VASILE TRONCIU

Șef departament
Profesor universitar, doctor habilitat

Tel: +373 22 50-99-17
E-mail: vasile.tronciu@fiz.utm.md
Site: www.fizica.utm.md
Adresa:  str. Studenţilor, 7, blocul de studii nr. 3

 

 

 

Fizica este un domeniu captivant, cu multe multe întrebări şi provocări. Departamentul pune accent pe legătura dintre Fizică şi Tehnică şi scoate în prim-plan faptul că orice ramură a tehnicii reprezintă un şir neterminat de aplicaţii ingenioase şi elegante ale fizicii şi ale altor ştiinţe exacte. Programul de studii garantează dezvoltarea abilităţilor practice, căutate de angajator, dar şi o mai bună cunoaştere şi înţelegere a Universului. 

Studenţii sunt încurajaţi să exploreze acest domeniu şi beneficiază de numeroase facilităţi şi resurse pentru studiu, cum ar fi laboratoarele de studiere ale proprietăţilor fotoelectrice sau al interacţiunii corpului solid cu gazele toxice. Laboratoarele noastre reflectă întreaga activitate practică desfăşurată: proiecte, cercetări, experimente. Programele de învăţământ ale departamentului sunt elaborate pentru toate facultăţile Universităţii Tehnice a Moldovei, iar scopul nostru este de a le dezvolta continuu, conform cercetărilor şi noilor descoperiri în domeniu.

În cadrul departamentului activează 23 de cadre didactice, lideri în domeniu, care împărtăşesc cu studenţii pasiunea de a cunoaşte cum funcţionează Universul.

Facilităţi

  • 5 laboratoare
  • Instalaţii pentru lucrări practice
  • Stagii practice peste hotare

Cu cine colaborăm?

  • Centre universitare din România, Ucraina, Rusia, Germania, Anglia, Franţa, Japonia
  • Academia de Ştiinţe a R. Moldova

Activitatea de cercetare 

Departamentul realizează cercetări în domeniul:

  • „Lasere semiconductoare cu mediu activ, gropi şi puncte cuantice”
  • „Studiul experimental al fenomenelor de contact şi electrod în semiconductori calcogenici cu aplicarea lor la elaborarea elementelor de memorie nevolatilă, traductorilor fotoelectrici şi chimici, inclusiv al senzorilor de gaze toxice”

Rezultatele investigaţiilor au fost publicate în circa 1600 de articole în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi prezentate la conferinţe ştiinţifice.

Echipa Departamentului Fizica

 Prenume, Nume  Funcţia,  titlul ştiinţifico-didactic   E-mail
Vasile Tronciu şef departament, prof. univ., dr. hab. vasile.tronciu@fiz.utm.md
Dumitru Ţiuleanu prof. univ., dr. hab. dumitru.tsiulyanu@fiz.utm.md  
Vitalie Chistol conf. univ., dr. vitalie.chistol@enl.utm.md
Angela Neaga conf. univ., dr. angela.neaga@fiz.utm.md
Ion Nistiriuc conf. univ., dr. ion.nistiriuc@fiz.utm.md
Spiridon Rusu conf. univ., dr. spiridon.rusu@fiz.utm.md
Claudia Şerban conf. univ., dr. claudia.serban@fiz.utm.md
Alexandru Rusu conf. univ., dr. alexandru.rusu@fiz.utm.md
Valentina Pîntea lector superior valentina.pintea@fiz.utm.md
Constantin Pîrţac lector superior constantin.pirtac@fiz.utm.md
Serghei Gutium lector superior serghei.gutium@fiz.utm.md
Eduard Burdujan lector universitar eduard.burdujan@fiz.utm.md
Marina Ciobanu lector universitar marina.ciobanu@fiz.utm.md
Olga Mocreac lect. universitar olga.mocreac@fiz.utm.md
Ana Popovici lector universitar ana.popovici@fiz.utm.md  
Vadim Mirauța şef laborator, 0,75 un. vadim.mirauta@tlc.utm.md
Natalia Pileţchi şef laborator pil-nata-@mail.ru
Nicoleta Ciobu  inginer cat. I nicoleta.ciobu@srco.utm.md
Oxana Bernat laborant superior bernatoxana@gmail.com
Ana Popovici inginer cat. I, 0,25 un. ana.popovici@fiz.utm.md
Evdochia Voloşciuc tehnician cat. I  volosciuc@rambler.ru
Evghenia Ropot laborant superior  
Iurie Ceban tehnician cat. I, 0,75 un.  iurie.ceban@tlc.utm.md
Eugeniu Munteanu tehnician cat. I, 0,75 un., cumul eugeniu.munteanu@adm.utm.md 
Vitalie Secrieru şef de laborator, cumul vitalie.secrieru@adm.utm.md