Inginerul crează viitorul!

Veniţi la UTM, facultatea Electronică şi Telecomunicaţii (fosta Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii).

Vă aşteptăm!

În cadrul Facultății Electronică și Telecomunicații la departamentul Telecomunicații, pe data de 05 decembrie 2018 a fost organizată masa rotundă cu genericul „Relații

Contabilitate-Fiscalitate privind managementul performant”. La eveniment au participat doamna Lavrinciuc Lilia, contabil șef, manager „EUROSTUDII” SRL, cadrele didactice și studenții FET.

Evenimentul a fost deschis de către responsabilul de program Inginerie și Management în Telecomunicații, FET, UTM, Sava Lilia, doctor în economie, conferențiar universitar, care succint a formulat scopul și obiectivele temei analizate în cadrul mesei rotunde.

În continuare s-a oferit cuvântul doamnei contabil șef Lavrinciuc Lilia, care a prezentat un raport la tema   „Relații  Contabilitate-Fiscalitate privind managementului performant”.

Cadrele didactice și studenții au fost informați despre aspectele inițierii în afaceri și legislația de bază care reglementează activitatea de antreprenoriat precum și aspectele fiscale. De asemenea, au fost evidențiate relațiile dintre contabilitate și fiscalitate, precum și avantajele și dezavantajele reformei fiscale pentru antreprenori și salariați.

În rezultatul prezentării sau inițiat discuții deosebit de relevante și utile precum și schimburi de opinii între studenți, cadrele didactice și raportor.

În final s-a ajuns la concluzia de a dezvolta în cadrul FET o colaborare mai fructuoasă între cadrele științifice-didactice și specialiștii din cadrul entităților economice de profil, precum și de a organiza mai frecvent seminare practice informative pentru cadrele didactice și studenții facultății Electronică și Telecomunicații.

[ngg src=”galleries” ids=”5″ display=”basic_thumbnail”]