii Ivanenco inginer cat. I, 0,5 cumul iurii.ivanenco@tlc.utm.md
Vladimir Mirovski inginer cat. II, 0,5 cumul vladimir.mirovschi@tlc.utm.md
Pintelie Deșanu șef laborator pintelie.desanu@srco.utm.md
Ion Pădure inginer cat.I  
Victor Astahov șef laborator  
Cristina Beleniuc inginer cat.I, 0,5 cristina.belenciuc@tlc.utm.md
Ecaterina Creciun inginer cat. I ecaterina.creciun@tlc.utm.md
Maia Bilevici inginer cat.I, 0,5 maia.bilevici@fimet.utm.md
Mariana Fedeleș inginer cat. I  
Maria Țugulschi inginer cat.I, 0,5 maria.tugulschi@tlc.utm.md
Vasile Iov inginer cat. I vasile.iov@eie.utm.md

Participări din ultimii ani la expoziţii şi saloane internaţionale

1 Nastas V., Nastas A. Exponat la Expoziţia Internaţională “Aparataj pentru măsurarea cu precizie înaltă a impedanţei”. „INFOINVENT- 2007”, Chişinău, 2007 Medalie de argint
2 Nastas V., Cazac A., Nastas A. Exponat la Salonul Internaţional de Inventică “Metode şi aparataj pentru măsurarea impedanţei în coordonate polare”. “PRO-INVENT”, ed. VI, Cluj-Napoca 2008. Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Aur
3 Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I.Inventia – “Fotoreceptori sensibili la frecventele standardelor ITU-T”. Salonul internaţional de invenţii INVENTICA 2008, IASI ROMANIA Cupa de aur
4 Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I.– „Photoreceivers sensible to standard frequencies used in optic communication system”. Salonul internaţional jubiliar al cercetării , invenţiilor si transferului tehnologic, INVENTICA 2008, IASI, ROMANIA Medalie de aur
5 Dorogan V.,Vieru T., Vieru S., Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv – „Optical elements and nev technologies for coupling modules”. Salonul internaţional jubiliar al cercetării, invenţiilor si transferului tehnologic, INVENTICA 2008, IASI, ROMANIA, Medalie de aur
6 Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I., Vieru T., Vieru S. si altii.Dispozitiv – „Fotoreceptori sensibili la freqventele ITU-T”. Salonul internaţional de inventica PROINVENT Cluj-Napoca,.2008 Diploma de excelenta si medalie de aur cu menţiune speciala
7 A. Dorogan, V. Dorogan, N. Sirbu, I. Stamov. Dispozitiv – „Fotodetectori sensibile la freguentele ITI-T standart”. IV Salonul internaţional de inventii si tehnologii noi «Новое время» Севастополь, 2008 г. Diploma de aur
8 А. Дороган, Н. Сырбу, И. Стамов. «Фотоприемники чувcтвительные к частотам ITU-T стандарта» IV международный салон изoбретений и новых технологий «Новое время» Севастополь, 25-27 сент. 2008 г. Cпециальный приз КП СГС «Севэлектро-транс»
9 Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv „Emiţetor foto-electronic”. Salonul „NEW TIME”, Sevastopol, 2008 Diploma de excelenta
10 Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv – “Null indicator of polarized radiation”. Salonul „NEW TIME”, Sevastopol, 2008 Medalie de argint
11 A. Dorogan, N. Sirbu, I. Stamov. Dispozitiv – «Фотоэлектронный фотоэмиттер», IV Salonul internaţional de invenţii si tehnologii noi «Новое время» Севастополь, 2008 г. Medalie de argint
12 Nastas V., Cojocaru V., Nastas A. Exponat “Tehnici de măsurare a impedanţei în coordonate Carteziene”. Salonul Internaţional de Inventică “PRO-INVENT”, ed. VII, Cluj-Napoca 2009. Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Bronz.
13 Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G.; Parvan V. „Micro-relee de timp şi comutator optoelectronic”. Salonul International al Cercetării, Inovării şi Inventicii “PROINVENT -2010”, ediţia a VIII-a., SC EXPO – Transilvania SA, Cluj-Napoca, România, 2010 Medalie de Aur. Diplomă de excelenţă. Diploma “Tesla” Serbia
14 Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G. „Filters with optic isotropic wavelength” XIII Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий (Архимед-2010), Россия, Москва, 2010. Diploma de excelenţă şi medalie de aur
15 Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G. „Filtre cu lungimea de undă optică izotropă” European Exhibition of Creativity and Innovation “EUROINVENT-2010”, 2010. Medalie de Aur
16 Nastas V., Nicolaev P. “Aparataj pentru măsurarea impedanţei prin metoda rezonanţei simulate”. Catalog oficial al Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT”, ed. VIII, pp. 321-322, Cluj-Napoca 2010. Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Aur.
17 Nastas V., Nicolaev P. “Aparataj pentru măsurarea impedanţei”. Catalog oficial al Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2010”, Iaşi, 2010 Medalie de Bronz.
18 Sărbu N., Dorogan A., Nemerenco L. “Dewterminarea indicelui de refracţie în ghidurile de undă planare”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012 Medaliede argint
19 Sărbu N., Dorogan A., Nemerenco L. “Method of determining the quality of nanosrtructures”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012 Medaliede aur
20 Nastas V., Nicolaev P. “Cartesian and polar-coordinates meters of impedance”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012 Medaliede aur
21  Nastas V., Nicolaev P. “Metods and devices with simulated resonated for impedance measurement”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2013”, Iaşi, 2013 Medaliede bronz
22 Nastas V., Nicolaev P. “Cartesian and polar-coordinates meters of impedance”. Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT 2013”, Cluj-Napoca, 2013 Medaliede aur
23 Nastas V., Nicolaev P. “Măsurătoare de impedanţă şi admitanţă cu rezonanţă simulată”. Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT 2014”, Cluj-Napoca, 2014 Medaliede bronz
24 Nastas V., Nicolaev P. “Measurements Methodology Based on Simulated Resonance Effect”. International Invention INOVA39 Croaţia, Zagreb, 2014 Medaliede aur
25 Nastas V., Nicolaev P. “Admitance and impewdance meters with simulated resonance”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2014”, Iaşi, 2014 Medaliede argint
26 Nastas V., Dorogan V., Nicolaev P., Zaporojan S., Munteanu E. Metodă şi dispozitive pentru măsurarea impedanţei produselor lichide, Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2015, Chişinău, 2015 Medaliede argint

 

COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, „Moldtelecom” S., Î.S. „Radiocomunicaţii”, „Orange” SA, Î.M. „Moldcell” S.A., „Starnet” SRL, Academia de Telecomunicaţii (Ucraina, oraşul Odessa), „Sun Communications SRL, Î.M. „Uzina TOPAZ” SA etc. Concomitent Catedra îndeplineşte diferite comenzi pentru laboratoarele Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Această colaborare este reflectată  în lucrările ştiinţifice publicate în comun cu colaboratorii Centrelor de Cercetare din Europa, cum ar fi:

 • Facultatea Fizica, Universitatea din Leipzig, Germania (prof. H. Neuman, H. Sobbota, V. Riede);
 • University of Nottingham N672RD, UK, Britania, (prof. A. B. Seddon, D. Furnis);
 • Laboratorium voor Halfgeleiderfzsica, K. U. Leuven, B3001 Heverlee Leuven, Belgium (prof. P. Hertogen, G. J. Andriansens);
 • Departamentul FA, Universitatea Autonomă din Madrid, Spania (J. M. Merino, M. Leon);
 • Institutul de Fizica al AŞ Praga, Cehoslovacia, CSFR (S. Kamba, R. Dreling);
 • Université de Paris, Franţa (prof. A. Revcalevsky);
 • Institutul de Fizica şi Tehnica, Sankt-Petersburg, Rusia (A. Selkin, A. Pevţov);
 • Institutul ISTOC, Moscova, Rusia (A. Kamerţel, G. Kudinţeva);
 • Universitatea din Ujgorod, Ucraina (prof. M. Golovei, D. M. Berca, acad. V. Slivca, I. Nebola);
 • Universitatea din Belorusia, Minsk (I.Bodnari, I.Smolearenco);
 • Institutul de Optoelectronica, Bucureşti,România (T.Nicsoiu);
 • Institutul Naţional de Cercetări, Bucureşti, Români, (T. Zisu, S. Miclos, B. Robea);
 • Institute of Condesed Matter, Timişoara, România, (I. Mushcutariu, T. Nairy);
 • Insitutul de Fizica şi Tehnologia Materialelor, Bucureşti, România (V. Ţopa);
 • IFA, Academia de Ştiinţe a Moldovei (V. E. Tezlevan, E. Arusanov, V. Ursaki, I. Tigineanu, S. Levcenco, A. Nateprov);
 • Centrul de Optoelectronica al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (A. M. Andrieş, S. D. Shutov, M. Iovu, P. Prunich).

 

ANGAJAREA ABSOLVENȚILOR ÎN CÂMPUL MUNCII

 Utilizarea eficientă a echipamentului electronic şi reţelelor de comunicaţii este determinată de pregătirea cadrelor inginereşti de calificare înaltă în domeniul electronicii şi comunicaţiilor. Absolvenţii departamentului pe an ce trece sunt tot mai solicitaţi şi îşi găsesc uşor loc de muncă în întreprinderi şi organizaţii de stat şi private din Republica Moldova cum ar fi: „Moldtelecom” SA, ÎS „Registru”, ÎS „Radiocomunicaţii”, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Pază al MAI, ÎS Centrul naţional pentru frecvenţe radio, „Orange” SA, ÎM „Moldcell” SA, „Sun Communications” SRL, SRL „SATELIT TV” etc.