TATIANA ȘESTACOVA

Şef departament
Conferenţiar universitar, doctor

Tel: +373 22 23-75-05
E-mail: tatiana.sestacova@sde.utm.md
Adresa: str. 31 August 1989, 78, blocul de studii nr. 2

 

Departamentul pregătește ingineri la specialitatea Electronica aplicată, capabili să proiecteze şi să dezvolte sisteme electronice inteligente cu grad înalt de complexitate.

Studiile în domeniu cresc şansele de angajare, dezvoltând competenţe în electronica digitală, radiotehnica, microprocesoare, ingineria SOFT, grafica asistată de calculator, precum şi în programarea calculatoarelor. Pe parcursul anilor de studii studenţii obţin cunoştinţe şi deprinderi practice pe care le aplică în laboratoarele departamentului, în cadrul competiţiilor sau activităţilor extracurriculare. Specialiştii în Electronică au devenit foarte solicitaţi atât în ţară, cât şi peste hotare. Mulţi dintre ei şi-au fondat propriile sturtup-uri.

În cadrul departamentului activează 28 de cadre didactice cu experienţă, care oferă studenţilor cunoştinţe solide în electronică şi încurajează ideile inovative, nonconformiste.


Facilităţi

 • 11 laboratoare dotate cu echipamente moderne
 • Stagii de practică peste hotare
 • Materiale pentru studiu disponibile online

Activitatea de cercetare 

Cercetările noastre au la bază:

 • Proiectarea şi implementarea sistemelor digitale în baza circuitelor cu logica programabilă (CPLD, FPGA) 
 • Analiza spectrală şi procesarea semnalelor digitale, elaborarea metodelor şi dispozitivelor de recepţie-transmisiune a canalelor
 • Cercetarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre pentru captarea şi transmisiunea imaginilor în timp real (Proiectul universitar SATUM) 

În baza investigaţiilor ştiinţifice efectuate şi reușitelor au fost publicate circa 250 de lucrări ştiinţifice, obținute peste 20 de brevete de invenţie şi elaborate 75 de cicluri de prelegeri şi îndrumare metodice.

Echipa Departamentului Sisteme și Dispozitive Electronice 

Prenume, nume Funcția, titlul știinţifico- didactic E-mail
Serghei Andronic prorector pentru studii,  conf. univ., dr. serghei.andronic@adm.utm.md
Tatiana Şestacova şef departament, conf. univ., dr. tatiana.sestacova@sde.utm.md
Boris Chirilenco conf. univ., dr. boris.chirilenco@sde.utm.md
Vladimir Jdanov conf. univ., dr. vladimir.jdanov@sde.utm.md
Ion Cornea conf. univ., dr. ion.cornea@sde.utm.md
Gherman Sorochin conf. univ., dr. gherman.sorochin@sde.utm.md
Veaceslav Nastasenco conf. univ., dr. veaceslav.nastasenco@sde.utm.md
Constantin Ţurcan lect. univ. constantin.turcan@sde.utm.md
Serghei Tincovan lect. super. serghei.tincovan@sde.utm.md
Iurie Soroceanu lect. super. iurie.soroceanu@sde.utm.md
Sergiu Finciuc lect. super. sergiu.finciuc@sde.utm.md
Valentin Pocotilenco lect. super. valentin.pocotilenco@sde.utm.md
Oleg Dergaci lect. univ. oleg.dergaci@sde.utm.md
Ion Capcanari lect. univ. ion.capcanari@sde.utm.md
Nicolae Secrieru conf. univ., dr., cumul nicolae.secrieru@cnts.utm.md
Serghei Griţcov lect. univ., cumul extern serghei.gritcov@cnts.utm.md
Vasile Derevlenco lect. univ., cumul vasile.derevlenco@adm.utm.md
Ion Ichim lect. univ., cumul ion.ichim@adm.utm.md
Vasile Chetroi asistent universitar, cumul vasile.chetroi@adm.utm.md
Andrian Gîrșcan asistent universitar, cumul andrian.girscan@cnts.utm.md
Aurelia Balmuș asistent universitar, cumul aurelia.balmus@tlc.utm.md
Pavel Budăi asistent universitar, cumul pavel.budai@tlc.utm.md
Iurie Pușneac conf. univ., dr., cumul extern iurie.pusneac@sde.utm.md
Tudor Durbailo şef laborator, cumul tudor.durbailo@adm.utm.md
Ludmila Bacanova inginer cat. I balu_47@mail.ru
Oxana Stavila inginer cat. I oxana.st26@mail.ru
Aurelia Balmuş inginer cat. I aurelia.balmus@sde.utm.md
Maia Bilevici tehnician cat. I, 0,5 cumul maia.bilevici@fimet.utm.md
 
 
colab

Colaboratorii Departamentului Sisteme şi Dispozitive Electronice

Absolvenţi şi membri ai Catedrei SDE (CPAE) în cadrul unei întâlniri, anul 2016 De la stânga, rândul I: Vitalie GUŞAN (Canada); Constantin ŢURCAN; Natalia MAISTRU; Elena LITOVCENCO; conf. univ., dr. Zinaida GULCA; Ludmila GREMALSCHI; conf. univ., dr., şef Catedră SDE Tatiana ŞESTACOV. Rândul II: conf. univ., dr. Gherman SOROCHIN; Iurie COSTIN; prof., dr. hab. Victor BORŞEVICI; prof., dr. hab. Anatol GREMALSCHI; conf. univ., dr. Boris CHIRILENCO; dr. Tudor JUGANARU; conf. univ., dr., şef. Catedră RC Ion AVRAM; conf. univ., dr. Alexandru SAVIN; dr. Vladimir CICLICCI; l. sup. Sergiu TINCOVAN

Absolvenţi şi membri al Departamentului SDE (CPAE) în cadrul unei întâlniri, anul 2016
De la stânga, rândul I: Vitalie GUŞAN (Canada); Constantin ŢURCAN; Natalia MAISTRU; Elena LITOVCENCO; conf. univ., dr. Zinaida GULCA; Ludmila GREMALSCHI; conf. univ., dr., şef Catedră SDE Tatiana ŞESTACOV.
Rândul II: conf. univ., dr. Gherman SOROCHIN; Iurie COSTIN; prof., dr. hab. Victor BORŞEVICI; prof., dr. hab. Anatol GREMALSCHI; conf. univ., dr. Boris CHIRILENCO; dr. Tudor JUGANARU; conf. univ., dr., şef. Catedră RC Ion AVRAM; conf. univ., dr. Alexandru SAVIN; dr. Vladimir CICLICCI; l. sup. Sergiu TINCOVAN

 

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Şcoli ştiinţifice actuale la departamentul SDE:

 1. Proiectarea şi implementarea sistemelor digitale în baza circuitelor cu logica programabilă (CPLD, FPGA) – Fondator: Gh. BODEAN, dr., conf. univ.
 1. Analiza spectrală şi procesare semnalelor digitale, elaborarea metodelor şi dispozitivelor de recepţie-transmisiune a canalelor – Conducător: Gh. Sorochin, dr., conf. univ.
 1. Cercetarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre pentru captarea şi transmisiunea imaginilor în timp real (Proiectul universitar SATUM) – Conducător: N. Secrieru, dr., conf. univ.

În baza investigaţiilor ştiinţifice efectuate şi rezultatelor obţinute au fost publicate circa 250 lucrări ştiinţifice, peste 20 de brevete de invenţie şi 75 cicluri de prelegeri şi îndrumare metodice.

Pregătirea cadrelor ştiinţifice la departamentul este organizată la profilul ştiinţific Calculatoare şi Tehnologii Informaţionale, specialitatea ştiinţifică „Sisteme de comandă. Calculatoare şi Reţele Informaţionale”.

Colaboratorii proiectului SATUM: lect. super. V. POCOTILENCO; doctorand S. GRIŢCOV; lect. univ., doctorand I. CAPCANARI; conf. univ., dr. Gh. SOROCHIN; masterandul V. UNGUREAN; masteranda D. LAZĂR; lect. super. S. TINCOVAN; studentul D. MALENDA.

Colaboratorii proiectului SATUM: lect. super. V. POCOTILENCO; doctorand S. GRIŢCOV; lect. univ., doctorand I. CAPCANARI; conf. univ., dr. Gh. SOROCHIN; masterandul V. UNGUREAN; masteranda D. LAZĂR; lect. super. S. TINCOVAN; studentul D. MALENDA.

 

COLABORĂRI

Departamentul SDE colaborează în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi desfăşurării procesului de studii cu următoarele instituţii şi întreprinderi din domeniu:

 • Universitatea Politehnica din Valensia, Spania (assistant professor Larisa DUNAI);
 • University of SIEGEN, Institute for Data Communications Systems, Departament of Electrical Engineering and Computer Science, Germany (univ. prof., dr. Christoph RULAND);
 • Беларусский Государственный Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), г. Минск (проф., д.т.н. В. ЯРМОЛИК);
 • Рязанский государственный радиотехнический университет, кафедра Биомедицинской и полупроводниковой электроники, Россия (проф., д.т.н. Т. ХОЛОМИНА);
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
 • Academia de Știinţe a Moldovei, Institutul de Chimie, Laboratorul chimie ecologică (dr. A. Marftuleac).
 • SA „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup, ÎS „Radiocomunicaţii”; Î.T.Ş. „Informbusiness”
 • ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, SA MOLDTELECOM, Orange SA, ÎM Moldcell SA, Starnet SRL, Sun Communications SRL şi altele.

 

ANGAJARE ABSOLVENȚILOR ÎN CÂMPUL MUNCII

Absolvenţii departamentului SDE la programul de studiu Electronica Aplicată sunt competenţi în domeniile:

 • proiectarea dispozitivelor şi sistemelor electronice în diferite domenii de aplicare;
 • implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale;
 • elaborarea şi dezvoltarea aplicaţiilor software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere;
 • prelucrarea semnalelor analogice şi digitale (imagini, sunet, date, text);
 • administrarea sistemelor informaţionale şi reţelelor de comunicaţii;
 • deservirea şi repararea aparatajului electronic, tehnica de televiziune, de calcul şi de comunicaţii mobile.

Absolvenţii instruiţi la programul de studiu pe an ce trece sunt tot mai solicitaţi, ceea ce se confirmă prin numărul de solicitări din partea agenţilor economici. Respectiv ei  îşi găsesc uşor loc de muncă în următoarele direcţii:

 • Inginer în domeniul proiectări şi producerii echipamentele electronice (S.A. „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup ş. a.)
 • Staţii radio, studiouri şi centre de radio şi televiziune (SRL DVLab, Moldova TV şa);
 • Bănci şi firme comerciale dotate cu sisteme informaţionale (Banca Naţională RM, MICB, AIB, Centrul resurselor informaţionale de stat „Registru” ş.a.);
 • Firme specializate în instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de comunicaţii (ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, ÎS Radiocomunicaţii, SRL STARNET, SRL Sun Communications, SRL SATELIT TV etc.);
 • Activităţi în domeniile mentenanţă, servicii, exploatare, dezvoltare sistemelor electronice şi de telecomunicaţii (ÎS „Servicii Pază a MAI”, SRL GSS – Securitate);
 • Servicii de comunicaţii pentru firme din alte domenii (de ex., administrare de reţea);
 • Întreprinderi care îşi desfăşoară activităţile în domeniul TIC.