Sava Lilia

Decană a Facultății Electronică și Telecomunicații
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

Date de contact

Adresa: Chișinău, Republica Moldova,  MD-2004, bd. Ștefan cel Mare, 168, corpul de studii nr. 1, of. 1-302

Telefon: (+373) 22 235236

email: lilia.sava@tse.utm.md